Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
31 Ağustos 2015 Pazar
BERKAY YALIN
KENT VE İMAR (5) ÜNYE’DE İMAR KARMAŞASI

Bu güne kadar sizlerle, “Kent ve İmar” başlığı altında Ünye’nin imarıyla ilgili konularda görüşlerimi paylaştım, imar kavramı ve mevzuatı ile ilgili bilgiler sundum. Bundan sonra ise, kentin güncel imar konularıyla ilgili değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum.

 

Ünye belediyesi’nde Çamyar Yönetimi 17 ayını geride bırakmış olmasına rağmen, Ünye’nin imarı ile ilgili somut bir gelişme halen kaydedilememiştir. 17 aydır Ünye Kentinde Emsal 2 esaslı yapılaşma taleplerine imar ve ruhsat verilememektedir. Halen Emsal 2 esaslı 10 - 15 konut projesi bekletilmektedir. Bu durumun kente ve kent yönetimine olumsuz katkıları küçümsenmeyecek derecede büyüktür.

 

*        Kent yönetimi, düzenlenemeyen inşaat ruhsatiyelerinden büyük gelir kaybına uğramıştır.

*        Yeni ruhsat düzenlenemediğinden, arsa ve konut fiyatları artmaya başlamıştır.

*        İnşaat sektörü daralmış, kentteki inşaat harcamaları büyük ölçüde azalmıştır.

*        Kentin teknik serbest meslek erbapları, mühendisler, mimarlar,  emlakçılar ve yapı taşeronları iş sıkıntısı çekmeye başlamıştır.

*        Belirsizlik ortamı, Belediyeye olan güveni sarsmış, yatırımcılar başka yerlerde başka arayışlara yönelmiştir.

 

Geçen sene fındık mahsulünün olmaması nedeniyle kentte çekilen ekonomik buhran hatırlardadır. Kentimizde inşaat sektörünün daralması, umarım başka ekonomik sıkıntılara sebep olmaz.

 

Ünye’nin İmar Hikayesi

 

Yasa ve ilgili mevzuatlara göre, nazım imar plânını yapmak (1/5.000-1/25.000), ilçe belediyelerinin hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını onaylamak ve denetlemek, Büyükşehir Belediyelerinin en önemli yetki ve görevlerindendir.

 

  • · Kasım 2014

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu İlinin Çevre Düzeni Planına uygun olarak Altınordu Beldesinin Nazım Planını yaptırmış ve 13.11.2014 tarih ve 2014/154 sayılı Meclis kararı ile uygulamaya koymuştur.

 

  • · Şubat 2015

Ünye Belediye meclisi, 02.06.2015 tarihli meclis kararı ile, imar planı hükümlerinin bir maddesini tadil etmiş;

“Yeni imara açılacak veya plan değişikliği ile konut kullanımına dönüştürülecek alanlarda Emsal 2,00 değerini ve en çok Y=30,50 m kat yüksekliğini aşmaması koşulu ile”  diyerek, ancak her başvuruda “meclis kararı alınması” şartına bağlayarak kabul etmiştir.

 

Aynı oturumda, EMSAL “E” rumuzu ile emsal hükümleri uygulanacak alanlar, kentin gelişim eğilimleri dikkate alınarak 3 bölgede;

ATATÜRK / GÖLEVİ / ÇAMURLU BÖLGESİ

SARAÇLI / KİRAZTEPE BÖLGESİ

NURİYE BÖLGESİ

olarak tespit ve kabul edilmiştir.

 

Bu meclis kararına dayalı olarak, o güne kadar Ünye Belediyesi İmar Müdürlüğüne sunulmuş olan Emsal 2 talepli imar başvuruları, Ordu Büyükşehir Belediyesine onaya gönderilmiş, ancak hiç bir dosya onaylanmayarak iade edilmiştir. Dolayısıyla, Ünye Belediye Meclisince onanarak kabul edilen Emsal 2 esaslı hiç bir dosyaya 17 aydır imar verilmemiş, bekletmeye alınmış veya iade edilmiştir.

 

Bu konudaki Ordu Büyükşehir Belediyesinin reddi ve iade kararları doğrudur.

 

Çünkü, Emsal 2 rumuzlu imar taleplerinin, Belediye Meclisi onayı ile uygulanması, yürürlükteki imar yasasının en önemli ilkesi olan “aleniyet”, yani açıklık ilkesine aykırıdır. Yani, talep sahipleri, müteahhitler veya arsa sahiplerinin, Emsal 2 imarı almak üzere belediye ilgililerine giderek, el bağlayıp, baş eğip talepte bulunmaları aleniyet ilkelerine aykırı olduğu kadar etik de değildir.

 

Doğru olan, Emsal 2 uygulanacak bölge ve alanların önceden sınırlarının belirlenerek, hangi ada veya parsel(ler)de bu kuralın uygulanacağının herkese açık olarak önceden bilinmesi ve başka bir tetkike veya onaya gerek kalmadan otomatik olarak imar verilebilmesidir. Aksi taktirde, onay gerektiren Emsal 2 talepli başvurularda, her türlü pazarlık söz konusu olabilir. Belediye İmar yetkilileri ve Belediye İmar Komisyonu’nun saygın üyeleri, onayları istenen her işlemde şaibe altında kalırlar.

 

  • · Mayıs 2015

Ünye Belediye Meclisi, 05.05.2015 tarihli oturumunda, ilçenin genel revizyon imar planı çalışmalarının bir bütünlük içinde yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapma/yaptırma yetkisinin Ordu Büyükşehir Belediyesinden Ünye Belediye Başkanlığı’na devredilmesi talebi kabul edilmiştir.   

 

  • · Haziran 2015

Ünye Belediye Meclisi, 02.06.2015 tarihli Emsal Hükümleri ve Emsal 2 uygulanacak bölgelerin tanımı ile ilgili kararı, Ordu BB uyarısı doğrultusunda “meclis kararı alınması” şartı kaldırılarak yeniden düzenlenmiş ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisine onayına gönderilmiştir.

 

Bu dönemde mutlu bir gelişme kaydedilmiş, Ünye Belediyesinin, ilçe sınırları içerisinde nazım imar planı yapma/yaptırma konusundaki yetki talebi, Ordu Büyükşehir Belediye meclisinin 04.06.2015 tarihli ve 8890 sayılı teklifi oy çokluğu ile kabul edilmiş ve Ünye İlçesinin revize uygulama imar planı yapma yetkisi Ünye Belediyesine verilmiştir.

 

  • Ağustos 2015

Ünye Belediye Meclisinin Emsal 2 ile ilgili düzeltilmiş kararı, ne hikmet ise ancak 2 ay sonra gündeme alınmış ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13 Ağustos 2015 tarihli oturumunda, 27 Temmuz tarihli imar komisyonu raporunun “değişiklik teklifinin detaylı incelenmek üzere ertelenmesi” önerisi doğrultusunda geriye bırakılmış, onay alamamış, yeniden incelenmesine karar verilmiştir.

(Bu komisyon kararında, Ünye Belediyesini temsilen komisyon üyesi olan Sn. Reşit Erol rahatsızlığı nedeniyle katılamamış olup imzası yoktur.)

 

Tıkanmış olan Ünye İmarının önünü açması beklenen bir konunun bu kadar uzatılması, Ordu BB ile Ünye Belediyesi arasında aylardır gidip gelmesi anlaşılır gibi değildir. Alınan duyumlara göre Ordu BB, Ünye İmar Planında Emsal 2 uygulamasına sıcak bakmamaktadır.

  Bu doğru olabilir mi ?

20 km yanımızdaki Fatsa’da, senelerden beri Emsal 2 imar hakkı verilmekte, üstelik de Y(yükseklik)=Serbest kat yüksekliği uygulanmaktadır. Gene aynı şekilde, Büyükşehir kapsamı içinde olan Samsun Atakum Belediyesinde benzeri uygulamalar için direk imar çapı verilebilmektedir.

 

Ünye’nin İmar Plan Hükümlerinde açık ve net olarak yer alan ve geçmişte bir kaç projede de kullanılmış olan bir yapılaşma hakkı, üstelik de tadil edilerek kurallara uygun hale getirilmiş olmasına rağmen, neden engellenmektedir ?

 

Ünye Belediyesi İmar Komisyonu, tamamen mimar ve mühendis kökenli üyelerden oluşmaktadır. Ordu ilindeki diğer ilçe belediyelerinin imar komisyonlarında, bu kadar güçlü bir teknik kadro yoktur. Bu güçlü teknik kadroya rağmen, Ünye Meclis kararları bilimsel olarak savunulamamış, yeterince anlatılamamış olabilir mi ?

 

Yoksa, Büyükşehir ile İlçe Belediyesi şehir planlama uzmanları arasında bir diyalog eksikliği mi yaşanmaktadır ?

 

 

Yoksa, 17 aydır bir arpa boyu yol alamayan imar komisyonu, emsal uygulaması konusunda eksik mi bilgilendirilmektedir?

Veya, Ünye Belediyesi imar ve şehir planlama uzmanlarının deneyim ve bilgi birikimileri mi yeterli değildir ?

 

Yoksa, bu olumsuzluktan beslenen bazı çevreler mi vardır ?

Yoksa, yoksa... Akıllara bir çok şey gelmektedir.

 

Sonuç olarak, çok bilinen bir tabirle;

 “FİLLER TEPİŞİR, ÇAYIRLAR EZİLİR ”

derken, olan Ünye’ye ve Çamyar yönetiminin 17 ayına yazık olmuştur.

 

Konunun daha vahim bir yanı ise;

Emsal 2 esaslı yapılaşma başvurularına imar ve ruhsat verilebilmesi için Ünye Belediyesi tarafından yaptırılacak İmar Planı Revizyonunun beklenmesi söz konusu ise,

         YANDI GÜLÜM KETEN HELVA !

  • · İmar planına esas jeolojik raporların hazırlanması,
  • · Revizyon İmar Planlarının yapılması,
  • · Ünye Belediye Meclisinde görüşülerek onanması,
  • · Büyükşehir Meclisinde onaylanması,

en iyimser tanımıyla 1.5 – 2 sene sürecek, Çamyar yönetimi, döneminin büyük bir kısmını imarsız geçirmiş olacak, büyük kapsamlı imar uygulamaları bir sonraki yönetime kalacaktır.Bu Haber 1420 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI