Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
29 Kasım 2016 Pazar
MİSAFİR KALEM
İnş.Müh. Muzaffer Beşli/ Cevizdere Vadisi Halkı Fransa Seyahatine Direniyor

         Ünye’de Kurulu bulunan Batı ve Doğu arıtma tesislerinde Çevreye yayılan kokuyu koklayanlar bu kokunun nasıl etrafa yayıldığını bilirler, bu pis kokunun arıtma tesisinde pis kokuyu tesiste yok eden koku maddesinin kullanılmadığı için etrafa yayıldığını bu kokunun işletmesinin altındaki atık su tahliye borulardan arıtılmanın tam yapılmadan tahliye kanalına bırakıldığını bilmezler. Bu kokuyu yok eden koku maddesinin çok pahalı olduğunu için Büyük şehir belediyesini kullanmadığını bilmezler. Etrafa bu alanda çoğalan sinekler tarafından etrafa hastalık taşıyan mikropları taşıdığını sineklerin üremesini çoğalmasını önleyecek ilacın ne kalitede ilaç olduğunu bilmezler. Ünye halkı su parasının öderken Ünye Batı ve Doğu arıtma tesislerinde teknik şartnameye ve yasalara uygun bir arıtmanın yapılmadığını bilmezler; atık su parsını su parası faturası ile birlikte öderler. Ödedikleri bu paraların verdikleri yerlerde verdikleri amaçlar için kullanılıp kullanılmadığını sorgulamazlar. Tam arıtmada kullanılan elektrik giderinin çok fazla olduğunu bilmezler. Bu iki arıtma yapısında elektrik giderleri maliyetini düşürmek için atık malzemenin tam arıtma yapılmadan arıtmayı yapan bölümlerin altıdaki tahliye borularından arıtma pis su kanallarına bırakıldığını bilmezler. Arıtmada kullanılacak artık malzemenin arıtılması yapılırken kullanılması gereken kokulu maddesini pahalı olduğu için kullanmadığını etrafa yayılan pis kokunun bundan kaynaklandığını bilmezler. Büyük Şehir Belediyesinin maliyeti düşürmek için bunu yaptığını bilmezler. Bu tesislerin alanlarının yaprağını dökmeyen iğne yapraklı ağaçlardan sık dikilerek ağaçlandıracağını bu ağaçlardan tesislerin etrafına ikinci bir korumanın yapılacağını bilmezler. Bu tesislerden Çevreye yayılacak koku ve tesisin içinde barındırdığı mikropların sinekler aracılığı ile etrafa yayılmasını önlemek ve sineklerin bu alanlarda ilaçla yok edileceğini bilmezler. Bu ağaçlandırmanın teknik şartnameye göre yapılması gerektiğini bilmezler.  Ağaçlandırmanın tesisin işletme maliyetini yansıdığını için Büyük Şehir Belediyesinin yapmadığını tesislerin yasalara ve teknik uygun yapılmadığını ve işletilmediğini Ünyeli bilmez fakat atık su parasını öderler fakat hiç birisi sorgulamaz araştırmaz yapmazlar.  Birileri bilirler konuşmazlar, yazmazlar çünkü onların da birtakım siyasi ekonomik çıkarları vardır. Kent Kolyesindedirler. OSKİ  Ünye  halkına susuzluk yaşatmış  Ünye’ye halkı  bu susuzluğu yedekte bekletilen Cevizdere  Vadisinde ve Curi Vadisinde bulunan ve her hangi su kesintisi durumunda kullanılmak için yedekte tutulan derin su kuyularını kullanamadığı için bu susuzluğu yaşadığını Ünye Kent Konseyi olarak diyemeyeceksin, susuzluğu bize OSKİ  yedekte tuttuğu su kuyularını atıl halle tek etti, derin su kuyularından yeni depolara su taşıyacak isale hatlarını yapması gerekirken yapmadı, diyemeyeceksin,  yazamayacaksın, hataları dile getirmeyeceksin, ondan sonra da Ünye  Kent Konseyindeyim diyeceksin, övüneceksin… Bu kadar ucuz mu bu işler? Çöp konusunu özelliklerini, etki ve tepkilerini, teknik ve bilimsel yönlerini, sosyal-ekonomik ve çevresel boyutlarını bilmeden lâf üreteceksin… Neyin ne olduğunu hukuki ve çevresel olarak bilmeden;  (çöp depolama, ayrıştırma, arıtma tesisinin kurulması istenilen Cevizdere Bölgesindeki  yer altı ve yerüstü su kaynakların bulunduğunu, Ünye’nin bunlara hayati şekilde ihtiyacı olduğunu bilmeden veya dikkate almadan;  bölgeye Ünye’nin yedek su depolarının bulunduğu Ünye için paha biçilmez, vazgeçilemez bu bölgeye, Çöp Tesisleri Cevizdere Vadisinde kurulacak, diye utanmadan, TV kanalarından- gazetelerden beyanat vereceksin…  Yazıktır. Yanlıştır. Ayıptır. Günahtır.  Siz Ünye’nin Kent Konseyi misiniz yoksa ‘birilerinin kent konseyi’ misiniz? Siz nasıl kent konsey isinizde su kuyularının bulunduğu bölgeye kurulacak çöp tesislerinin yedekte bekletilen su kuyularının bu tesislerin buraya yapıldığında bu vadideki su kuyularının bir daha kullanılmayacağını bilmiyorsunuz. Siz bunları işletmenin kuruluş aşamasındaki maliyetini işletme aşamasındaki maliyetleri düşürmek için mi,  birilerine yaranmak mı için mi yaptınız? Yoksa siz bu makamlara, unvanlara gelmenize vesile olan mesleklerinize neyle sahip oldunuz? Siz kent konseyi olarak; hava meydanlarının, limanların,  hastanelerin, yolcu taşımacılığı yapan otobüs terminallerinin öğrenci yurtlarının, öğrenci bakım yurtlarının ve okulların bulunduğu yerlere bu gibi tesislerin alanı seçilirken, havadan ölçülen uzaklığının beş kilometre(5km)  olacağını, bunun zorunlu olduğunu,  bilmiyor musunuz.  Bu kapasiteyle mi Ünye’yi koruyacak ve Ünye’ye özen göstereceksiniz? Pardon, siz, Ünye Limanının, Öğrenci Bakım Yurdunun, Öğrenci Yurdunun Ünye Devlet Hastanesinin; Cevizdere Vadisinde, bir takım işletmelerde çalışan kimi insanların olduğunu, iki yıla kadar Ünye’nin su ihtiyaçlarını karşılayan derin su kuyularının şehrin bu vadisindeki ve çevresinde olduğunu ve yerlerini bilmiyor musunuz. Siz bunları bilmeyince, bu vadiden tarih boyunca haksızlığı karşı duranların, direnenlerin, bu vadinin havasını kokladığını,  suyunu içtiğini hiç bilemezsiniz. Bu vadi bunları bildiği için Fransa seyahatine gitmeyecek; Ünye Kent Konseyi olarak bu seyahata siz gidin.  Ünye’de su kesilince,buradan yazıyorum, Ünye Halkı OSKİ’yi aramasın, direkt sizi arasın; size, su ne zaman gelecek diye sorsun.

          Bu,  Çöp arıtma, çöp depolama, çöp toplama  tesisi denilen yapı,  birinci sınıf tarım alanına sulak alana kurulmaz!  Çevredeki  ulaşımları  sağlayan yollara yakın bir yere  bu tarz tesislerin yapılmayacağını,  yerleşik alanlardan bir kilometre (1km) uzağa, hava alanlarından, limanlardan, toplu ( insan ,hayvan yük) taşımacılık  yapılan tiren garlarından, insan taşıyan otobüs terminallerinden, yük ve hayvan taşımacılığı yapan tır ve kamyon garajlardan ,  hastanelerden, çocuk yurtlarından,.. ve bunun gibi toplu hizmet veren tesis ve kuruluşlardan beş kilometre uzağa yapılması gerektiğini de bilmezsiniz siz şimdi...

  Bu tip arıtma tesislerinin kıraç arazide yapılması gerektiğini de bilmezsiniz… Kıraç arazide yapılacak bu gibi tesislere özel yol yapılacağını, tesisin kıraç alanda kurulduğunda tesiste kullanılacak ve tesisin ihtiyaçlarını karşılayacak su ve elektrik hatlarının yapılacağını da bilmezsiniz! Bu tarz tesis alanında sık iğne yapraklı ağaçlar dikilerek ağaçlanacağını da öğrenmemişsinizdir. Bu işlerin yapmanın büyük maliyeti olduğunu da bilmezsiniz. Ünyeli,  Ordu Büyük Şehir Belediyesine pis su parasını verir…  Üyenin Batı ve Doğu atık su tesislerinin; maliyeti düşürmek için, elektrik maliyetini düşürmek için, teknik şartnameye göre çalıştırılmadığını bilmez!  Pahalı bir madde olduğundan, koku giderici maddeyi bu arıtma tesislerinde kullanılmadığını bilmez!  Gerekli ilaç kullanılmadığı için çevreye kokunu yayıldığını, yayılan kokulunun içindeki mikroplardan, sineklerden, çevreye hastalık  bilmez!  Sineklerin bu tip alanlarda ürediğini, bunların bu alanlarda yaşamaması ve üremesini önlemek için ne tür ilaç kullanılacağını bilmez. Batı ve Doğu Arıtma Tesislerinin bulunduğu alanlarda iğne yapraklı ağaçlardan ağaçlandırılmanın yapılacağını bilmez! Düşünülen çöp Tesisinin, Cevizdere Vadisinde, düşünülen yere yapıldığında; Büyük Şehir Başkanının, Ünye kamuoyunu bu konuda tepkisini kırmak için, 15 Kasım 2016 tarihli olarak, Ünye’ye yapılacak Büyük Liman çağrısının, bunun için(Ünye kamuoyunun çöp tepkisini kırmak için) yapıldığını da bilmez. Cevizdere Vadisine; çöp toplama, arıtma ve depolama tesislerinin yapıldığında, düşünülen Büyük Limanın, Ünye’ye değil Orduya yapılacağını da bilmez. Buradaki kandırmacayı, yanıltmacayı da bilmez!  Bunu Büyük Şehir İdarecileri ve teknik elemanları ve başkanı bilir.  Bu yanıltmalı süreç yaşanırken… Bizim Ünye Kent Konseyinde bulunan profesör, teknik elaman, kültür insanı, yazar, sivil toplum temsilcisi gibi kişilikler de; söylemlerinde ve köşe yazarlarında, bu vadiye çöp arıtma çöp toplama-depolama/ayrıştırma vb. tesisinin yapılmayacağını savunamazlar, konuşamazlar… Acaba neden?  Birtakım kişiler, bir takım sıfatları taşıyanlar, Cevizdere Vadisinde yapılan ve yapılacak toplantı ve gösterilere katılmazlar, katılamazlar, bir yerlerden korkarlar. Acaba niye?  Eğer Çöp Tesisi, gerçekten de düşünülen yere yapılırsaaa,  eyvah ki eyvah! Bakın neler olacak: Büyük Liman Ünye’den, hoooop diye Orduya gider! O Ünye-PORT LİMAN hayâl olur. Çünkü, çöplükle o Ünye-port bir arada olmaz, olamaaaazzz!  O zaman da, bizim Kent konseyi üyelerimiz ve Cevizdere’ye çöplük yapılsın diye kendini yırtanlar,  dooğğruca gider; artık tıpış tıpış mı olup, şıp şıp mı olur, giderler; Büyük limanın Ordu’da yapılacak ORNDU-PORT’UN  temel atma törenlerinde katılırlaaaaar.  Hatta Ünye halkına da utanmadan çağrıda bulunurlar. Sonra da dönüp derler ki; - Ünye Kent konseyi olarak,  çöpe taraftar olanlar olarak, çöp’ten yana kulis yapanlar olarak; bizleri aldattılar, bizleri kandırdılar. Kent konseyi olarak, Çöp Lobisi olarak, Çöp’ten’ci tavır koyan Sivil Toplum Temsilcileri olarak;  sizden özür diyoruz,  bizi affedin!  Bu iş böyle olursa, sizi ne tarih ne Ünye affeder! Bu Haber 399 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI