Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
22 Haziran 2016 Pazar
MİSAFİR KALEM
ÜNFADDER Başkanı Musa Kıranlı / Ünye Kent Konseyi

11 Haziran cumartesi günü yapılan Ünye Kent Konseyi 3. Olağan Genel Kurulu;

Ünye Kent Konseyi 128 Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin bir araya gelmesi ile oluşmuş olup 3. Olağan Genel Kurulun 68 üye ile gerçekleşmesini şehrimize sahip çıkmıyoruz anlamında değil mübarek bin bir ayın sultanı,  mağfiret, bereket ve rahmet ayı Ramazan-ı şerif ayı olması nedeniyle katılımın olmadığını düşünerek katılım sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Birlikte yaşadığımız şehrimize sahip çıkanları, çıkmak isteyenleri görmekten de çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

Çoğu ilde olmayan birbirinden farklı özelliklerde farklı görüşlerde Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin oluşturduğu genel kurul üyelerinin olduğu Kent Konseyimiz var. Kent Konseyi kurulmasından dolayı Sayın Başkan Ahmet Çamyar’ı, ve her biri birbirinden değerli olan Ünye kent konseyi yürütme kurulunu tebrik ediyor, Ünye’mize çok çok katkıları olacağından emin olmakla birlikte çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Unutmayınız ki;  Ne bu memleket ne de bu şehir, bu toplum sahipsiz değil. Sayın Belediye başkanımızın seçilmesi akabinde kısa sürede yoğun iş, sıkıntı arasında ilk olarak gerçekleştirdiği Ünye Kent Konseyinde birbirinden çok değerli Ünye sevdalıları olduğunu görüyorum. Ünye Kent Konseyi Başkanı Sn. Ayşe Yalın Haznedar Hanımefendiye ve yürütme kuruluna başarılar diliyorum. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması adına çok önemli projelerin altına imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Kimseyi kırmak, eleştirmek gibi bir lüksümüz asla yoktur. Ünye Fen Adamları Derneği Başkanı olarak zorlukları biliyoruz. Ancak affınıza sığınarak duygu ve düşüncelerimizi ifade etmek istiyoruz. Çünkü bu şehirde bizlerde yaşıyoruz. Bizler Teknik elemanlar olarak şehrin tüm altyapısında ve üst yapısında olmazsa olmaz olan işin arka kısmındaki mutfağında olan teknik eğitimli ve donanımlı kişiler topluluğuyuz. 

Hak ettiğimiz gibi bir şehirde yaşamak istiyorsak, önce gerçekleri görmemiz ve dile getirmemiz gerekir.  Kent Konseyleri yerel yönetimlerin yapması yasal zorunlulukları ve sorumluluklarıdır. Ancak Kent Konseyi kuruluşu ile Yerel yönetimlerden, siyasi görüş ve siyasi iktidar etki alanından çıkarak kendi ayakları üzerinde durmalıdır. Kent Konseyleri siyasi iradenin temsilcisi değil bir Sivil Toplum Kuruluşu olup yerel idareye yaptırım gücü olmalıdır.

Kent Konseyi, Şehirde yaşayan her kesimin fikirlerine önem veren yerel yönetimlerde demokrasilerin tam olarak uygulanabilmesinin en temel kuruluşudur.

Kent Konseyi, her kesimi kucaklayan, farklılıklara saygı gösteren olgunlukta kişilerin oluşturacağı, hiç kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan uzak birliktelik anlayışı içinde, şehirde yaşayanların hayatı kolaylaştıracak, şehri yaşanabilir kılacak gelişmelere, teknolojilere, uygulamalara öncülük etmelidir.

Kent Konseyi herhangi bir siyasi partinin gölgesinde olmamalıdır. Kent Konseyi, şehre değer katacak ve bu değerden şehrin her kesiminin yararlanmasını sağlayacak donanıma, ehliyete sahip, şehre dokunan, şehri yaşayan, hayatın her anında ve alanında şehir sakinlerinin içinde, yanında yaşayan,  Şehrin dinamizmini doğru okuyabilen kişilerden oluşmalıdır.

Kent Konseyi, her hemşerimizin, isteklerinin, şikayetlerinin, önerilerinin dikkatle ve hızla değerlendirileceği, uygulamalarında eş-dost, parti-partili, para-paralı, güçlü-yetkili kriterinin asla geçerli olmayacağı bir çalışma düzeninde olmalıdır.  Her türlü kararların alınmasında ve uygulanmasında güçlüler değil; kamu yararı ve adaletten başka kriter gözetmemelidir.

Ünye’nin çehresini değiştirmek, hemşerilerimizin yüzünü güldürmek için Kent Konseyinde Her kesimin katılımını sağlayarak Ünye’de gerçek bir yerel demokrasi örneği verilmelidir.

Ünye Kent Konseyi genel kurul üyelerinin ve seçilen görev talip olanların her birinin birbirinden çok değerli kişiliklerin olduğundan asla şüphemiz yoktur.

Ünye’miz dün kurulmuş bir şehir değil, çoğu illerden büyük, eski yerleşim merkezlerinden birisidir.

Şehirler, adeta insanlar gibi kimliği, birikimi ve potansiyeli olan varlıklardır. Şehrin sorunlarını, o sorunların çözüm yollarını, sorunları yaşayanlardan daha iyi kim bilebilir? Dolayısıyla Kent Konseyi yönetim sayısının artırılarak genişletilmesi gerektiğinin altını çizerek Kent Konseyi Başkanı Sn. Ayşe Yalın Haznedar hanımefendi ve yürütme kurulunun da bildiğini düşündüğümüz, bir hatırlatma katkımız olması düşüncesiyle tespitlerimizi paylaşmakta fayda görüyorum.

Değerli Kent Konseyi Başkanım ve yürütme kurulu üyeleri;

Hızla baş döndürücü bir şekilde büyüyen, değişen Ünye’de gelişme; Dünyanın herhangi bir kentinde görülen herhangi bir şehirleşme manzarası biçiminde değil;  Ünye’ye özgü gerçekleşecek, yapılaşmaya bir kimlik kazandırılmalıdır.

-Ünye’miz birbirinden kopuk, birbirinden habersiz, kentsel gelişmişlik düzeyi birbirinden farklı mahallelerden oluşan iri bir kasaba görünümünden bir anca çıkartılarak, herkesin yaşayabilirim dediği modern bir kent görünümüne getirilmelidir.

-Ünye’miz Modern şehircilik diyerek asla asfalt yolla, insanın çok olduğu ama insanlığın yok olduğu çok katlı apartmanlara hapsetmiş sığ zihniyetlerin elinde hırpalanmış bir kasaba görünümünden uzaklaştırılmalıdır.

-Bir kent için modernlik, başka herhangi bir yerde alelade yapıların, kentsel düzenlemelerin yapıldığı, kimliksizlik değildir. Modern şehircilik anlayışı, şehirciliğin tüm modern imkanları kullanılarak her noktasına bakıldığında “burası Ünye, burada yaşanılır” ya da Ünye Turizmciler Derneği Başkanı Sn. Adnan Sobi’nin sloganı “ En güzel Hayaller Ünye de yaşanır.” denilecek bir kimlikli şehir oluşturulmalıdır.

-Ünye’mizin herhangi bir sokağına adım attığınızda, yöresel özelliklerimize rastlamalıyız. Ünye’mizin geçmişteki kimliğini koruyup geliştirilmeli Ünye fotoğraflarda saklanmamalıdır.

-Mimariden doğal güzelliklere, tarımdan el sanatlarına kadar Ünye’nin yöresel zenginliklerini nostalji ya da potansiyel olmaktan çıkartıp hayatın içine almalıyız.

Yöresel zenginlikleri yaşatıp geliştirmek, onları modern şehircilik anlayışıyla bütünleştirip şehrin marka değerini artıran, şehrin ekonomisine güç veren birer kaynak haline getirmek demektir. Ünye’nin doğal hayatının, yöresel zenginliklerinin ve tarihi yapılarımızın kıymetini bilmeliyiz.

-Tarihi merkezlerimizden başlayarak geleneklerini koruyan, ancak yüzü geleceğe dönük, daha yeşil, daha gelişmiş, ortak yaşama arzusu güçlenmiş bir Ünye’yi yeniden inşa etmek hiç de zor değildir. Bu yöndeki çalışmaları için Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çamyar’a bir kez daha teşekkür ediyoruz.

-Her kentin geçmişinden gelen bir ruhu, günlük yaşama yansıyan bir sosyal dokusu ve kente damga vuran bir kimliği vardır. Kent için yapılacak her projede, dökülecek her betonda, dikilecek her ağaçta kentin kimliği ve dokusu gözetilmek zorundadır.

Şehrin en eski ve tarihi merkezlerinin, şehrin en yeni yerleşim alanlarıyla bütünleşmesini sağlayacak sosyal alanların oluşturulması önceliklerinden birisi olmalıdır.

-Ünye, giderek betonlaşan yapısıyla kentin, insana ve çevreye yük olduğu, onları tükettiği bir şehir görünümündedir. Oysa eski Ünye fotoğraflarına bakıldığında görüldüğü üzere Ünye’mizin geleceği çevre ve doğa ile uyumlu kentleşmeden geçmektedir.

Şehir insanını evlerinin dışında bir arada yaşamaya ve zaman geçirmeye özendirecek bir yapılaşma dönüşümün olduğu Ünye... Kentsel her tasarımda kent-insan-çevre dengesinin gözetildiği, bunun için ilgili her kesimin onayının, katkısının alındığı bir Ünye…

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı bir Ünye… Atıklardan en yüksek oranda dönüşüm ve fayda sağlanan bir Ünye… Çevre köylerdeki hayvancılık ve tarım üretiminin korunduğu, teşvik edildiği bir Ünye… Toprağı yaşayan, suyu yaşayan, havası yaşayan bir Ünye… Toprak yaşarsa, su yaşarsa, hava yaşarsa onların yaşattıkları da yaşar. Hepsi yaşarsa insan yaşar.

-Ünye’nin imar planı ve yapılaşma deseni olası riskler (deprem vb) gözetilerek yeniden ele alınmalıdır. Dikine yapılaşmadan kaçınılmalıdır. Yeni yapılacak binaların ruhsatlandırılmasında binanın çevre ile uyumu, planın ısıya, ışığa, rüzgara göre göre konumlandırılmasına dikkat edilmelidir.

-Ünye’nin tarihi özellikler taşıyan bölgeleri hızlı biçimde restorasyondan geçirilecek ve şehrin sosyal yaşam merkezleri haline getirilmelidir.

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz’a Ünye’miz için düşünülen hazırlanan ve gerçekleştirilen projeler için ve  Ünye sahilindeki binalarda yapılacak giydirme düzenlemeler için teşekkür ediyoruz. Ancak şunu da hatırlatmak isteriz ki, Ünye daha çoklarını hak etmektedir. 

-Şehirleşme ile ilgili olarak, yeni yerleşim alanları oluşturulurken şehrin sosyal dokusuna, hedeflenen kent kültürüne ve fiziksel koşullarına uygun model geliştirilmelidir…

-Kent merkezinde ve ana caddelerde meydana gelen trafik ve park yoğunluğu ve sıkışıklığı, yeni düzenlemelerle sona erdirip, şehrimize ve hemşerilerimize esnaflarımıza nefes aldırmalıyız.

-Kentin gelişmesi, huzuru ve güvenliği insanların yaşam kalitelerinde saklıdır. Aynı şehirde yaşayan insanların yaşam kaliteleri arasındaki derin uçurumlar, o şehir için en büyük tehlikedir. Şehrin sosyal yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, yaşanabilir, huzurlu bir kent olması öncelikle, şehirde yaşayan herkesin benzer olanaklara sahip olmasıyla mümkündür.

Bir şehir düşünün: Gençleri işsizlik kaygısıyla geleceğini başka şehirlerde arıyor. Daha da kötüsü kavhehane-kağıt kültürü ile akraba olmuş, çok daha üzücüdür ki uyuşturucunun esiri olmuş. Bir şehir düşünün: Büyümek ve gelişmek adına yeşile mahrum kalmış betonlarla doldurulmuş, komşuluğu, dayanışmayı unutmuş bir şehir. Sanırım böyle bir şehir istemeyiz.

-Ünye’mizde;  Kimsesizler için barınma evleri yapılmalı, Dar gelirlilerin modern olanaklara sahip sosyal konutlara sahip olması sağlanmalı, Aileler için, bünyesinde psikologların, pedagogların görev yapacağı, sosyal destek merkezleri kurulmalı, Yalnız yaşayan ve bakıma ihtiyaç duyan yaşlılarımızın hizmetleri görülmelidir.

-Sokak çocuklarını ve kentin çevre semtlerinde yaşayan ailelerin eğitim görmeyen çocuklarının topluma kazandırılması ve meslek edinmeleri için projeler uygulanmalı, Sabit ve gezici aş evleri, sosyal yardım merkezleri kurulmalı, İhtiyacı olup imkanı olmayan her hemşerimize gıda, giyim ve eşya yardımı yapılmalıdır.

İmkanı olamayan hemşerilerimiz de sinema, tiyatro izlemeleri; spor yapacak; kültürel faaliyetlere katılmaları sağlanmalıdır.

Tüm bu hizmetler, ihtiyacı olan hemşerilerimizin gururunu incitmeden, sunulmalıdır. Yani alan el veren eli görmemelidir. Ki bu anlamda da en yakın komşunuz Ünye Belediyesi sloganı ile sosyal belediyecilik anlamında ki çalışmaları ve hizmetleri için Sn. Belediye Başkanımız Ahmet Çamyar ve ekibine teşekkür ediyoruz.

-Bir toplumu ve bir kenti medeni kılan ürettiği kültür ve sanattır. Bugünün Ünye’si yetersiz kaynaklarla bir şeyler yapmaya çalışan amatör kardeşlerimizin çabasının ötesinde sanattan beslenmemektedir. Kültür adına yapılanlar ise, göstermelik birkaç toplantı ve panayır havasını aşamayan eğlencelerdir.

Gerçek bir şehir olmak, altyapı, imar, yeşil alanlar kadar kültürel ve sanatsal canlılığa sahip olmaktır.

Yeşil alandan kastettiğimiz bugün ki gibi refüj ortasına dikilen çimler ve bir süre sonra kuruyup giden fidanlar ya da içinde hayatın olmadığı, insanların bulunmadığı göstermelik parkçıklar değil. Yeşil alandan kastımız, hemşerilerimizin aileleriyle, eşiyle dostuyla hayatı paylaştığı ve hayat verdiği sosyal yaşam ve etkinlik alanlarını içeren parklardır.

-Ünye’mizde; Kültürel ve sanatsal etkinlikler için uygun ve çok sayıda mekanlar oluşturulmalıdır. Sadece kent merkezinde değil Mahallelerde kültür merkezleri açılmalıdır. Her yaştan hemşerimizin her türlü kültürel ve sanatsal faaliyette bulunabileceği kurslar, atölyeler açılmalıdır. Modern sanatların yanısıra geleneksel sanatlarımızın da bu kapsamda yer alması sağlanmalıdır. Edebiyat, sinema, tiyatro, müzik alanlarında adam akıllı etkinlikler hemşerilerimizin beğenisine ve hizmetine sunulmalıdır.

-Şehirde sosyal buluşmayı ve kaynaşmayı sağlayacak her türlü geleneksel ve yeni etkinlikler değerlendirilmelidir.

Yüzlerce üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan Ünye, hem öğrenci gençlerini, hem çalışan gençlerini hem de işsiz gençlerini unutmamalıdır. Gençlerin, öğrencilerin şehirle bütünleştiği, şehirden faydalandığı ve şehre fayda sağladığı bir ortam oluşturulmalıdır. Ünye’miz üniversite şehri olmalıdır. Bu konudaki gayret ve kazanımları içinde Sn. Reşit Erol bey’e ve arkadaşlarına teşekkür ederiz.

Gençlerimizin sokak, kahve, kağıt v.b. kötü alışkanlıklardan uzak adam akıllı kültür, spor, eğlence faaliyetlerinde bulunmaları için gereken fiziki altyapı ve kaynak desteği sağlanmalıdır. Bu yöndeki çalışmaları için de İlçe Spor Müdürümüz Sn. Aydın Kuyumcu’ya teşekkür ediyoruz.

İhtiyaç duyan gençlerimize beceri ve meslek edindirme kurs ve desteği sağlanmalıdır. Gençlerimizin kişisel ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla projeler geliştirilerek Gençlerin, üreticiliklerini ve yenilikçiliklerini geliştirmek ve özendirmek amacıyla proje yarışmaları düzenlenmelidir. Bu yönde de ORMEK meslek edindirme kurslarını hayata geçiren büyükşehir belediyesine şükranlarımızı sunarız.

-Ünye, çevreyi en az kirleten insanların kenti olmalıdır. Ünyelinin temiz bir şehirde, sağlıklı yaşama hakkı her zaman korunmalıdır. Ünye’de bugün ve gelecekte, su, çöp, ekolojik  denge hiçbir zaman sorun olmamalıdır. Bu amaçlara yönelik olarak, Ünye’nin mevcut ve muhtemel su kaynaklarının korunması için projeler geliştirilmelidir. Ünye Çataltepe suyu gibi…

-İlimiz ilçemiz dereleriyle ünlüdür. Derelerimizin akarsularımızın yok olmasına izin verilmemelidir. Beş yıl değil elli yıl sonrası için yaşadığımız kentimize sahip çıkalım soğanı ile Siyanür ile altın işletmeciliğinin zararları konusunda araştırmalar yapan Sn. Ahmet Fidan hocamıza teşekkür ediyoruz.

Kent yaşamı içinde ortaya çıkan atıkların doğaya zarar vermeden toplanması, ayrıştırılması ve yok edilmesi için atık geri kazanma tesisleri kurulması düşünülmelidir. Yatırım olacak diye insan hayatı yok sayılmamalıdır.

-Hayvanların bakımı ve sağlığı için merkez oluşturmalıdır. İçinde göletlerin, hayvan kulübelerinin, günübirlik kamp alanlarının, ağaç evlerin, spor alanlarının bulunduğu; enerjisini yenilenebilir kaynaklardan temin edecek örnek bir eko park kurulması tasarlanabilir.

-Çok önemsediğimiz bir konudur. Ünye’nin kaynaklarını öncelikle Ünyelinin Ünye esnafının hizmetine sunulmalıdır.  Çünkü şehirdeki şehirde yaşayan esnafımızın ödediği vergilerle şehirdeki tüm olanaklardan faydalanması en çok o esnafımızın hakkıdır.

Ünye ekonomisine can katacak, istihdamı artırıp işsizliği azaltacak, hemşerilerimizin gelirini ve hayat kalitesini artıracak her çabanın öncüsü, destekleyicisi olmalıyız. Ünye’nin gelişmesi, zenginleşmesi için projeler üretmeli üzerimize düşen ne varsa yapmalıyız.

Ünye’yi akıllı teknolojilerle yönetilen güven ve huzur içinde yaşayan bir şehir olarak görmek arzumuzdur.

Bugün dünden daha çok birlikte zaman geçirmeye, dünden daha çok komşuluğa, dünden daha çok kardeşliğe ihtiyacımız var.

İnsanın kentin dokusunu, doğasını ve çevresini tüketmediği,  Kentin, insanın ve çevrenin uyum içinde birbirine yük olmadan yaşayabildiği bir Ünye, hemşerilerimizin nefes alacağı sosyal alanlarla donatılan, yeşilin yaşamın merkezi olduğu, insanların huzur bulduğu Ünye… diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, Kent Konseyinin ilk Genel Kurulunun sonucunun hayırlı olmasını diliyorum.Bu Haber 652 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI