Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
9 Aralık 2014 Pazar
Prof. Dr. OSMAN ECEVİT
Papa'nın Türkiye Ziyareti
ecevit.osman@gmail.com

Söz bu ya, Papa'nın gelişini; Papanın Türkiye'ye gelişi diye başlık attık. Bunu biraz irdeleyecek olur ise, esasen, İstanbul Fener Patrikhanesini ziyaret için geldiği açıktır. Bilindiği üzere, 1054 yılında, Roma Vatikan ile İstanbul Fener patrikhanesi birbirlerini karşılıklı olarak aforoz etmişlerdir. Aşağı yukarı bin yıla yakın olan bu gerginliğin çıkış nedeni biraz sonra üzerinde duracağımız  üzere, dini egemenlikte paylaşım meselesidir.  1964 yılında, Papa 6. Paulus ile, Fener Rum Patriği Athenagoras, Kudüs'te karşı karşıya gelerek ilk defa kucaklaşmışlardı. Bundan sekiz yıl önce, kendi isteği ile Papalıktan ayrılan 16. Bendictus yine Aziz Andreas ( Aziz Andreas; Roma'da Papalığın kurucusu, Petrus'un kardeşidir.) gününde ülkemizi ziyaret ederek, Fener Rum Patriği Bartholomeus ile yine kucaklaşmıştı. Bu ziyarette, Papa Benedictus "Muhammed'in yeni olarak ne getirdiğini göstersene! Bu konuda kendi inandığı dini kılıçla yayma buyruğu türünden kötü ve insanlık dışı şeyler dışında hiç bir şey bulamazsınız" sözü ile dikkatleri üzerine çekmiş ve sözleri Müslümanlar tarafından kınanmıştı. Ayrıca, Ekümenik (İlahi otorite)konusunu da gündeme getirmiş ve Fener patrikhanesi için ekümenik ifadesini kullanmıştı. 2014 yılının kasım ayında, 3 günlük ziyareti, Aziz Andreas yortusu (30 kasım) için, Papa Francesco Türkiye'ye gelmiştir. Yine, fener Rum Patrikhanesindeki ayine katılmış ve Bartholomeus ile kucaklaşma ve samimi buluşma medyaya yansımıştır. Papa Francesco , sadece dinler arası diyalogdan bahsetmiştir. Bir önceki Papa gibi beyanlarda bulunmamış ama, Ekümenik Patrikhane ve İstanbul için Kostantinapolis ifadelerini kullanmıştır. Bana göre bu kullanışlarda belirli işaretler vardır. Şunu açıkça ifade etmek gerekir ki, Roma imparatorluğu zamanında, İstanbul için Einsten-polis (Doğudaki şehir) adı kullanılıyordu ve bu kelimeden Türkçe olarak İstanbul kelimesi türemiştir. Papa Kostantinapolis kelimesini kasıtlı olarak kullanılmıştır. Şimdi bir miktar da ekümenik kelimesi üzerinde duralım.

Vatikan bir dini merkez ve Papalığın merkezi olmanın dışında Dünyanın en zengin devletlerinden bir tanesidir. Büyük gelirine rağmen, karşılığını sadece dua ile ödeyen bir kuruluştur. Bir milyardan fazla Katolik'in bağlı olduğu Vatikan'ın Dünya üzerinde tartışılmaz bir gücü vardır. Bu gün görünen o dur ki, Dünya Hıristiyanları Katolik ve Ortodoks olarak iki büyük gruba veya mezhebe ayrılmış bulunmaktadır. Bunun dışındaki yüzlerce mezhep ve tarikatları da barındırmaktadır. Vatikan son 20-30 yıldır çalışma yaparak Hıristiyan'ları toplu hale getirmek istemektedir. Yalnız, Ortodoks Hıristiyanlıkta iddia sahibi üç patrikhane bulunmaktadır. Bunlar İstanbul-Rum Patrikhanesi, Atina Başpiskoposluğu ve Moskova Ortodoks Patrikliğidir. Bu ülkeler ekümenk'liğin kendilerinde olmasını siyasi olarak talep etmektedir. Belirli bir dönemde, Rusya Akdeniz'e açılma süreci içinde, İstanbul-Fener patrikhanesini de elinde almak istemişti. Aziz Andreas'ın Fener Rum Patrikliğinin kurucusu olarak kabul edilmesi ile avantajı elinde tutmaktadır. Yalnız, Fener Rum patrikhanesinin ekümenik oluşuna Vatikan ne gözle bakacaktır bunu da yorumlamak gerekir. Papalık içinde birçok akımların olduğu bir cadı kazanı şeklindedir. Bunun temelinde yatan en önemli neden de parasal ve siyasal güçtür. Bunun paylaşılmasına  Vatikan'ın kolaylıkla evet diyeceğini kabul etmek olanaksızdır. Elbette, Papa ile Patrik arasında nasıl konuşmaların olduğunu bilebilmek pek mümkün değildir. Acaba, Vatikan bütün Hıristiyanları bir şemsiye altında toplamak isterken, esas otoritenin kendisi ve diğer patrik ve/veya başpiskoposlukları tali kollar olarak mı ele almak istemektedir? Burada, bölgemizi içine alan durum üzerinde durmağa çalıştık. Bunun dışında, özellikle Avrupa'da Vatikan'dan bağımsız olarak hareket eden  Protestan, Anglikan, Kalvinist ve diğerleri bulunmaktadır.  Yalnız, Fener-Rum Patrikhanesinin ekümenik olarak kabul görmesi veya bunun kabul edilmesinin yarar ve zararların da ortaya konulması gerekecektir. Patriklik Vatikan gibi bir kuruluş haline gelecek, protokol bakımından cumhurbaşkanı ile eşdeğer olacak, Ruhban Okulunun T.C ile ilişkisi olmayacaktır. Vatikan'ın özellikle, İstanbul üzerinde durmasının da çok önemli nedenleri vardır. Saygılarımla.Bu Haber 1126 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI