Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
25 Temmuz 2016 Pazar
BERKAY YALIN
Kent Konseyi (2)

Kent Konseyi nedir?

Nasıl Çalışır? Ne iş yapar?

Kent konseyinin toplantılarından, komisyonlardan, meclislerinden kamuoyu ne kadar haberdardır?

Kent konseyi kavramı ilk defa, 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yaşantımıza girmiş bir kavramdır.

Ülke genelinde Kent Konseylerinin “yasada yer aldığı için” kurulması gereken, Belediyelere bağlı yeni bir organ olarak görülme eğilimi yaygınlığını korumakta olup, birçok ilçede de henüz kurulamamıştır. Örneğin, kurulması yasa ile emredilmiş olmasına rağmen, Ordu Büyükşehir sınırları içinde yer alan 20 ilçe belediyesinden, sadece Altınordu ve Ünye Belediyelerinde Kent Konseyi oluşturulabilmiştir.

Kent Konseyi: 

Kent Konseyi, merkezi yönetimin, yerel yönetimin, meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ortaklık anlayışıyla, yerel hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu;  “kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın süzgecinden geçen kararları, uygulamaya geçirilmesi isteği ile “ tavsiye nitelikli olarak” Belediye veya ilgili kurumlara sunan bir organ” hüviyetindedir.

Kent Konseyleri resmi kurumlardan tamamen bağımsızdır. Ancak, şehrin gelişmesi, büyümesi, modernleşmesi, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve sorunları ile ilgili her türlü konuyu ele alıp, değerlendirerek uygun gördüklerini bir rapor halinde ilgililere / yönetime sunar.

Kent Konseylerinin ihtiyacı olan mali kaynak ve destek, 6 Haziran 2009 tarihli yönetmelikte : 

Kent Konseyinin Mali Yapısı:

Madde 16/a-(1) Belediyeler, kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar” denilerek mali ve idari desteğin kaynağı belirtilmiştir.

Bu açıdan bakılacak olursa;  “Ünye Belediyesinin kısıtlı mali kaynaklarına rağmen, Ünye Kent Konseyini her açıdan ve her konuda elinden geldiğince desteklediği” görülmektedir.

Bugün itibarıyla; 124 üyeli Ünye Kent Konseyi’nin 1 Başkanı,  14 üyeden oluşan bir yürütme kurulu,  4 Meclisi; Kadın Meclisi, Çocuk Meclisi, Engelliler Meclisi, Gençlik Meclisi ve 11 “çalışma grubu/komisyonu” ile oluştuğu görülmektedir.

Bu tabloya bakıldığında, 2.5 senelik bir geçmişe sahip olan genç Ünye Kent Konseyinin, yapısal düzenlemesini büyük ölçüde tamamladığı, hatta benzeri kent konseylerine kıyasla çok önde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ülkemizde bazı ilçelerde Kent Konseylerinin yasal yetkileri olmamasına rağmen bir hayli etkin oldukları, İlçe yöneticilerine yaptırım uygulayacak kadar güç sergiledikleri görülmektedir. Kent Konseyleri, kent toplumunun çeşitli katmanlarından oluşan bir kurum olarak,  bütün gücünü toplumdan alır. Bu önemli bir güçtür. Bir kaç gün önce ülke çapında ispatlandığı gibi, “toplum iradesi”nin üstünde bir güç yoktur.

Kent Konseyleri güçlenmeli ve kurumsal bir kimliğe kavuşturulmalıdır.

Kent Konseylerinin daha etkin hale gelmesi için, öncelikle bu kavramın herkes tarafından kabul edilmesi gerekir. Kentimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi, tercih edilir, yaşanabilir bir kent olması için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekir.

Peki, bu konuda herkes üzerine düşen görevi yapıyor mu acaba?

Görüldüğü kadarıyla, Ünye’de kamuoyunun, Kent Konseyi olgusunu henüz tam anlamıyla veya yeterince özümlediği, benimsediğini söylemek pek mümkün değildir.  Ünye “Kent Konseyi Yürütme Kurulu” ile kent toplumu ve hatta konsey üyeleri arasında istenilen düzeyde bir entegrasyon (iletişim, katılım) sağlandığı pek söylenemez.

Nedenlerine bakıldığında;

“Kent toplumunun, Kent Konseyi ve işlevleri konusunda yeterli ilgiye ve bilgiye sahip olmadıkları, konsey üyelerinin ise her türlü çalışmayı “yürütme kurulu”’na bıraktıkları” şeklinde yorumlanabilir. 

Kent Konseyi nasıl çalışır?

Kent Konseylerinin, statü, kurgu ve işlevleri itibarıyla çalışmalarının 2 kategoride toplandığı görülmektedir;

  1. Güncel konular
  2. Uzun vadeli projeler

Güncel konularda toplumun her kesiminin katılımı büyük önem taşır. Çünkü Kent Konseyi esasen, “TOPLUMUN NABZINI” tutan bir organ hüviyetindedir. Bu nedenle, toplumun güncel görüşleri, istekleri, şikayet ve dileklerinin Kent Konseyine iletilmesi gerekir. Aksi taktirde, herhangi bir konsey üyesinin veya toplumun her hangi bir ferdinin, senede bir kez genel kurula gelerek “şu niye yapılmadı, bu niye ele alınmadı” demeye hakkı olamaz.

“DAĞ DAĞA KÜSMÜŞ, DAĞIN HABERİ OLMAMIŞ !” olur.

Kent Konseyinin yeri, yurdu, adresi bellidir. Konsey üyeleri ve kentlilerin istek, şikayet veya dileklerini, Kent Konseyine yazılı veya sözlü iletmesi, konsey sekretaryasının da bu iletileri numara vererek iletenin adı-sanı, telefon numarası ve iletinin konusu olarak kayda alması ve “yürütme kurulu”na sunması gerekir.

Uzun vadeli projeler ise, Konsey Üyeleri veya “yürütme kurulu” üyelerinin öneri ve teklifleri ile kurulda görüşülerek değerlendirilen, komisyonlar vasıtasıyla proje haline getirilen konulardır.

Sonuç olarak, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun, “şeffaflık ve hesap verilebilirlik” ilkesine uygun olarak, senelik genel kurul toplantılarında faaliyet raporlarını; 

“1. Toplumdan şu kadar güncel konu iletildi, şu kadarı kayda değer bulunarak raporlandı, sunuldu, şu sonuçlar alındı;

2. Şu kadar proje geliştirildi, yönetime sunuldu, şu kadarı uygulamaya alındı, şu sonuçlar elde edildi...”

şeklinde ayrıntılı olarak sunması gerekir. 

Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun senelik faaliyet raporu, basılı olarak konsey üyelerine, yazılı basın kanalıyla da kamuoyunun bilgisine mutlaka sunulmalıdır. Aksi taktirde, Kent Konseyinin dayandığı yegane güç kaynağı ile, yani kent toplumuyla ilişkisi ve paylaşımı eksik ve kopuk kalır. Kamuoyu, “Kent Konseyi Ne İş Yapar” sorusunu sormaya devam eder…

 

 

 Bu Haber 871 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI