Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
8 Temmuz 2014 Pazar
Prof. Dr. OSMAN ECEVİT
Çok Üzgünüm
ecevit.osman@gmail.com

Özellikle, gelişmemişliğin örneği olan ülkelerde kısa yoldan meşhur olmanın yollarından birisi de, kimilerinin kendileri mehdi, peygamber veya halife, ilân etmeleridir. Arabistan'da bir kadın kendini peygamber ilân eder. Çevresindekiler "Son peygamber, Hz. Muhammet'tir" dediklerinde; "O, erkek peygamberdir, ben ise kadın peygamberim" demiştir. Bu şekilde kendini Mesih ilân eden birisi ise, Osmanlı Döneminde, bir Yahudi Haham Sebatay Sevi (1626-1676)'dir. Yirmi iki yaşında iken, kendini Mesih ilân eder, bütün Yahudileri birleştireceğine dair vaatlerde bulunarak, Yahudiler arasında ikilik yaratmıştır. Bazı gruplardan gördüğü baskı ve öldürülme korkusu ile kerhen Müslüman olmuştur. Dış görünüş olarak, Hıristiyanlık-Müslümanlık görünüşünde olan Sebataizm, esas olarak, Kaballa Musevi inancındadır. Ülkemizde ve dış ülkelerde taraftarları bulunmaktadır. Dünya üzerinde ve Türkiye'de bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Sadece Müslümanlıkta değil, bütün dinlerin içinde bu tip oluşumlar bulunmakta ve birçok insan gruplarını, büyük derecede etkilemektedirler. Hepsi de hak olduklarını iddia ederek insanları arklarından sürüklemektedirler. İslâmlıkta en doğru yol Kuran'ın yoludur.

IŞİD'de ismini, İslam Devleti Olarak değiştirmiş ve Şeyh Ebubekir El Bağdadi'yi halife ilân etmiştir. Bu bana, Sıffin Savaşı (657), Halife Hz. Ali ile, Suriye valisi Muaviye bin Ebu Sufyan arasındaki olayları anımsattı. Savaştan sonuç alınamayınca, hakem heyeti hile ile Muaviye'yi Halife ilân etmiştir. Sonuçta, Hz. Aliyi öldürecek olan hariciler ortaya çıkmıştı. Hz. Muhammed'in ölümünden sadece 25 yıl sonra, Müslümanlar arasına tefrika girerek, gruplara ayrılmışlardır. Birçok İslam bilgininin de ortaya koyduğu gibi, Dört halife dönemi(Hulefa-i Raşiddin) dönemi ile hilafet dönemi kapanmıştır. Zira, İslamlıkta halife halkın oyları ile seçiliyor, esas olarak da ehliyet önemli olup, babadan oğla geçmiyordu. Bu bakımdan, Hz. Ali'den sonra gelen ve kendilerini halife ilân edenlerin, İslam'ın genel teamüllerine uymadıkları ortadadır. Hilafet, Müslümanların oyları ile ve oybirliği ile ortaya konulan bir mevkidir.

İlk olarak Suriye'de ortaya çıkan, El Nusra'dan ayrılan IŞİD grubu, Irak'ı kan gölüne bulamıştır. Son olarak da, liderleri Şeyh Ebubekir el Bağdadi'yi halife ilân etmeleri; İslam'daki; ilim, irfan ve liyakat yerine silah'ın hakimiyetinde olan bir halifeliktir. Allah kabul etsin diyeceğim, ama Allah'ın böyle bir şeyi kabul edeceğini de zannetmiyorum. Bir şey parçalanınca, bundan kimileri nasipleniyor ise, parçalanma devam eder durur. Bugün, Müslümanlıktaki mezheplerin, tarikatların ve bunun altındaki grupların sayılarını, bu hususta bilgi sahibi olduğunu iddia edenler bile ortaya koyamaz. Buraya kadar her şey normal olarak görülebilir. Her biri kendilerinin hak olduğuna da inanmaları kadar doğal bir şey yoktur. Açıkça ifade etmek gerekir ise, esas Kuran'dır ve onun yoludur. Eğer, mezhepler ve tarikatlar, Allah'a ulaşmada kendilerinin yolunun en geçerli olduğunu iddia ediyorlarsa, buna da denilecek şey yoktur. Yalnız, bunun böyle olmadığı açıktır. Tarihteki en büyük kıyımlar din uğruna, mezhep uğruna yapılmıştır. Sevginin esas olması lâzım gelen dinde, benden olmayanı öldürürüm anlayışı nereden çıkmaktadır. Bunun kimilerine verilmiş hak olduğunu iddia edenler, bu izni kimden almışlardır. Eğer, bir kimseye din uğruna, diğer grup üyelerini öldürmeleri sonunda, cennet vaat ediliyor ise, bu vaat'in kimden alındığının da ortaya konulması gerekir. Elbette, benim de bir inancım ve bağlı olduğum bir mezhebim var. Yalnız, benim dışındakileri ötekileştirmeğe hakkım olduğumu zannetmiyorum, zaten bu da inancıma terstir. Bunun daha ilerisine giderek kimilerinin ölümüne karar vermek, Allah'a karşı gelmektir. Allah'ın yarattığı bir insanın canını ve bunun ne zaman alınacağına ancak,  O karar verebilir.

Buna yeryüzünde yaşayan hiçbir kimse ve kuruluş veya kurum karar veremez. Dünya'daki bir çok ülkede giderek idam cezalarının kaldırılması, insanca anlayışın örneğidir. Irak'da IŞİD'in binlerce Şii'yi öldürmesi ne ile izah edilebilir, anlamam mümkün değildir. Bu asla din alet edilerek yapılmamalı ve hiçbir mezhep de buna icazet vermez. Müslümanlığı diğer dinlerden ayıran en önemli özelliği, Takva'dır. Bir an önce, Müslümanlar akıllarını başlarına toplayarak, birleşmeli ve aralarındaki ayrılıkları ise Allah sevgisi ile yok etmeleri gerekir. Bütün bunlara çok üzülüyorum, saygılarımla.

 

 

 Bu Haber 868 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI