Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
27 Nisan 2009 Pazar 09:08
Prof. Dr. OSMAN ECEVİT
Stratejik konum
Bugün üzerinde yaşadığı topraklar, tarihin bütün çağlarında stratejik öneme sahip olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Doğu kültürü ve batı kültürü ile Müslüman ve Hıristiyan aleminin kesiştiği noktada bulunması önemini bir kat daha artırmaktadır.

Bunun yanında tarihsel süreç içinde, doğudan batıya, batıdan doğuya, kuzeyden güney, güneyden kuzeye  kavimlerin göç yolları üzerindeki en önemli yer Anadolu’dur. Onun için de, burada hükümran olan kavimler hep güçlü olmak durumunda olmuşlardır. Zayıf düştükleri an da, diğer kavimler tarafından istila edilmişlerdir. 12. yüzyıldan sonra ise, Türkler batı ile doğu arasında bir köprü gibi olan bu topraklarda İslam’ı savunmuşlar ve onun yayılmasında önemli bir güç olarak ortaya çıkmışlardır. Avrupa, özellikle haçlı seferlerinde bu durumu çok yakından görmüştür. Daha sonra, Viyana önlerine kadar dayanan Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa’yı titretmiştir. Yalnız, burada önemli olan husus birçok kitapta yazılan ve filmlerde basitçe gösterildiği şekildeki, atladım ata ve oraları fethettim şeklinde olmamıştır. Hükümranlığın ve üzerinde yaşanılan topraklara sahip çıkmanın önemli unsurlarına sahip olma ile bu ortaya çıkmıştır.

Öncelikle, hükümranlık için üzerinde durulması gereken en önemli üç husus akıldan asla çıkarılmamalıdır. Bunlar, bilim ile onun verdiği bilimsel güç, ekonomi ve askeri güçtür. Bu üç unsur sacayağı gibi hükümranlığın değişmez öğeleridir. Bilim ve bilimin ortaya koyduğu güç her şeyin ötesindedir. Esas olarak, diğer iki unsurun da temelini teşkil ederek onları tetikler. Amerika Bileşik Devletleri, bilim toplumu olması sebebi ile Dünya liderliğine soyunmuştur. GSMH ‘sından % 5’in üzerindeki bir miktarı, AR-GE projelerine yatırmakta ve buradan elde ettiği teknolojiyi ise Dünya’ya pazarlayarak, her 5 dolarına karşılık 95 dolar kazanmaktadır. Türkiye’de GSMH’dan AR-GE için ayrılan pay ise % 0,5 civarındadır. Amerika bileşik devletlerinde sanayi sektöründe çalışan insan sayısı sadece % 17 dir. Bu yüzde Türkiye ile aynıdır. Buna karşılık tarımda % 2-3 lük bir nüfus, geriye kalan % 97’yi beslediği gibi, ihraç ettiği tarımsal ürünlerle Dünya’yı da beslemektedir. Üçüncü  olarak, hizmet sektöründe % 65 oranında insan çalışmaktadır. Özellikle de, doktora ve daha üst seviyede ihtisaslaşmış olan eleman sayısı % 3’lere dayanmış bulunmaktadır. Türkiye’de ise çoğunluğu üniversitelerde olmak üzere doktora ve daha üst seviyedeki bilim adamı yüzdesi  % 0,04 civarındadır. Bilimsel birikimin ortaya koyduğu verilerin teknoloji’ye dönüştürülmesi ülkeyi zenginleştirmektedir. Size sadece bir örnek vererek bunu açıklamak isterim. Hava kuvvetlerinin vazgeçilmez unsuru olan F 16’ları ele alacak olur isek; bir tanesini 120 bin ton buğdaya eşdeğer olduğunu hiç düşündünüz mü?

Bilimin içinden doğan teknoloji ve bunun ekonomiye kazandırdıkları ortadadır. Teknoloji ve ekonominin ortaya koyduğu üretim, silahlanmaya dönüşmekte ve bundan da Dünya hükümranlığı ortaya çıkmaktadır. Bilim ve teknolojiyi üretemeyen ülkelerin ekonomileri hep geri kalır ve bu ülkeler gelişemezler. Teknolojiyi transfer etme durumundadırlar. Fakat, teknoloji’nin devamlı gelişmesi sebebi ile bu bakımından dışarıya bağımlı olurlar ve bunu  için de ekonomik olarak belirli bir bedel ödemek durumundadırlar. Aynı şekilde, askeri bakımdan da dışarıya bağımlılık sürecektir. Zira, gelişmiş ülkelerden alınan ürünler ve özellikle de üretimde kullanılan teknolojinin getirdiği otomasyon, ülkedeki işsizliği de fazlası ile artıracaktır. Amerika Bileşik Devletlerindeki otomasyondan açığa çıkan insan güçü, daha önce de üzerinde durduğum gibi hizmet sektöründe ve bilim üretiminde kullanılabilmektedir.

Üzerinde yaşadığımız topraklar, stratejik olarak birçoklarının iştahını kabartan yerlerdir. Talipleri de çok fazladır. Bunun için bilim, ekonomi ve silahlı kuvvetlere vereceğimiz önem ile ancak burada yaşayabiliriz. Mustafa Kemal Atatürk bunun için “Hayata en hakiki mürşit ilimdir” demiştir. Yaşam için, hayatiyetimiz için ve hükümranlığımız için bilime ve bilimsel araştırmalara ve bunun teknolojiye dönüştürülmesine ihtiyacımız vardır.

Laf ve dedikodu yerine bilimin üretildiği bir toplum olma özlemi ile saygılarımı sunarım.Bu Haber 2041 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI