Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
10 Ağustos 2017 Pazar
YOKSUL İRFANİ
NEFES

Aşk bâdesiyle oldum harâp

Cühela diyor ki içtiğin şarap

Her vakit gördüğüm serap

Âşıka sır m’olur a câhil

 

Eyleme bizi Yâ Râb sefîl ü müflîs

Bize ırak değildir Tebrîz i Tiflis

Aşk hayâli bir gamgâhtır amma

Bu meygedeye varamaz her müflis

 

Âşıkın gözü keskindir kartaldan

Hoşlanmaz boş martavaldan

Terâne-i aşkın havâyı hevesinden

Mekânlar aşar, menzillere erer âşık

 

Eyleme bizi merhametinden ırak

Aşıka çileyi gamdır yârden firak

Sen söyle biz o menzilde durak

Menziller aştıran kanadı sen verdin Yâ Râb

 

Mekânları aşar turnam fersah fersah

Bize yakîn olur her dem berzah

Fezâ ile mesafeler masaldır bize

Aşk Burak’tır Cibril kanat Hak yolunda

 

Ya Hak! Âşığı berdar eyleme

Yolunu dar eyleme

Toprağını har eyleme

Yediğini mundar eyleme

 

Eyleme bizi aşk bilmeyene kepaze

Aşkı dun sanır şempanze

Aşk hâlin bilmeyen kepaze

Âşık indinde ol’dur şempanze

 

Bizi sarhoş sanırlar merkep gibi anırırlar

Ser-hôş’uz ammâ  harâm ı mundar içmeyiz

Maşuk bilir bizi şaşkın yolundan geçmeyiz

Câhil cühelâ sözüyle aşkın yolundan geçmeyiz

 

Nev’i şahsına münhasırdır aşk

Kâinatın hülâsası, mızraklardan aşkındır aşk

Dil bilmez, ağız söylemez, göz görmez amâ

Gönül deryâsında medfundur aşk

 

Her sîneye maruftur, her âriften ârif

Âşıka olmaz hiçbir tarif

Mariflerden üstün marif

Talihten ve tarihten münezzehtir aşk

 

Bizi kederli görüp sevinir nâdân

Biz nefes alır nefes veririz yardan

Üç çiçekten, beş çeşmeden yedi deryâdan

On iki nehirden, on dört dağdan, on yedi sevdâdandır aşk

 

Tabipler bizi hasta bilir

Cühela bizi yasta bilir

Cemal bilen bizi kalpte bilir

Kaba sofi bizi ataşta bilir

 

Âh edip vâh ederler

Onu bunu isteyip arzı hâl ederler

Dileyip dillenmeyi kendilerine mâl ederler

Her türlü talepten âzâdedir aşk

 

Biz o nâdânlarla olmayız

Narin güller gibi solmayız

Küp değiliz altın ile dolmayız

Mevlâ ile hem hâl oluptur aşk

 

Camı cem olduk meygedede

Nefes çeküben soluk verdik her kadehte

Dâra durduk ulu meydanda

Hâlimizi hâl eyledik billûr kubbede

 

Bu gamı bize az gören anlamaz hâlimizi

Bu gamı bize çok gören de anlamaz hâlimizi

Nirvanayı vecd ile esridik âlemden âleme geçtik

Hak ile cem olup düştük hâlden hâle biz

 

Ey bizi yol eden erenler

Ey bizi karşılayan erenler

Ey gökte ve yerde yoldaşımız erenler

Erip de düştük gamhâneye biz

 

Erenler yolumuza gül sererler

Erenler üstümüze gül örterler

Bülbül olup yolumuzda öterler

Turnalar gibi düştük âvâzeye biz

 

Yoksul İrfan;  o terk edilmiş kalelere vardı

Yıkılmış burçları elden geçirip mazgalları yaptı

Virane çeşmeleri onardı boş evleri şeneltti

Hızır’la bir olup düştük yollara biz

 

Okuduk nice kitaplar kitâbeler

Dinledik nice hitaplar hitâbeler

Şen olsun erenlere viraneler

Anladık hepsini meyhânede biz

 

Sesimiz çıkmıyor ne pes ne tiz

Nefes alıp soluk veriyoruz gülhânede biz

Kâh alev olup coştuk kâh sönüverdik aşk ile

 

Çok gelip gittik ol meyhâneye bizBu Haber 250 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI