Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
24 Aralık 2008 Pazar
Prof. Dr. OSMAN ECEVİT
Devleti küçültmek mi? Devleti güçlendirmek mi ?
Kullanılmasının moda olduğu günlerden beri, devleti küçültmek ifadesini hiç, ama hiç sevemedim.

Zira, bana göre devlet asla, küçülmez, küçültülemez; devlet ancak güçlendirilir. Bununla asla, devlet her şeye karışsın, ayakkabı, elbise vs. yapsın ifadesini kullanmak istemiyorum. Elbette, Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde devlet, hür teşebbüste sermaye birikiminin olmaması nedeniyle, devletin yapmaması gereken birçok iş kolunda faaliyet göstererek, Ülkenin ihtiyaçlarının karşılanmasında görev yapmıştır. Tabiatıyla, Ülkenin gelişmesine paralel olarak giderek bunlar, liberal ekonominin gösterdiği yöntemlerle hür teşebbüslere verilmiş ve verilmektedir. Bu durum, demokratik düzenin gereği olan hususlardır ve bunların hiç birisine de itirazım olamaz.

Yalnız, benim üzerinde durmak istediğim konu başkadır. Özellikle, gelişmekte olan ülkelerde büyüyen özel teşebbüsün ve sermayenin devlet idaresine müdahalesidir. Bu durum, devlet olmanın ve devletin görevleri içinde yer alan hakem ve hakim olma hususuna halel getirebilmektedir. Bunun örneklerine Cumhuriyet tarihimizde sıkça rastladık. Başbakan olarak görevlendirilmiş bir kişi, tarafsız ve kendi inisiyatifi içinde bakanlar kurulunu teşkil edecek ve bunu cumhurbaşkanına sunacaktır. Bu onun anayasal görevidir. Burada nazik olan husus ise bir üçüncü kişinin, bakanlar kurulunun teşkilinde söz sahibi veya diğer bir değimle müracaat yeri olmasıdır. Özellikle, cumhuriyet ve demokrasinin tarifinde yer alan cumhur veya halkın idaresi kavramına bu leke düşürmektedir. Eskilerin “Devlet, devlet olmaz ise, kuzgun leşte olur” sözünün doğruluğu burada ortaya çıkmaktadır.

Demokratik düzene geçtiğimiz 1946 yılından bu yana, birçok devlet yetkilisinin kitabın ortasından konuşarak “Biz yapmak istiyoruz, ama bırakmıyorlar ki, yapalım” sözlerini işitiyoruz. Seçimle başa gelen, millet iradesini temsil eden hükümetlerin muktedir olması gerekir. Devlet veya hükümet muktedir olmadığı takdirde, otorite boşluk kabul etmez ve kimi kanuni olmayan otoriteler ortaya çıkar. Bu oluşumu kimse engelleyemez. Adamı almak için şoförü eve gelir ve patronunu arabaya alır, yola koyulurlar. Fakat, yolda giderken sık, sık patron  “Önümüzdeki arabayı solamayacaktın”, hızlı gidince “Yavaş git”, yavaş gidince “Hızlı git” gibi ikazlarla şoförü bezdirir. Bu şekildeki ikazlardan sinir krizine tutulan şoför, sonunda arabayı bir ağaca bindirir. Neyse ki, şans eseri her ikisi de sağ, salim olarak kurtulurlar. Arabadan inince patron  şoföre “Ben seni kaç sefer ikaz ettim, ama sen beni dinlemedin, bak şimdi yaptığına” der, demez; şoför “Efendim, ben arabanın direksiyonunda idim, ama arabayı siz kullanıyordunuz” der.

Millet asla, ağlama duvarı değildir, şikayet makamı da değildir. İktidarların gerçek görevleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün değimi ile “Halkın saadetini, refahını, manevi ve kültürel gelişimi sağlayacak tedbirleri almaktır”. Bunun dışında mazeret üretmek değildir.

Başta Amerika Bileşik Devletleri olmak üzere, maalesef bütün dünya ülkeleri, ekonomik olarak reel sektör yerine, spekülatörlerin eline düşmüş durumdadırlar. Dünya ekonomik krizinin ortaya çıkışının temel nedeni de budur. Devletler, devlet gibi hareket ederek tedbirler almak durumundadır. Birkaç kişinin veya kimi grupların çıkarları yönünde alınacak kararlar, hem içinde bulunduğumuz idare şekline aykırı ve hem de bunların demokratik usuller veya teamüller olduğunu söylememize manidir. Açıkça ifade etmek gerekir ki, şu anda pusuya yatmış ve nereden çıkar temin edeceğinin hesabını yapan, Dünya ve Ülkemizde sisli havayı  seven spekülatörler bulunmaktadır. Dünya ekonomik krizi onların eseridir. Bütün bunlar da, reel sektöre büyük bir darbe vururken; kimileri binleri, milyonları, milyarları ve trilyonları götüreceklerdir. Burada esas olan devletlerin ve Devletimizin hakemlik ve hakimlik görevindeki otoritelerinin büyük bir kısmını kullanamama durumundan kaynaklanmaktadır.

Saygılarımla.Bu Haber 2099 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI