Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
12 Ekim 2015 Pazar
BERKAY YALIN
DOP ve SOSYAL DONATI

Bir kentte nazım imar planı ve uygulama imar planları yapılırken, İmar Kanunu ve bağlı yönetmelikler doğrultusunda, her kadastral araziden (özel mülkiyetten);

“Düzenleme Ortaklık Payı (DOP)” adı altında, mülkiyet alanının en çok %40’ı oranında bedelsiz terkler alınabilir. Dolayısıyla, özel mülkiyet alanı en çok %40 oranında küçültülerek sahibine veya sahiplerine arsa vasıflı imar tapusu verilir.

Basit bir örnekle, 2,000 m2 tapusu olan özel bir mülkiyetten, en çok %40 oranında (800 m2) kamu hizmetleri için alınarak, tapu sahibine 1,200 m2 arsa vasıflı imar tapusu verilir.

 

18 UYGULAMASI

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazilerin sahiplerinin rızası aranmaksızın, bu arazileri yeni imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil veya hisseli olarak hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tapu tescil işlemlerini yaptırmaya “18 uygulaması” denir.

(Bu uygulama, 3194 sayılı İmar Yasası’nın 18. Maddesinde tanımlanmış olduğundan bu adla anılmaktadır.)

İmar planlaması ile mülk sahiplerinden DOP "Düzenleme Ortaklık Payı" adı altında bedelsiz alınan ve kamu kullanımına ayrılmış olan bu alanların maksadına uygun olarak düzenlenmesi gerekir.

18 uygulaması yapılan bir bölgede, DOP kesintilerinin, o bölgedeki bütün mülk sahiplerinden eşit oranda yapılması şarttır. Yani, sizin tapulu arazinizden %25, yanı başınızdaki kardeşinizin veya komşunuzun arazisinden % 40 olamaz, eşit olmalıdır.

Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulan alanlar nasıl kullanılır?

DOP “Düzenleme Ortaklık Payı” adı altında kamu yararına bedelsiz olarak özel mülkiyetten ayrılan bu alanlar; 

–  Yol,

–  Meydan,

–  Park,

–  Otopark,

–  Çocuk bahçesi,

–  Yeşil saha,

–  İbadet yeri,

–  Karakol,

–  Pazar yeri ve toplu taşıma yeri

–  MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları,

gibi amaçlar için kullanılır.

“Sosyal Donatı” olarak tanımlanan bu alanlar, toplumun sosyal yaşamı için çok önemlidir. Motorlu araçlar için yolların, kavşakların, alt ve üst geçitlerin planlanmasının yanı sıra, bölge halkının ihtiyacı olan yeşil alanların, parkların, çocuk parkları ve oyun alanlarının düzenlenmesi için kullanılır. Bölge halkı parklarda temiz hava alır, çocuklarını korunaklı çocuk parklarında gezdirir, spor yapabilir, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilirler.

Bir bölgede sosyal donatının zenginliği, toplumun sosyalleşmesi, çocuklarımızın sağlıklı gelişmesi, gençlerimizin sokak aralarından kurtarılması, çeşitli zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için çok önemlidir. Günümüzde gençler arasında giderek artan kötü alışkanlıklar, hap ve benzeri uyuşturucu kullanımları, büyük ölçüde bölgenin sosyal donatılarının eksikliğinden ve maksadına uygun olarak düzenlenmemiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Düzenleme Ortaklık Payından oluşturulan alanlar, İmar Planlarında değişiklik yapılarak farklı amaçlarla kullanılabilir mi ?

“Bu alanlar, hiçbir şekilde 3. şahıslara veya kurumlara satılamaz, devredilemez ve maksadının dışında kullandırılamaz”

 

DOP olarak tanımlanan bu alanlar;

n      Mülkiyete konu teşkil edilemez,

n      Amacı dışında kullanılamaz,

n      Kullanım biçimi değiştirilemez.

n      Belediye Hizmet Alanına dönüştürülemez.

(Ankara 15. idare Mahkemesi E:2006/ 520)

n      Ortak kullanım alanı olan spor alanları, özel mülkiyete konu olacak kullanımlara dönüştürülemez, imar planlarıyla haksız rant oluşturulamaz.

(ank.15.idare mahk. 2006/685e.)

 

KOP (Kamu Ortaklığı Payı)

Uygulama imar planı kapsamına giren bölgelerdeki arazilerden DOP adı altında kesilen % 40 oranında bedelsiz terklere rağmen, kentin veya bölgenin ihtiyacı doğrultusunda, özel mülkiyetli arazilerden kamu yararına, KOP (Kamu Ortaklığı Payı) adı altında, ancak, bedeli ödenmek kaydıyla (rızai bedel takdiriyle veya kamulaştırma yoluyla) %40’ın üzerinde alanlar alınabilir.

Bu alanlar;

n      Resmi kurum alanları,

n      Sosyal ve kültürel tesis alanları,

nBelediye hizmet alanları,

nSağlık tesisi alanları

gibi amaçlar için kullanılır.

İmar planlaması ile mülk sahiplerinden DOP “Düzenleme Ortaklık Payı” veya KOP "Kamu Ortaklık Payı" adı altında alınan ve kamu kullanımına ayrılmış olan alanların sınırlarının belirlenmesi ve maksadına uygun olarak düzenlenmesi, yasal bir gerekliliktir.

 

Yerel yönetimlerin (Belediyelerin), kendisine emanet edilen bu kabil kamusal alanlara kamu adına sahip çıkmaları, maksadına uygun olarak (engellilerin de kullanabilecekleri şekilde) düzenlemeleri, başta gelen en önemli görev ve sorumluluklarındandır.

 

Bu bilgilendirmelerden sonra, şimdi dönüp kendimize, kentimizdeki duruma bakalım…

 

Kentimizde, yeni yönetim döneminde, geçtiğimiz 17 ay içinde bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmış mıdır ?

Geçmiş yönetimlerden devralınan yeşil alanlar, çocuk bahçeleri veya DOP’tan kamu yararına alınmış olan benzeri alanların sınırları belirlenip, maksadına uygun olarak düzenleme yapılmış, toplumun kullanımına açılmış mıdır ?

Kentimizde, DOP veya KOP adı altında vatandaşın tapulu alanından toplum hizmetleri için ayrılmış, ancak maksadına uygun olarak düzenlenmemiş, toplum kullanımına açılmamış bir çok kamu alanı bulunmaktadır. Hatta bu alanların bazıları, maksatlarının dışında, özel olarak kullanılmaktadır.

Bu aleni bir suçtur.

Ünye Belediyesinin bu duruma hızlı bir şekilde el atması gerekir..

Kent yönetimlerinin görevi, en basit tanımıyla,

“kentlilerin refahını ve yaşam

konforunu arttırmak”

olarak tanımlanır. Ancak, Çamyar yönetimi, büyük bir heyacan ve şevkle kente yeni mega projeler kazandırmaya çalışırken, toplum yararına kullanmak maksadıyla kendisine emanet edilmiş olan DOP’tan kazanılmış alanları, acaba ne zaman düzenleyecek, ne zaman toplumun kullanımına açacaktır ? Bu Haber 891 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI