Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
18 Ocak 2010 Pazar
Prof. Dr. OSMAN ECEVİT
Korkulan şey
ecevit.osman@gmail.com

2009 yılı Türkiye açısından gerek iç ve gerekse dış olaylar bakımından çok yüksek tansiyonlu olarak geçti. Özellikle, iç siyaset bakımından açılım ve bunun yarattığı olaylar en önde yer aldı ve 2010 yılında da olaylar devam edeceğe benzemektedir. Bu bakımdan üzerinde durulması gereken en önemli husus devletin, devlet olarak ağırlığını koyma durumudur. Eğer, devlet olaylarda inisiyatifi ele alarak asayiş ve güvenlik bakımından hakimiyeti elde tutamaz ve daha önemlisi kanun dışı olayları önleyemez, masum insanlar bundan zarar görmeğe başlar ve haklarını yasal yollardan arayamayacak duruma gelir ise, esas olarak korkulan durum ortaya çıkar. Bu durumda insanlar kendi haklarını aramaya çalışırlar veya onlarda kanundışı yollardan insanlar üzerine baskı kuranların usullerine başvururlarsa, işte korkulacak husus budur. Bu bakımdan eskiler, “Ya devlet başa veya kuzgun leşe” sözünü boşu boşuna dememişlerdir. Onun için devletin demokratik ölçüler içinde, anayasa ve yasalara göre gücünü ortaya koyması gerekir.

Açılım ile birlikte ve özellikle de, DTP’nin kapatılmasından sonra, PKK’nın dağdan inerek şehirlerde ortalığı birbirine katması ve buna karşı olarak halkın reaksiyon göstermesi, halkımızın, devlet veya yasayı uygulayanlardan kısmen ümitlerini kesme belirtilerini ortaya koymaktadır. Bu bakından, kolluk kuvvetleri ve adalet mekanizması bunu önlemekte zaaf göstermemesi gerekir. Elbette, demokrasiyi ağızlarına pelesenk ederek, devamlı ondan bahsederken şiddete başvuran, açılım isteyen, fakat açılımdan ne istedikleri belli olmayan grubun da, demokrasi içinde haklarını ve ne istediklerini ifade etmeleri gerekir. Ordu ve kolluk güçleri hiç müdahale etmeyecek ve onlar her istedikleri yapacaklar. Böyle demokrasi anlayışı nerede var, önce onu göstermeleri gerekir. Eğer, bir açılım olacak ve bugünkü durumda zarar gören bir grubun hakları gerçekten ihlâl ediliyor ise, bunun tartışılacağı yer kamuoyudur ve çözüme bağlanacağı yer ise TBMM’sidir. DTP’nin kapatılmasından sonra icazetin İmralı’dan gelişi ve millet vekillerin şikayet için Kandil Dağına gidişleri, demokrasinin ve Üniter TC Devletinin kanunlarının neresindedir, bunun öncelikle açıklığa kavuşturulması gerekir.

Şu söz akıldan çıkarılmamalıdır: “Okuma, yazma bilmeyen cahil bir topluma, okuma yazma öğretir iseniz; bu toplum okuma, yazma bilen cahil toplum olur”. Esasa olan ise kültürdür. M. Kemal Atatürk’ün “Türk medeniyetinin temeli kültürdür” sözünün büyüklüğü burada ortaya çıkmaktadır. Tarihte, birçok barbar kavimlerin, kendilerinden çok yüksek kültür düzeydeki diğer kavimleri istila etmişlerdir. Fakat, kısa bir zaman sonra, gelişmiş kültürlerin içinde yok olduklarını görmekteyiz. Burada esas fatih kültürdür ve medeniyettir. Kültür ve medeniyetten uzak, demokratik idare sisteminin istediği kültür düzeyinde olmayan, bireysellikten nasibini almamış olanların ortaya koyacakları demokratik düzeni ve isteklerini televizyonlarda izliyoruz. Sözde demokratik hakları için sokağa çıkanların, masum insanlara ait dükkanların, mağazaların ve kuruluşları tahrip etmelerinin altında yatan vandalizm’dir. Bunun anlamı şudur ki, “Bizim isteklerimizi kabul etmez iseniz, sizin de akıbetiniz bu olacaktır”. Devlet ve Millet olarak bunlara boyun eğmememiz gerekmektedir. Bunun yanında, devlet bütün kurumları ile kararlığını da göstermek mecburiyetindedir ve ne Kandil, ne İmralı ve ne de sokaktaki terör ile pazarlık olmaz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Misak-ı Mili sınırları içinde yaşayan her vatandaş, birinci sınıf vatandaştır ve anayasamızın ve kanunların koruması altındadır. Yalnız, özellikle ne istediklerini bilmeyen veya terörden medet umanlar, kendilerini koruyan kanunların cezaî hükümleri ile karşı, karşıya gelebilirler. Binlerce yıldır aynı toprakları paylaşan ve et ve kemik gibi kaynaşmış olan toplumların, ayrılık yoluna girmeleri, toplumun kanseri olarak ortaya çıkmaktadır. Böyle devam ettikleri durumda bu hastalık öncelikle onları yok edecektir. Yılanın kuyruğunu yemesi gibi, kendi kendilerini yok edeceklerdir.  Demokratik olarak özgürce yaşam içinde olma dileği ile saygılarımı sunarım.Bu Haber 1491 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI