Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
27 Temmuz 2015 Pazar
BERKAY YALIN
Kent ve İmar (2) Stratejik Plan Hedefleri

Bir çoğunuz hatırlayacaksınız; geçen sene, yerel seçimlerden hemen sonra 2014 Temmuz’unda, Büyük Şehir yasasının gereği olarak Ünye Belediyesi tarafından “ÜNYE STRATEJİK PLAN ÇALIŞTAYI “ adı altında bir çalışma düzenlendi. Bu çalışmaya 70’i aşkın resmi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri davet edilerek, Ünye’nin gelecek 5-10 senesi ile ilgili “Stratejik Plan Hedefleri” ni belirlemek için, önceden saptanmış 10 sorunun cevaplanması istendi. Belediye yönetimi, belediyecilik tarihinde ilk defa kentliye, yaşadığı kent ve kentin geleceği ile ilgili görüşlerini soruyordu.  Yasal gereklilik dahi olsa, kent sakinlerinin görüşlerinin sorulması, kentlinin gururunu okşadı, heyecan yarattı, katılım oranı da bir hayli yüksek oldu.

Ben bu soruları 5 sayfalık bir yazılı rapor ile cevapladım. Bugünkü yazımızda, 1 sene evvel yönetime sunulmuş olan bu görüş ve önerilerin önemli bölümlerinden alıntıları sizlerle paylaşmak istedim.

 

***          Ünye’mize ait başlıca ‘’simgeler’’ nelerdir?

(Unutulan ve yaşayan simgeler. Unutulanların yeniden hatırlanması, yaşayanların güçlendirilmesi için yapılması gerekenler)

   Unutulanlar :

Kentin geleneksel dokusu onarılamayacak şekilde bozulmuştur. Yaklaşık 50 sene öncesine kadar kentin tamamında hakim olan Karadeniz sivil mimarisinin en güzel örnekleri, 2 – 2.5 katlı, hiçbir evin bir diğerinin güneşini kapatmadığı bahçeli evleri, bilinçsiz, popülist ve yanlış imar uygulamalarıyla yerini çirkin, dip dibe ve çoğu tamamlanmamış beton yapılara bırakmıştır. Bu dokunun geri getirilmesi artık mümkün görülmemektedir. Diğer bir deyişle, Ünye, bir Safranbolu, bir Şirince olma şansını kaybetmiştir.

 

***          Ünye’nin geleceğiyle ilgili ‘’hayaller’ ‘iniz nelerdir? Kısa, uzun ve orta vadede nerede ve nasıl görmek istersiniz?

.. Kısa vadede;

Ünye’nin, “Karadeniz’in İncisi” yakıştırmasına uygun bir kent haline gelmesini arzu ederiz.

Yaklaşık 30 Km.’lik sahil bandında uygun mahallerde düzenlenmiş halka açık plajları, lokantalar, yeme içme üniteleri, deniz ve su sporu alanları olan bir kent... Şehir merkezinde ses, görüntü, koku ve hava kirliliği yapan kuruluşların yer almadığı, ana yol boyunca çiçek tarhlarının, güzel cepheli yapıların yer aldığı, yolları, parklarıyla ter temiz bir kente sahip olmayı arzu ederiz.

.. Uzun vadede;

-   30 km.’lik sahil yolu boyunca bir Toplu Taşıma Sisteminin geliştirilmesi.. İlk etapta, Ünye’nin doğu ve batı çevre yolu kavşakları arasında, bir “Hafif Raylı Taşıma” sisteminin oluşturulması (Bu hattın, Doğu’da Bolaman, Batı’da Samsun’a kadar uzatılabileceği hatırda tutulmalıdır.)

-   Özellikle çocuklara ve gençlere yönelik bir “Marina”’nın yapılması..  

 

(Yakın geçmişte, ulaşım ve ticaretin deniz yoluyla yapılabildiği dönemlerde, bütün Karadeniz bölgesinde 28 kaptandan 8’i Ünyeli iken – Kadılar yokuşunda restore edilerek müze olarak hizmete açılan ‘Kaptan Evi’ en güzel örnek - bugün ise, logosunda bile deniz ve balık yer alan Ünye’nin, balığından başka denizle ilgili öne çıkan hiçbir vasfı bulunmamaktadır.  Gençlerimiz arasında ülke çapında su sporlarının her hangi bir dalında hiç bir başarı hikayesi yoktur. Aksine, deniz sezonu başladığında, sahillerimizde onlarca çocuk ve gencin boğulma haberleri, yazılı medyada sık sık yer almaktadır. Ünye gençliğini kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, boş zamanlarını değerlendirmek için ‘Su Sporları’ ile tanıştırmak, optimist, yelken gibi sporlara yöneltmek için küçük bir ‘Marina’ ve yan ünitelerinin oluşturulması, büyük önem taşımaktadır.)

 

***          Ünye’nin öncelikleri nelerdir?

Belirlenecek  yeni hedeflere göre, yeni bir nazım imar planı ve kentsel alt yapı planlanması...

-   Çevre yolunun hizmete girmesiyle, şehir trafiğine bırakılmış olması gereken 30 km. uzunluğundaki eski şehirlerarası yolun ve yol boyunca devam eden sahil kesimi ve kumsal alanların, toplumun hizmetine açılarak düzenlenmesi,

-   Şehir ana trafik arterlerinin, otoparkların, park alanlarının, yaya yollarının yeniden düzenlenmesi,

-   Kamusal alanlara sahip çıkılması, maksadına ve engellilerin kullanımına uygun düzenlenmesi,

-   Turizm, sanayi ve ticaret bölgelerinin belirlenmesi, bölgesel yoğunlukların, emsal kullanımı ve kat yüksekliklerinin netleştirilmesi ve toplumun bilgisine sunulması,

-   Şehir içi araç ve yaya trafiğinin yeniden planlanması.

-   Bisiklet yollarının planlanması – oluşturulması

-   “Kentsel Dönüşüm” projeleri oluşturulması,

-   Kente bir “Organize Sanayi Bölgesi” kazandırılması,

-   Şehir içi otoparkların ve ‘Umumi Tuvaletlerin’ arttırılması,

-   Yeni yerleşim alanlarının, geniş yeşil alan yaratılarak günün şartlarına ve teknolojiye uygun olarak düzenlenmesi,

-   Denize dik inen yolların artırılarak fezeyan (taşkın) debisini denize taşıyacak arterlerin geliştirilmesi,

-   Liman işletmeciliğinin yeniden gözden geçirilip işlevliğinin arttırılması; uluslararası standartlara ve rekabet unsurlarına göre yeniden planlanması,

-   Kentin mevcut çöp dökme alanının kent girişinden kaldırılarak çağdaş, uluslararası standartlarda bir çöp dökme ve imha tesisinin planlanması,

-   Gençlik ve spor alanlarının arttırılması,

-   Mahalle içi Şenlik alanlarının planlanması,

-   Kalıcı ve geçici Pazar yerlerinin planlanması,

( organik tarım ürünlerinin ve el sanatlarının pazarlaması)

-   Yapı Denetim hizmetlerinin, daha ciddi ve yapı kalitesini artıracak şekilde uygulanmasının temini,

-   30 km.lik sahil bandında, “Hafif Raylı Toplu Taşıma” sistemi planlanması (Doğu ve Batı istikametlerinde devamı ..)

-   Küçük bir “Marina” planlanması..

 

***          Kent merkezinde görmek istediğiniz ilk hizmet ne olmalıdır?

 

-   Araç trafiğine kapalı yayalara mahsus Kent Merkezi düzenlemesi

-   Cumhuriyet Meydanı ve Çınar Dibi çevresinin yeniden düzenlenmesi

-   Kent bütününde bütün yapıların “Yapı Kullanım Belgesi” ne bağlanması.

 

***          Ünye’nin 5 yıllık stratejik hedeflerinde yoğunlaşmasını düşündüğünüz sektör ne olmalıdır?

 

Ünye’nin değerleri ve özellikleri incelendiğinde, herhangi bir sektörün, Amiral gemisi gibi tek başına ön plana çıkmadığı görülmektedir.

-   Tarım sektöründe Kent hinterlandında ağırlıklı olan ‘Fındık’ üretimi Ağustos – Eylül aylarında, 

-   Turizm sektöründe ‘Otelcilik ve Pansiyonculuk’ 2 -3 aylık yaz sezonunda,

-   Eğitim sektöründe fakülte ve yüksek okulların giderek artan ekonomik etkisi, kış aylarında 8 – 9 ay

-   Ticaret sektöründe ise, diğer sektörlerin sezonlarına paralel bir ekonomik döngü algılanmaktadır.

-   Kentte bir ‘Organize Sanayi’ bölgesi mevcut değildir. Ağır sanayi olarak sadece Ünye Çimento Fabrikası bulunmaktadır.

 

Bu durumda, 5 yıllık stratejik hedeflerde, her hangi bir sektörün ön plana çıkarılarak yoğunlaşılması yerine, her sektörün kendi içinde geliştirilmesi, alternatif ticaret unsurlarıyla zenginleştirilmesi daha doğru olacaktır.

 

Bunun dışında, uzun vadede 2 sektöre ağırlık ve yön verilebilir;

  1. 1.               Eğitim Sektörü :

Özellikle Üniversite ve Yüksek Okullar, son senelerde hızla gelişmekte olan ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu kurumlar, kentlerin çehresini, ekonomisini ve sosyal yaşantısını pozitif oranda etkilemekte ve önemli değerler kazandırmaktadır. Ülkemizdeki örnekleri, sıralayamayacak kadar çoktur. Üniversite, yüksek okul ve benzeri eğitim kurum ve kuruluşlarının artması, doğru orantılı olarak öğrenci sayısının artması, yerleşik düzende öğretim kadrosu ve personel sayısının da artması, kent ekonomisine ölçülemeyecek boyutlarda kazanç sağlayacaktır. 

  1. 2.               İnşaat Sektörü :

Ünye, son senelerde – özellikle son 20 yıl içince – hinterlandından büyük göç almaktadır. Buna ilaveten, seneler önce kent ve yakın çevresinden yurt dışına çalışmaya gitmiş olan önemli bir nüfus içinde ‘memlekete’ dönüş başlamıştır. Ayrıca, büyük şehir yaşantısından - İstanbul, Ankara, Bursa gibi - kaçan bir çok ailenin de, özellikle emekli dönemi için - yeşil alanları bol bir yaşam özlemiyle - Ünye veya çevresinde konut edinme çabaları giderek artmaktadır. Bütün bu gelişmeler dikkate alındığında, Ünye’nin de, Didim, Alanya ve benzeri kentlerde olduğu gibi, yerli ve yabancı kesimden taleplerle bir imar gelişimine sahne olması mümkündür. Bunun için, yeni nazım imar planlarında bu gelişmelerin dikkate alınarak planlanması yeterli olacaktır.

 

Cesur, akılcı ve azimli kararlarla bu hedeflere ulaşmak hayal değildir. Bu Haber 820 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI