Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
3 Kasım 2012 Pazar
Prof. Dr. OSMAN ECEVİT
Cumhuriyet
ecevit.osman@gmail.com

Cumhuriyet, Arapça bir sözcük olan cumhur= halk kelimesinden gelir. Bir devlet ve hükümet biçimi olan cumhuriyet, en genel anlamı ile, bir ülkedeki temel organların halkın yaptığı bir seçimle işbaşına gelmesidir. Bu sistemde egemenlik toplumun tümüne aittir ve bütün vatandaşlar devlet yönetimine eşit olarak katılırlar. Devlet onların ortak iradelerinin sonucunda oluşur. Mustafa Kemal Atatürk’ün değimi ile “Hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletindir”. Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923 ‘de Dünyaya bir göz attığınız zaman, dünyadaki devletlerin idare sitemleri bakımından çok farklıkların olduğu ve devlet idaresini halk’tan ziyade belirli hanedanlara ait, oligarşi veya otarşi ile idare edildikleri görülür. İngiltere Meşruti bir krallık, İspanya krallık, Almanya İmparatorluk, Avusturya-Macaristan Krallık, Rusya’da halk idaresine dayanmayan bir sosyalist idare, Çin krallık, diğer ülkelerde, şeyhler, şahlar ve hüküm sürmektedir. Fransa, Amerika Bileşik devletleri, kısmen İngiltere cumhuriyetle idare edilen devletlerdir.

Açıkça bir hususu ifade etmek gerekir ise, 1923 yılının Türkiye’sinde M. Kemal Atatürk tarihi kişiliği ve otoritesi ile padişah, kral veya ne isterse “O” olabilirdi. Tarihi gerçek şudur ki, böyle olması da, “O” na gümüş tepsi içinde sunulmuştur. “O” bütün bunları elinin tersi ile iterek yeni devletin idaresinin “Cumhuriyet” olmasını istemiştir. Bunu istemesinin sebebi ise; iki esasa dayanmaktadır. Birincisi insanlara, hanedanlara dayanan idare sistemlerinde devamlılık yoktur. İkincisi ise, insan haysiyet onuru için en uygun sistem Cumhuriyet’tir. “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Yalnız, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözü ile bunu niçin bu şekilde yaptığına cevap vermektedir. İnsanların fani olduklarını, fakat devlet idaresinin devamlı olması bakımından Cumhuriyet idaresini milletine lâyık görmüştür. Bu “O” nun ne denli büyük düşündüğünü ve ileri görüşlü olduğunu ortaya koymaktadır.

28 Ekim 1923 günü, Mustafa Kemal Atatürk yakın arkadaşlarını Çankaya’da toplantıya çağırır ve onlara “Yarın Cumhuriyeti ilân edeceğiz” der. Kimileri bunun çok erken olduğunu, milletin bunu hazmedemeyeceğini ve bazı hususları ileri sürerek bir süre beklenilmesini söylerler. Bunun üzerine, M. Kemal Atatürk “Biz yeni bir şey yapmıyoruz ki, sadece öteden beri uygulanmakta olduğumuz rejimin adını koyuyoruz” der. Kanaatime göre 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM’sinin açılışı ve TBMM’sinin millet iradesini temsil etmesi ile birlikte, Cumhuriyet zaten ilân edilmişti.  M. Kemal Atatürk ve İsmet İnönü o gece Cumhuriyetin ilânı için gerekli anayasa değişikliğine ait kanun maddelerini hazırlarlar. Ertesi gün, yani 29 Ekim 1923’te saat 10.00 da Halk Fırkası Mecliste toplanarak, uzun görüşmelerden sonra anayasada yapılacak Cumhuriyetin ilânı ile ilgili maddeleri kabul etti. Bu önerge, 29 Ekim 1923 günü, saat 18.45’te TBMM genel kurulunda oybirliği ile kabul edildi. Saat 20.30’da “Yaşasın Cumhuriyet” sesleri arasında Cumhuriyet ilân edildi. Aynı gece, saat 20.45’te yine oybirliği ile, Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı olarak M. Kemal Atatürk seçildi. Mustafa Kemal Atatürk kürsüye gelerek yaptığı teşekkür konuşmasında “Türkiye Devletinin, zaten Dünyaca bilinen, bilinmesi lâzım gelen niteliğinin artık, uluslararasında bilinen unvanı ile adlandırıldığını ve Ulusumuzun kendisinde mevcut olan hasletleri ile, Dünyada işgal ettiği yere layık olduğunu eserleri ile ispatlayacağını, Türkiye Cumhuriyetinin mutlu, başarılı ve muzaffer olacağını” ifade etmiştir. Türk adı ile bir devletin olması bizim için ne büyük mutluluktur. Bunu da “Ne mutlu türküm diyene” sözü ile ölümsüzleştirmiştir. Bu günkü demokrasimizi de, Cumhuriyeti ilân edenlere borçluyuz. Ruhları şad olsun, Allah’tan rahmetinin onlar üzerinde olmasını dilerim.

Aradan geçen 89 yılda, M. Kemal Atatürk’ün bu sözlerinde ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. Daha nice yıllar, yüzyıllar saadet ve mutluluklarla Cumhuriyetimiz daim olacak ve bizden sonra gelen nesiller bu günü kutlamağa devam edeceklerdir. Türkün bu büyük bayramını kutlar, saygılarımı sunarım.

 Bu Haber 1430 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Başlık : cumhuriyet Tarih : 3 Kasım 2012 / Pazar Üye Adı :hasan gül
sayın hocam cumhuriyeti sadece bir kişiye bağlı olarak açıklamak aslında cumhuriyetin tanımına ve amacına aykırıdır. elbette Atatürk tarhimizin önemli bir sembölü. kurtuluş savaşının idarecisi. tüm bu durumlar sonsuza kadar aynı şekilde varlığını sürdürebilir mi? Osmanlı devleti zamanında meşrutiyet yönetimine geçilmiş, demokrasi, cumhuriyet çok partililik tartışılmıştır. bu konulrda fikirlerini ileri süren insanlar vardır. kaldıki osmanlı devletinin son yılları çok partili dönemdir. aslında söylemek istediğim bir süreç vardı ve Atatürk bu süreci tamamlamıştır. cumhuriyetin ilanından önce çok partili hayat vardı ve unutulmamalıki cumhuriyetin ilanı ile başlayan bir iki deneme hariç 1946 yılın akadar tek parti iktidarı vardır. kaldıki cumhurbaşkanı olarak seçilen Atatürk (4 dönem seçilmiştir) tek adaydı. cumhuriyetin ilk döneminde yapılanlar modernizm adına yapılmıştır ama asla halkın talebi doğrultusunda değildir. kaldıki 1930 yıllara avrupada totaliter rejimlerin arttığı dönemdir. bizimde o yılların almanya ve italyasından hukuk alanında birçok maddeyi aldığımız unutulmamalı. hernekadar cumhuriyet döneminde terakkiperver parti denemesi yapılmışsada bu durum Atatürkün istediği bir partileşme değildir. 1930 serbest cumhuriyet denemesi iktidar olsun diye değil, mecliste bir muhalefet olsun diye kurulmuştur ve halk fena halde tarafını belli edinde kurucusu tarafından kapatılmıştır. cumhuriyet rejimlerinde kurucu irade diye bir kavram hangi demokratik ülkede vardır. mesela abd kurucu waşington illaki şunu dedi diye şimdinin amerika vatandaşları birbirlerinin tepesinde boza mı pişirmeleri gerekir. cumhuriyetin ilanı sırasında meclisteki, vekillerin yarısına yakını acaba neden ankara dışındaydılar acaba. cumhuriyet rejimi diyorsunuz ama ülkede kaç kere darbe yapıldığını hatırlmakta gerekir. kaldıki 1950 yıllarda yazılan tarih kitapları bugüne nazaran daha objektifti. olayın şahitleri hayattaydı. şimdi isteyen istediği gibi yazıyor. elbette günümüzde cumhuriyet önemli bir rejim şeklidir. önemli olana cumhuriyetin demokratik olmasıdır. demokrasi hak kavramını önemser. saygı ve hoşgörü önemlidir. tahammül kültürü önemlidir. farklılıklar zenginliktir. saygılar.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI