Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
14 Eylül 2015 Pazar
BERKAY YALIN
Yapi Kullanma İzni
(İskan Raporu)

Kent bütününde bütün yapıların “Yapı Kullanım Belgesi” ne bağlanması şarttır.

İmar yönetmeliklerimize göre ;

(Tip İmar Yönetmeliği 12. Madde)

Bir yapının inşaatı tamamlandığında, yapı ruhsatını veren idareden “Yapı Kullanma İzni” alınması zorunludur.

Bu iznin alınması için ilgili idareye yapılan başvuru dilekçesi ekinde, fenni mesullerin veya yapı denetim kuruluşlarının, yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını, mevzuata uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığını belirten raporlar ve yapıya ilişkin fotoğraflar yer alır. Yapı kullanma izin belgesi onaylanarak birer örneği, mal sahibi ve/veya sahiplerine, yapının müteahhidine, proje müelliflerine ve fenni mesullere verilir.

Yapı kullanma izninin verildiği tarih, yapının tamamlandığı tarihtir. 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izninin düzenlenmesi gerekir.

Yapı Kullanma izni verilmeyen veya alınmayan yapılar elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri hizmetlerden faydalanamazlar.

Yapı kullanma izni olmayan yapıların

bu hizmetlerden yararlandırılmasından, hizmeti veren idare sorumludur.

 

Belediyeler, Tip İmar Yönetmeliğinin yayınlandığı 8 Eylül, 2013 tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde, yapı kullanma izin belgesi için öngörülen, elektronik ortamda veri paylaşımına ilişkin tedbirleri almak ve bu verileri yapı kullanma izni vermeye yetkili idarelerin erişimine açmakla yükümlüdür.

Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmasına rağmen ruhsat süresi içinde yapı kullanma izni düzenlenmemesi nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelen yapılara, denetimi yapan fenni mesul mimar ve mühendisler veya yapı denetim kuruluşları tarafından denetim raporu hazırlanmak ve ilgili idare tarafından dosyasında ve yerinde, inceleme ve tespit yapılmak koşuluyla yeniden ruhsat düzenlenmeksizin yapı kullanma izin belgesi verilir.

Acaba Ünye’de kaç konut vardır ?

Kesin bir sayı alınamamış olmasına rağmen yaklaşık 80,000 nüfuslu kent merkezinde 20,000 civarında konut  ve işyeri olduğu söylenebilir.

Peki, bu konutların ne kadarında “Yapı Kullanma Belgesi” vardır ?

Şimdi sıkı durun:

Ünye’de yapı kullanma izni olmayan konut ve işyerlerinin sayısı, yapı kullanma iznine sahip olanlardan fazladır. Yani, kentimizde;

12,000’den fazla konut ve işyerinin           YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ YOKTUR !

AYIKLA PİRİNCİN TAŞINI ...

“Yapı Kullanma Belgesi” eksikliği, genel olarak yapı denetim uygulamasından önce yapılmış olan yapılarda görülmektedir. Bu nedenle, bu ayıplı durum için Çamyar yönetimini suçlamak doğru olmaz. Ancak, kent yönetiminin yapı kullanım belgesi olmayan yapılara, yasa ve yönetmelikler doğrultusunda “Yapı Kullanım Belgesi” verilmesi yönünde gerekli düzenlemeleri yapması, öncelikli ve yasal bir sorumluluktur.

Peki, kent yönetimi geçtiğimiz 17 ay içinde bu sorunu gidermek için  herhangi bir çalışma yapmış mıdır ?

Yoksa kent yönetimi bu sorunun farkında değil midir veya görmezden mi gelmektedir ?

Kent yönetimi, bu durumun farkındadır. Ancak, nasıl çözeceğini, neresinden başlayacağını, “yapı kullanım belgesi” olmayan konut veya işyeri sahiplerini üzmeden (?) konuyu nasıl ele alacağını bilememektedir.

Diğer taraftan ise sorunun giderilmesinin gecikmesi, yasa ve yönetmeliklere uygun olmayan yapılara göz yumulduğu anlamına gelmekte ve açıkça çarpık yapılaşmaya çanak tutmaktadır.

Ayrıca da, sorunun çözümsüz bırakılması, yasa ve yönetmelikler karşısında kent yönetimini suçlu durumuna düşürmektedir.

Ünye’de “yapı kullanım izin belgesi” olmayan yapılarla ilgili bu sorunun bu güne kadar ele alınmamış olması önemli bir eksiklik ve büyük bir zaman kaybıdır. Konu aylar önce gündeme alınabilir, belli bir süre verilerek yapı kullanım belgesi alınması çeşitli yöntemlerle;

  • teşvik edilebilir,
  • ekonomik olarak desteklenebilir,
  • işlemler kolaylaştırılabilir,

sonuç olarak sorun stoku önemli ölçüde azaltılabilirdi.

Daha da önemlisi, finans sıkıntısı çeken, zaman zaman kredi kullanmak zorunda kalan belediyenin kasasına da önemli bir gelir sağlanabilirdi.

Sorun ne kadar zor ve çözümsüz görünürse görünsün, bir yerden başlamak gerekir.Bu Haber 823 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI