Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
21 Kasım 2012 Pazar
Prof. Dr. OSMAN ECEVİT
ÜNYE'DE TURİZM
ecevit.osman@gmail.com

GİRİŞ

Özellikle, 20 yüz yıldaki ulaşım olanaklarının gelişmesine bağlı olarak, bu asırda ve 21. yüz yılda da bacasız sanayi olarak ifade edilen turizmin dünya çapında çok geliştiğini görüyoruz. Yalnız, Ülkemizde turizm anlayışının batıdan çok farklı bir yönde geliştiği ortadadır. Türkiye’nin İskenderun’dan başlayarak, bütün Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz sahillerini il bazı bir tarafa, ilçe bazında bildiğim ve dünya ölçeğinde 20 kadar ülkeyi de gezmiş olmam sebebi ile bu konu ile bir yazı kaleme alarak bazı düşüncelerimi açıklamak istedim.

 

Ülke olarak turizm potansiyelimiz çok yüksek olmasına karşılık, gelen turist sayısının azlığı ve görebildiğim kadarı ile ülkemize gelen yabancı turistlerin büyük bir çoğunluğunu, Rusya dâhil batı ülkelerinin düşük veya orta gelirli vatandaşlarından oluştuğunu, kendi ülkelerinden daha ucuza tatil yaptıklarını görüyoruz. Gerek güneş ve gerekse sahillerimizin güzelliği batılıları büyülemektedir. Yalnız, Ülkemize gelen turistlerin güneş ve denizden istifadenin yanında, her şey dahil olarak, sabahtan başlayarak gecenin geç saatlerine kadar içtikleri, sabah kahvaltı, 11.00 civarındaki ara beslenme, öğle yemeği, 17.00 çayı, akşam yemeği olmak üzere, üç öğün değil, 5 öğün beslendikleri kavramı pek bir şey ifade etmediği için, tıkındıklarını söyleyebiliriz. Bütün öğünlerde, 3 veya 5 esas yemeğin dışında 20 kadar salata ve ordövr ile 15 kadar tatlı ile meyve de mönüde bulunmaktadır. Ayrıca, dolu tabaklarla birçok kere açık büfeye gidenlerin aldıklarının çoğunu da yemedikleri, yemeklerin büyük bir kısmının çöpe atıldığı da gerçektir.  Açıkça ifade etmek gereği vardır ki, bir tatil köyünde yenilmeyerek çöpe giden gıdalarla, Anadolu’da orta büyüklükteki bir köyü veya kasabayı beslemek mümkündür. Öğrendiğim kadarı ile yabancı turistlere uygulanan fiyatlara göre, bu turistik kuruluşların kâr etmeleri de mümkün değildir. Türkiye’nin kazancı ise ülkemizdeki gıda maddelerini dövize çevirmenin ötesinde ve turizm şirketlerinin vergi iadesinden öte bir kazanç yoktur. Esas olarak turizmin kültür ağırlıklı olması gerekir. En az sekiz bin yıllık tarihi uhdesinde barındıran bu topraklar için turizmdeki durum tatmin edici değildir ve daha çok üzücüdür.

 

Batı ülkelerinde böyle bir durum asla yoktur. En küçük ekstraları ve faaliyetleri paraya dönüştürmeyi çok iyi bilmektedirler. 500 veya 600 Euro’luk her şey dâhil tatilin en az 400 Euro ekstrası vardır ve öğle ile akşam yemekleri ise size aittir. Herhangi bir ören alanını gezmek isteyen turist kafilelerini taşıyan otobüslerden ücret de alınmaktadır. Bütün bunlara rağmen, olağanüstü turist sayısının olduğu gerçeği de gözden kaçmamaktadır. Günde 25–30 bin kişinin ziyaret ettiği Fransa-Paris Eiffel kulesi ve İtalya-Roma’da 25–30 bin kişinin ziyaret ettiği St Pier Katedrali, aşk çeşmesi bunlardan birkaç tanesidir. Burada görüleceği üzere, batıdaki turizm daha çok kültür ağırlıklıdır ve onlar kültür değerlerini koruyarak, onlara sahip çıkmışlardır. Bizdeki tarihi değer ihtiva eden kültür varlıkların durumu ise içler açısıdır.

 

ÜNYE’DE TURİZM İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Ünye’nin geniş ovalarının olmayışı ve sanayi potansiyelinin kısıtlı oluşu, daha ziyade turizm öncelikli yatırımlara yönelmeyi zaruri olarak ortaya çıkarmaktadır. Turizm için öncelikle, turistlere görsel veya tarihi olarak ve onların ilgisini çekebilecek ne veya neler gösterebiliriz, bunu düşünmeliyiz. Ülkemizde gösterilebilecek çok şey olmasına rağmen, bunların çoğu gösterilemeyecek kadar bakımsız durumdadır. Bunların en kısa zamanda restore edilerek, yerli ve yabancı turizme açılmalıdır. Bütün bu görsel veya tarihi mekânların bir dökümü yapılmalı ve bunlar turizme nasıl açılabilir, bunun üzerinde durulmalı, projeler üretilmelidir.  Halen daha ülkemizde binlerce tarihi alan yer altında, onarım beklemektedir. Bunların büyük bir çoğunluğu ise Antik Çağ’a aittir. Bir veya birkaç günlüğüne gelen turisti her an meşgul edebilecek şekildeki bir görsel, kültürel, tarihi ve yeme- içme programı veya programları geliştirilmelidir.

Küresel ısınma ile birlikte, Karadeniz ve bununla ilgili olarak Ünye’nin deniz turizminde de gelişmeler olacaktır. Yalnız, bunun için denizin ve sahillerin temiz olması gereği vardır. Ünye’nin evsel atık su sorunun halledilmesi ve arıtılmadan kanalizasyon atıklarının denize deşarj edilmemesi gerekir. Katı atık sorunun da halledilmesi, gerek kanalizasyon atıklarını ve gerekse katı atıkların zararlı olmak bir tarafa, yararlı bir kazanç kapısı haline getirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde birçok ilde bu husus başlatılmış olup, zararlı olduğunu düşündüğümüz bu atıklar yararlı, kazanç kapıları haline getirilmişlerdir. Atıkların yararlı hale getirilmesinin çevresel sorunların yanında, turizm, enerji, tarım ve balıkçılık bakımından faydaları da ortaya koyacaktır. Dolayısı ile zararlı atıklar yararlı hale dönüştürülecektir.

Teknelerle yapılacak turlar ile yüzme ve eğlencenin yanında, çevrenin tanıtılması da sağlanabilir. Bunun gibi, amatör olarak balık avlama teknikleri ve denizin belirli derinliklerine dalma ile ilgili kurslar da düzenlenebilir. Ayrıca, değişik su sporlarını yapılacağı ortamlar, yelken, jet ski gibi hususlar üzerinde de durulabilir.

Karadeniz bölgesinin hemen, hemen her yerinde olduğu gibi, Ünye’de yayla turizminde büyük potansiyel bulunmaktadır. Yalnız, burada çok hassas olma durumu ortadadır. Öncelikle, turizmin ayrılmaz parçası temizliktir. Doğanın birer harikası olan bu yaylaların turizme açılması ile oradaki doğanın bozulduğunu, mangalcıların istilasına uğradığını ve kirletildiklerini görüyoruz. Şunu açıkça ifade etmek yerinde olacaktır ki, Amerikalılar “Bir otomobilin verdiği zararı anlamak için, egzoz gazını, otomobilin içine veriniz.” derler. Piknik için gelenlerde atıklarını arabalarının içine atmaları makul olarak karşılanabilir durum değil ise bunların piknik yapılan yerlere atılmaları da makul değildir. Arabanızın içine atmadığınız çöpleri lütfen doğaya atmayınız. Bir daha geldiğinizde piknik yerini temiz olarak bulmak için bunları bir poşete koyarak çöpe atınız. Elbette, eğlenmek herkesin hakkıdır. Yalnız, güzelliklerinden faydalandığımız bu ortamları, temiz olarak terk etmek gerekmektedir. Bu bakımdan yeteri kadar titiz olmadığımızı burada vurgulamak isterim. Allah’ın cenneti gibi olan Uzun Göl’ün son zamanlardaki durumu ortadadır. Bu gidişle gölü olmayan, bir uzun göl olacaktır.

 Doğanın zenginlikleri bize binlerce, binlerce yılın armağanlarıdır. Onları bozduğunuz zaman, bu güzellikleri geriye iade etmeniz mümkün değildir. Sebebi ne olursa olsun, doldurduğunuz bir denizalanı ile birlikte, milyonlarca yıllık oluşumu ortadan kaldırıyorsunuz demektir. Bu konuda bir husus burada özellikle arz etmek isterim ki, yeşili sevmek yerine niçin çimentoyu seviyoruz, bunu anlamak mümkün değildir. Bir örnekle bunu özetlemek isterim: Evimin arka kısmında, önünde, çiçeklerin güllerin ve ağaçların olduğu bir dükkân grubu vardı. Bir gün bu yeşillikler olduğu kısım tamamen yok edilerek, betonlaştırıldı. Bu niçin yapıldı bunu anlamak mümkün değildir. Yeşile niçin bu kadar düşmanız, anlaşılmaz ve anlatılması imkânsız bir durumdur. Beton ve betonlaşma kadar çirkin bir durum yoktur. Betonun soğuk yüzünü, sevimli hale getirecek olan yeşil bitkiler ve ağaçlardır. Rusya seyahatimde, 700 hektar diğer bir değimle 7000 bin dönümlük parkları, bahçeleri görünce gözlerime inanamadım. Turizmin ayrılmaz parçası, yeşil, ağaçlıklar, parklar ve bahçelerdir.

Öncelikle şunu ifade edebilirim ki, turistlere bugünkü şekli her şey dâhil olarak yapılan yeme içme durumundan vazgeçilmelidir. Bu hususu ülkemiz için bir israf olarak görüyorum. Beslenme bakımından uygun, temiz, fakat ifrata kaçmayan mönü ile hitap edilmelidir. Ülkemizdeki lokantaların fiyatları oldukça uygundur. Fakat içkinin mönüye dâhil edilmemesi gerekir, isteyen ekstrayı ödeyerek istediği kadar yiyebilir, içebilir. Ünye’de mahalli yemeklerin yer aldığı bir yeme içme yerine ihtiyaç vardır. Amasya’da bu şekilde hizmet veren lokantanın olduğunu biliyorum ve zamanında gitmediğiniz takdirde, mahalli yemekleri bittiği için yemeniz mümkün değildir. Bu yönde Ünye’de birkaç konağın restore edilerek turizme açılması önemli adımdır. Bunun devamının gelmesi ve bunların sit alanı şeklinde bir bölgeyi işgal etmelileri gerekmektedir. Toplu halde alışveriş, yeme içme ve eğlence mekânı oluşturulmalıdır. Eğer, altyapı olarak hizmetler yerine getirilerek bir turizm potansiyeli ortaya çıkacak olur ise, müteşebbisler gelerek konaklama tesislerini kuracaklardır. Devlet eli ile yapılan işletmelerin kısa bir dönem içinde bozulduğu ve iyi hizmet vermedikleri açık bir gerçektir. Ayrıca, turistik kuruluşlarda görev alacak, aşçısında hizmetlisine ve kılavuzuna kadar bütün elemanların da yetiştirilmesi gerekmektedir.

İnsanların boş zamanlarında sahilde yürüyüş yapmaları, özellikle de sağlıkları açısından önemlidir. Fakat yürüyüş yaparken insanların yeme içmelerine de bir şey demiyorum, yalnız yedikleri yemişlerin kabuklarını dolaştıkları yerlere atmaları hiç de uygun bir davranış değildir ve çoğunlukla kabuklardan ayakkabınızla yere basmanız mümkün değildir. Niçin kuru yemişçiler, kuyu yemiş satarken bunların kabuklarının koyulabileceği küçük bir torbayı alıcılarına vermezler ki? Böylelikle meyve kabukları çöpe atılmaları sağlanabilir. Temiz bir şehir için belediyenin her şahsın arkasına bir temizlik görevlisi mi koyması gerekir? Lütfen bu hususlara dikkat edilmelidir. Evimizi, sokağımızı ve yollarımızı temiz tutmalıyız. “Herkes evinin önünü temiz tutarsa bütün bir şehir temiz olur”. Özellikle, sigara içmenin kapalı alanlarda yasaklanması ise diğer problemi ortaya koymuştur. Caddeler ve sokaklar sigara izmaritinden geçilmez oldu. Sigara içenlerin izmaritlerini sokaklara atmamaları gerekmektedir. Bunun yanında, araba kullanırken sigara küllerinin ve yanar haldeki izmaritlerin yollara atılmamalıdırlar. Bu durum, kirlilik yanında kazarlara da sebep olunabilir. Yanan bir izmarit arkadan gelen araçta yangın çıkarabilir. Asla ve asla, hareket halindeki arabalardan yollara izmarit, çöp ve diğer maddeler atılmamalıdır.

Şehrin belirli yerlerinde paralı olması veya olmaması önemli değil, temiz tuvaletler yapılmalı ve bunlar turistlere hizmet verecek şekilde düzenlenmelidir. Dünyayı çok gezmiş olan bir dostum “Batı ülkelerinde tuvaletlerin yerini gösteren işaretler ile oklar vardır, ülkemiz de ise buna lüzum yoktur, zira kokusundan onu bulabilirsiniz.” demişti. Bu husus çok önemlidir, “Temizlik imanın yarısıdır.” ifadesini bünyesinde bulunduran bir dinin mensubu olarak bunlara dikkat etmekte yarar vardır.

Turizm’de dikkat etmemiz gereken en önemli diğer bir husus ise otomobil veya otobüsler için park yeri sorunudur. Özellikle, şehir planları yapılırken bu hususa dikkat edilmemesi büyük problemleri beraberinde getirmektedir. Günde 20 bin kadar turistin ziyaret ettiği Louvre müzesinin altında, binlerce otomobil ve otobüsün park edebileceği park yeri bulunmaktadır. Paralı veya parasız olması önemli değil, turistler için park yeri sorunu olmamalıdır. Ben kendi hesabıma seyahatlerim sırasında park problemi olmayan yerleri tercih ediyorum.

Turizm ile ilgili olarak, bu konuda görev yapacakların en azından İngilizceyi bilmelerinde yarar vardır. Roma’da Türk Hava Yolları görevlisine, bavullarımı Samsun’da almak istediğimi anlatamamıştım. Zira görevli ne Türkçe ne de İngilizce biliyordu. Ben de İtalyanca bilmiyordum. Daha sonra İtalyanca bilen birisi geldi ve durumu halledebildik. Çok fazla değil ama turist ne istiyor, bunu anlayacak kadar yabancı dil bilinmelidir. Özellikle, ülkemizde sorulan bir yere ait tariflere bayılıyorum. Bir adresi sorduğunuz zaman; posta hanenin karşısında, diye tariflere rastladım. “Yahu ben yabancıyım, posta haneyi bilmiyorum ki, senin tarifinden bir şey anlayabileyim.” diyorum. Turistlerle ilgili olarak, ülkemizde rastladığım diğer bir hususu da zikretmek isterim. Çok fazla ilgiye, daha doğrusu turistlere yapışmamak gerekir. Lokantanın dışındaki adam, turisti kolundan tutuğu gibi lokantaya sokmağa çalışıyor. Turist ısrarla tokum, biraz önce yedim, dememesine rağmen ısrar devam etmektedir. Birçok vakaya müdahale ettiğim de olmuştur. Turistlerin giyimleri ve davranışları elbette bizi ilgilendirmez ve ilgilendirmemelidir. Zira değişik din ve kültürün insanlarından bizlerin uyma durumunda olduğumuz davranışlar beklenemez. “Her taş yerinde ağırdır.” atasözü akıldan çıkarılmamalıdır. Bunlara ilâve olarak, bizden istenen hizmetler ve yapmamız gereken hususların dışında, onurumuzu korumamız da gereklidir. Türk insanının hakkında yanlış kanatlara sebep olacak davranışlardan kaçınmalıyız.

SONUÇ

Turizm Ülkemiz için önemli ve üzerinde durulması gereken önemli bir sektördür. Kısa dönemde kâr etmek yerine, uzun süreli durumu ilke haline getirmek ve ülkemize, şehrimize gelen yerli ve yabancı turisti bir sempatizanımız olarak göndermeği gaye edinmeliyiz. Bunun için de turistlerin konaklayacakları yerleri, gezecekleri caddeleri, tarihi eserleri temiz tertipli tutmak, Türk Milletinin misafirperverliği ve temiz ahlâkı ile ağırlamamız gerekir. Yalnız, misafirperverlik ayrı, ikram ayrı şeydir, fakat lütfen bu durumu beleşçiliğe vardırmayalım. Bazı hususlar yerine getirildiği takdirde, Ünye Ülkemizde ve Karadeniz’de turizm bakımından haklı olduğu yere gelecektir.

 

 Bu Haber 1653 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI