Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
17 Ağustos 2015 Pazar
BERKAY YALIN
KENT VE İMAR (3) İDEAL KENT VE KENT YÖNETİMİ

Avrupa Kentsel Şartı'nda İDEAL KENT :

"Kentli haklarını koruyarak; en iyi yaşam koşullarını sağlayarak; halkına iyi bir yaşam biçimi sunarak; değerini orada yaşayan, ziyaret eden, çalışan ve ticaret yapan, eğlence, kültür ve bilgiyi orada arayan ve eğitim görenlerden alarak; birçok

sektör ve aktiviteyi - trafik, yaşam, çalışma, dinlence gereksinimleri - bir arada uyum içinde barındıran yaşam yeridir." şeklinde tanımlanmıştır. Ideal kent tanımının temelini "kentli hakları" oluşturur. Dolayısıyla ideal kent,

en kısa tanımıyla, "kentli haklarını koruyan kent" olarak

tanımlanabilir.

 

İyi ama, "kentli hakları" nedir?

 

   KENTLİ HAKLARI

Kentli hakları ile ilgili en geniş metin, 1992 de Avrupa Konseyi'nce kabul edilen Avrupa Kentsel Şartı'nda "Avrupa Kentli Hakları Deklerasyonu" dur.

Bu deklarasyonda kentlilerin hakları 20 başlık altında toplanmıştır:

1. Güvenlik

2. Kirletilmemiş, Sağlıklı Bir Çevre

3. İstihdam

4. Konut

5. Dolaşım

6. Sağlık

7. Spor Ve Dinlence

8. Kültürler Arası Kaynaşma

10. Kaliteli Bir Mimari Ve Fiziksel Çevre

11. İşlevlerin Uyumu

12. Katılım

13. Ekonomik Kalkınma

14. Sürdürülebilir Kalkınma

15. Mal Ve Hizmetler

16. Doğal Zenginlikler Ve Kaynaklar

17. Kişisel Bütünlük

18. Belediyeler arası İşbirliği

19. Finansal Yapı Ve Mekanizmalar

20. Eşitlik

Bu gün ülkemizde nüfusun yaklaşık % 80'i kentlerde yaşamaktadır. Kentlerimiz ise her geçen gün daha yaşanmaz bir hal almakta, içinde yaşayanlara huzur ve güven veren ortamlar olmaktan hızla

uzaklaşmaktadır. Kentlerimizin yaşanabilir mekânlar olması için yukarıda sayılan 20 maddelik kentli

haklarının sağlanması gerekir.

Bu da ancak kentlerimizin doğru yönetilmesi ile mümkündür.

 

KENT YÖNETİMİ

Ülkemizde genel olarak "Belediye" olarak tanımlanan kent yönetimleri; "şehir halkının yerel nitelikli ve ortak ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kamu tüzel kişilikleridir.

 

Belediyelerin Görev

ve Yetkileri

Şehir halkının ortak ihtiyaçları çok çeşitlidir ve her şehrin ekonomik, sosyal, kültürel gelişim düzeyine göre farklılık gösterir. Hangi

görevlerin yerel belediyelerce, hangilerinin merkezi idarelerce

yerine getirilmesi gerektiği

konusunda genel olarak;

 

"Hizmette Vatandaşa Yakınlık" ilkesi kabul edilmektedir.  Kent halkının ortak nitelikli ihtiyaçları genel olarak şu başlıklar altında toplanabilir.

 

İmar - Bayındırlık görevleri

Kent halkının içinde yaşadığı çevrenin iyileştirilmesi, su,

kanalizasyon, yol, cadde, garaj, pazaryeri, park ve dinlenme alanları gibi tesislerin yapılması gibi fiziki hizmetler,

 

Koruyucu görevler

Havanın, suyun, toprağın

korunması, halka açık yerlerin

temizliği, satılan gıdaların kontrolü, çevre temizliği, halkın mal ve can güvenliğini sağlayacak itfaiye hizmetleri,

 

Sosyal görevler

Yaşlı, engelli ve kimsesizler gibi sosyal güçsüzlerin korunması için gerekli tesislerin kurulması, kütüphane, sağlık tesisleri, spor tesisleri, hayvanat bahçesi, hamam ve halk plajları, gençlik

merkezlerinin kurulması gibi sosyal içerikli görevler,

 

Düzenleyici görevler

Beldenin yapılaşmasına yön vermek amacıyla imar planlarının yapılması, uygulanması, bina ve işyerlerine ruhsat verilmesi gibi imar denetim ve yönlendirme faaliyetleri ile bazı yiyecek maddelerinin fiyatlarını ve etiketlerini kontrol edilmesi, pazar yerleri ve kamuya açık alanlarda düzenin tesisi gibi zabıta görevleri,

 

Toplu taşıma ve ulaşım görevleri

Raylı sistem, deniz yolu veya

tekerlekli araçlarla şehir içinde toplu ulaşımının sağlanması, şehir içi trafik yönetimi,

 

Ekonomik Görevler

Kentin ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi, çevre kentlerle

rekabet gücünün artırılması.

 Bu Haber 761 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Başlık : Kent Yönetimi Tarih : 18 Ağustos 2015 / Pazar Üye Adı :Sait Kapıcıoğlu
Çağdaş bir kent yönetimi dersi verdiği için Berkay Yalın ‘a teşekkür ederim. Dilerim yönetim kadrosu bunları kavramıştır ve uygular. Şimdiye kadar işaretlerini hiç görmedik. Seksen bin nüfuslu Ünye’yi bu kadar elemanla yönetmek çok kolay olmalıdır. Değilse beceriksizlik, bilgisizlik var demektir. Bundan sebep OBSB ve kadrolarını bir bataklık suyunda öten kurbağalara benzetirim. Bilinen hikaye şudur “Cadı Sementa prensesi bir kez öpüp kurbağaya çevirir. Bir daha öpünce eski haline döner. Ama OBSB ekibi on kez öpülmüş, hala normale dönmemiş. Kurbağa olarak kalmışlar. Bu halleri ile çok övündükleri için de hayli kabarık kalmışlar. Kurbağa kadarken öküz gibi görünmekten keyif almışlar. Dr. Sait Kapıcıoğlu
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI