Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
20 Mart 2017 Pazar
BERKAY YALIN
DOP ve Sosyal Donatı

Bir kentte nazım imar planı ve uygulama imar planları yapılırken, İmar Kanunu ve yönetmelikleri doğrultusunda, her kadastral araziden (özel mülkiyetten);

“Düzenleme Ortaklık Payı (DOP)”

adı altında, mülkiyet alanının en çok %40’ı oranında bedelsiz terkler alınır ve mülk sahibine veya sahiplerine arsa vasıflı imar tapusu düzenlenir.

18 UYGULAMASI

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazilerin sahiplerinin rızası aranmaksızın, bu arazileri yeni imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil veya hisseli olarak hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tapu tescil işlemlerini yaptırmaya “18 uygulaması” denir.  ( 3194 sayılı İmar Yasası’nın 18. Maddesinde tanımlanmış olduğundan bu adla anılmaktadır.)

İmar planlaması ile mülk sahiplerinden DOP "Düzenleme Ortaklık Payı" adı altında bedelsiz alınan ve kamu kullanımına ayrılmış olan bu alanların, maksadına uygun olarak düzenlenmesi gerekir. 18 uygulaması yapılan bir bölgede, DOP kesintilerinin, o bölgedeki bütün mülk sahiplerinden eşit oranda yapılması şarttır. Yani, sizin tapulu arazinizden %25, yanı başınızdaki kardeşinizin veya komşunuzun arazisinden % 40 olamaz, eşit olmalıdır.

Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulan alanlar nasıl kullanılır ?

DOP “Düzenleme Ortaklık Payı” adı altında bedelsiz olarak özel mülkiyetten ayrılan bu alanlar;

          Yol,

          Meydan,

          Park,

          Otopark,

          Çocuk bahçesi,

          Yeşil saha,

          İbadet yeri,

          Karakol,

          Pazar yeri ve toplu taşıma yeri

Gibi toplum hizmetlerini içeren amaçlar için kullanılır.

“Sosyal Donatı” olarak tanımlanan bu alanlar, toplumun sosyal yaşamı için çok önemlidir. Motorlu araçlar için yolların, kavşakların, alt ve üst geçitlerin planlanmasının yanı sıra, bölge halkının ihtiyacı olan yeşil alanların, parkların, çocuk parkları ve oyun alanlarının düzenlenmesi için kullanılır. Bölge halkı parklarda temiz hava alır, çocuklarını korunaklı çocuk parklarında gezdirir, spor yapabilir, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilirler.

Bir bölgede sosyal donatının zenginliği, toplumun sosyalleşmesi, çocuklarımızın sağlıklı gelişmesi, gençlerimizin sokak aralarından kurtarılması, çeşitli zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için çok önemlidir.

Günümüzde gençler arasında giderek artan kötü alışkanlıklar, hap ve benzeri uyuşturucu kullanımları, büyük ölçüde bölgenin sosyal donatılarının eksikliğinden ve maksadına uygun olarak düzenlenmemiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Düzenleme Ortaklık Payından oluşturulan alanlar, İmar Planlarında değişiklik yapılarak farklı amaçlarla kullanılabilir mi ?

“Bu alanlar, hiçbir şekilde 3. şahıslara veya kurumlara satılamaz, devredilemez ve maksadının dışında kullandırılamaz”

DOP olarak tanımlanan bu alanlar;

n        Mülkiyete konu teşkil edilemez,

n        Amacı dışında kullanılamaz,

n        Kullanım biçimi değiştirilemez,

n        Belediye Hizmet Alanına dönüştürülemez,

n        Ortak kullanım alanı olan spor alanları, özel mülkiyete konu olacak kullanımlara dönüştürülemez, imar planlarıyla haksız rant oluşturulamaz.

İmar planlaması ile mülk sahiplerinden DOP “Düzenleme Ortaklık Payı” adı altında alınan ve kamu kullanımına ayrılmış olan alanların sınırlarının belirlenmesi ve maksadına uygun olarak düzenlenmesi, yasal bir gerekliliktir. Yerel yönetimlerin (Belediyelerin), kendisine emanet edilen bu kabil kamusal alanlara sahip çıkmaları ve maksadına uygun olarak düzenlemeleri, başta gelen en önemli görev ve sorumluluklarındandır.

Kentimizde, geçtiğimiz 3 sene içinde Başkan Çamyar döneminde bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmış mıdır ?

Geçmiş yönetimlerden devralınan yeşil alanlar, çocuk bahçeleri veya DOP’tan kamu yararına alınmış olan benzeri alanların sınırları belirlenip, maksadına uygun düzenlenerek toplumun kullanımına açılmış mıdır ?

Kentimizde, DOP adı altında vatandaşın tapulu alanından toplum hizmetleri için ayrılmış, ancak maksadına uygun olarak düzenlenmemiş, toplum kullanımına açılmamış bir çok kamu alanı bulunmaktadır. Hatta bu alanların bir kısmı, şahıslar tarafından özel amaçlar için kullanılmaktadır.

Bu aleni bir suç ve görev ihmalidir !

Kent yönetimlerinin görevi, en basit tanımıyla,

“kentlilerin refahını ve yaşam

konforunu arttırmak”

olarak tanımlanır. Çamyar yönetimi, büyük bir heyacan ve şevkle kente yeni mega projeler kazandırmaya çalışırken,

“toplum yararına kullanımak üzere kendisine emanet edilmiş olan”

DOP’tan kazanılmış bu alanları, acaba ne zaman maksadına uygun olarak düzenleyecek, ne zaman toplumun kullanımına açacaktır ?

NİHAYET !!

Çamyar yönetimi, geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili olarak, DOP’tan kesilerek sosyal donatı olarak Belediye tasarrufuna bırakılan yolların ve diğer  alanların yerlerinin ve sınırlarının belirlenmesi maksadıyla bir ihale açmış bulunmaktadır.

Son derece sevindirici ve heyecan verici bir gelişme !!

Umudumuz ve beklentimiz odur ki, bu harita çalışmasının sonucunda, Sosyal Donatı maksadıyla vatandaşlardan kesilmiş olan alanlar belirlenerek maksadına uygun olarak düzenlenecek ve kentimizin Sosyal Donatı’sı, park ve bahçeleri, yeşil alanları artacaktır.

 

Heyacanlıyız, umutluyuz, bekleyip göreceğiz …Bu Haber 291 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI