Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
2 Mayıs 2013 Pazar
Prof. Dr. OSMAN ECEVİT
Gerçek ve Çoğunluk
ecevit.osman@gmail.com

Tarihinin ilk çağlarından bu yana, insanlık çevresindeki olayları anlamak için uğraşmış ve sebepleri üzerinde durmuştur. Birçoklarında sebep ve sonuç ilişkilerini bulamadığı için de, akıl dışı güçlerden yardım istenmiş, yanlış saplantılarla bunlar açıklanmak istenmiştir. Elbette, bilimde gerçekler birikimlerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yalnız, her bilimsel buluş, o günkü anlayışlara ters düştüğü için, özellikle de dini otoriteler tarafından cezalandırılmıştır. Bunun en yakın örneğini de, Galile (Galileo Galilei, 1564-1642)’de görmekteyiz. Galile, Nicolaus Copernicus(1473-1543) ‘ün güneş merkezli evren sistemine inanıyordu, zira 1609 yılında yaptığı basit teleskoptaki gözlemleri bunu teyit ediyordu. Galile, İtalya’nın Pisa kentinde doğmuştur(İtalya seyahatim esnasında evini görmüştüm). Galile’nin evren modeli kiliseyi kızdırmış, iki sefer mahkeme karşısına çıkarılmış, ilk seferinde idama mahkûm edilmiş, daha sonra ise, ömür boyu ev hapsine çarptırılmıştır. Rivayete göre, mahkemeden çıkarken “Yine de güneşin etrafında dönen dünyadır” ifadesini kullanmıştır. Burada gerçeğin anlaşılabilmesi için, daha geriye, yani miladın başlangıç tarihine kadar gitmemiz gerekmektedir. Klaudyos Batlamyus (Klaudyos Ptolemaios), MS 85 ile 165 yılları arasında İskenderiye’de yaşamış matematik, fizik ve astronomi üzerinde çalışan bir bilgindir.  Batlamyus’un bir de evren modeli vardır. Evrenin merkezinde durağan şekildeki Dünya ve bunun etrafında dönen, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn ve evrenin sonundaki sabit yıldızlar bulunuyordu. Esas olarak da, o zaman bilinen 5 planet, buna Ay ile Güneşi de ilâve ederseniz, arş’ın yedi kat olması da buradan kaynaklanmakta idi. Batlamyus bir pagan, yani çok tanrılı dinin mensubu idi. Maalesef bu anlayış, Hıristiyanlık içine sızarak onun bir unsuru haline gelmiştir. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz:  Esas olarak Galile’yi yargılayan Hıristiyanlık içine sızmış olan pagan dini inanışın bir ürünü olarak, Batlamyus’un evren modeli idi. Galile’nin yaşadığı 16. yüzyılda, Dünya’da 2 milyar insan yaşadığını kabul etsek, 2 milyar insan bir tarafa; geçeği, tam gerçeği söyleyen elbette, Galileo Galilei idi. Bilimsel gelişmeler onun doğru olduğunu ortaya koymuştur. İnsanların evren’in merkezinde olmayan ve evren’de bir nokta kadar bile yer kaplamayan Dünya’da yaşamış olmaları; onun değerini azaltmamaktadır. Bilakis, evren’de yaşayan ve bilebildiğimiz kadarı ile düşünen tek canlı olması sebebi ile onu daha da yüceltmektedir. İnsan düşüncesi olmasa, evren’in anlamı ne olacaktır. Elbette, bir hiçtir; “Zira evren benim düşüncemdir” sözü hareket noktamızdır.

Büyük buluşlar ve düşünceler, o zamana kadar olan anlayışların tamamen tersi olan düşüncelerdir. Orta çağın skolâstik düşünce tarzı ve engizisyon mahkemesinin baskısını kıran batı ancak bu noktadan sonra bilimsel olarak yükselişe geçmiştir. Bu bakımdan gençlerimize gerçek bilimsel düşünceyi rehber olarak vermemiz gerekir. Bunun için, M. Kemal Atatürk “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” diyerek; yukarıda izah etmeğe çalıştığımı hususları tek cümle ile özetlemiştir. İnsanlık tarihinde, onun gelişmesine engel olan en önemli husus, zihinlerdeki idol’lerdir. Elbette, demokratik bir idare sistemi içinde çoğunluğun ortaya koyduğu hususlar geçerli olmakla birlikte; bizde unutulan önemli husus ise, bu düzen içindeki azınlıkların haklarının da sağlanması gerçeğidir. Özellikle üzerinde durulması gereken ise, bilimsel esaslara dayanan gerçeklerde çoğunluğun değil, bilimselliğin öncelik kazanması hususu gözden kaçırılmamalıdır. Çünkü, demokratik düzen içinde en önemli öğe, insandır ve onun haklarıdır. Din bir inançlar manzumesidir, asla kendi içinde sorgulanamaz ve sorgulanmamalıdır. İnanlar inançları içinde tamamen serbesttir, serbest olmalıdır.  Bu bakımdan bilimin kulvarı çok farklıdır. Bilimde gerçekler vardır ve bilim hep şüphecidir, her zaman kendini yeniler, hep değişir ve değişmeğe mecburdur. Bu bakımdan bilim gerçeği statik değildir. Her zaman bir devinim içindedir. Bilimde çoğunluk değil, o günkü verilere göre olan bir anlayış vardır. Amerika’da tahsilde iken bir doktora öğrencisi, bir konuda hocaya itiraz etmişti. Hoca, “bugünkü veriler budur. Aksini ispat ettiğin zaman seninki doğru olabilir” demişti. Bilimin ve aklıselimin hâkim olması dileğim ile saygılarımı sunarım.Bu Haber 904 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI