Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
17 Eylül 2015 Pazar
Prof. Dr. OSMAN ECEVİT
Gelişmiş Ülkeleri Bekleyen Önemli Tehlike

Amerika Bileşik Devletleri dâhil, bütün batının genel bir anlayışı vardır. “Bizler süper devletler olduğumuza göre, Dünyanın nimetlerinden daha çok yararlanmak bizim hakkımızdır”.  Aşağı yukarı birkaç yüzyıldır bu böylece devam edegelmektedir. Şimdi de Orda Doğuya gelelim. Dünya enerji kaynağı olarak petrolün büyük bir kısmına, Orta doğu Ülkeleri sahiptir. Fakat bütün bunlara rağmen bu kaynaklardan batılılar yararlanmaktadırlar. Irak müdahalesi ve Arap baharının temelinde yatan budur. Bu faydalanmanın yanında, bizatihi kurdukları terör örgütleri ile de bu coğrafyayı talan ederek, hercümerç etmişlerdir. Bunun neticesinde, bundan rahatsız olan Orta Doğu halkları neye mal olursa olsun anlayışı ile Avrupa’ya doğru bir harekete geçmişlerdir. Bugün Türkiye’yi de içine alan göçmen sorunu tüm Avrupa’yı tehdit etmektedir. Avrupalı Ülkeler küstahça, egoizmin bir örneği olarak, bu göçmenler Türkiye gibi ülkeler barınmalıdırlar diye beyanat vermekten de kaçınmamaktadırlar. Şurası gerçektir ki, Dünya kaynaklarındaki üretim artışı ve nüfus artışının kesiştiği nokta, yani atrofi noktası içinde bulunduğumuz yıllardır. Bu tabiri biraz açıklayacak olur isek: Dünyadaki kaynakların üretim düzeyindeki ivme gittikçe azalmaktadır. Buna karşılık dünya nüfusu daha yüksek oranda artmaktadır. Bunun yanında, gelişmiş ülkelerdeki hayat seviyesi, kurdukları sömürü düzeni ile giderek artmasın rağmen; gelişmemiş ülkelerde hayat seviyesi her geçen gün azalma bir tarafa, yaşanmayacak düzeye gelmiştir. Bunun yanında, terör ve savaşlar da üzerine binince, cehennemin üç atlısı bu ülkelerde gezmeğe başlamıştır. Gelişmiş batı ülkeleri hakça taksimden yana olmadıkları ölçüde (onların gelişmelerinin temelinde yatan, az gelişmiş ülkelerdeki kaynakları sömürmelerinden otaya çıkmaktadır) bu göçler durmak bir tarafa daha da artacaktır. Batı istediği kadar sınırlarına tel örgülerden engeller veya beton engeller yerleştirsin bunlar fayda etmeyecektir. Orta Doğu halkları, beslenme, su ve hayatlarının idamesi için her türlü yola başvuracaklardır. Gelişmiş ülkeler, sınırlarına dayanan Orta Doğu halklarını herhalde, kurşuna dizemeyecekler, bu insan kitleleri batıyı karıştıracak ve önü alınamayacak karışıklıklara neden olacaklardır. Bunun insanlık bakımından sakıncaları vardır.

Durum böyle olduğuna göre, batılılar az gelişmiş ülkelere yardım etmeleri ve kendi yaşadıkları yerlerde hayatlarını idame ettirecek tedbirleri olmaları gerekir. Bütün yazdıklarım bilim kurgu filmlerinden alınan uydurma senaryolar değildir. İnsanlık tarihi incelendiği zaman bunun örnekleri görülecektir. Bu bir tarafa, günümüzde bunun örneklerini her gün acı, acı yaşamaktayız. Ölümü göze alarak, en ilkel şartlarda Türkiye üzerinden batıya olan göçün nedeninin düğümlendiği nokta budur. Her gün Akdeniz ve Ege Denizinde göçmenlerin yaşadığı faciaları görmekteyiz. Orta Doğu karıştıkça bu göçler daha da artarak devam edecektir. Almanya’nın sınırındaki göçmen sayısının 800 bin civarında olduğu, Macaristan sınırında da birkaç yüz bin göçmenin olduğu kaydedilmektedir. Bu Türkiye dâhil birkaç ülkenin sorunu değildir. Bu dünya çapında bir problemdir ve gelişmiş ülkeler bu problemlere çare aramaları gerekmektedir. Eğer, silahlanma yarışı ve buna bağlı olarak savaşlar son bulacak olur ise, Dünyanın nimetleri, Dünyada yaşayanlara yetecektir. Fakat, gelişmiş ülkelerin egoizmi buna engeldir. Bunun çaresi bulunamadığı takdirde, Dünyayı pek iyi günlerin beklemediği açıktır. “Sevgi vermek, mutluluk paylaşmaktır”. Saygılarımla. Bu Haber 1153 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI