TURGAY GÜVEN

Biz Bize, Biz Dünyaya Yeteriz, Türkiyem

3 Haziran 2020 Çarşamba Saat: 08:55

       “Ümitsizliğin ardında, nice ümitler var, Karanlıkların ardında nice güneşler var.”  Hz. Mevlana

          Malüm, oruç ramazan günleri,  geçmiş günlerden bir akşam, iftardan sonra, dünyada neler olmuş, TV.’yi açtım. Karşımda ABD –Andrews Hava Üssü. Dünya ne kadar da küçülmüş.

          Saat gece yarısını geçiyor. Biraz önce, tüm dünyayı sarmış şu korkunç virüs salgınını –Coronavirüs Pandemi’yi dizginlemeyi başaran ülkemiz,  Türkiye’nin,  dünyanın bir çok gelişmiş ülkesi gibi, virüs salgınına hazırlıksız yakalanmış ve beklemediği derecede yüksek bir çok can kayıplarıyla birlikte virüs salgınıyla boğuşan, müttefik, dost ve kader arkadaşı Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderdiği insani sağlık yardım malzemesini, Türkiye’den Amerika Birleşik Devletleri’ne götüren Türk Hava Kuvvetleri’ne ait Koca Yusuf namlı Askeri Ağır Nakliye Uçağımız, Amerika’nın en büyük askeri hava üssü Washington- Andrews Askeri Hava Üssü’ne inmiş.

     Türkiye’nin Washington Büyükelçisi S.Kılıç konuşuyor, ardından bir Amerikalı yetkili, mutlaka teşekkür ediyor. Ey büyük Allah’ım bu günleri de gördük. Düşmez kalkmaz, bir Allah.

           Uçağın arkasını boydan boya kaplayan kargo kapı- kapak açılıyor.  Haylice uzun bir taşıyıcı kargo arabası uçağa yaklaşıyor. Koskoca Amerika’ya, Sayın Cumhurbaşkanımız’ın öncülüğünde, bir dostluk, bir insanlık,  bir iyi niyet armağanı olarak, çeşitli sağlık malzemelerinden oluşan devasa büyüklükte paketlenmiş kargo yükleri,  bloklar halinde nakil arabasına yerleştirilmekte.

           Her paketin üzerinde, şanımız, şerefimiz, gururumuz Türk bayrağı, yukarıda,  yazımızın başında da yer alan büyük Türk şairi, ilim ve felsefe adamı, yüce mutasavvıf Mevlana Celaleddin’i Rumi ‘den, Türkçe ve İngilizce iki mısra, “Ümitsizliğin ardında, nice ümitler var, Karanlıkların ardında nice güneşler var.”   Veciz sözleri,  ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Türk -Amerikan bayrakları, ‘ Presidency Of The Republic Of Turkey.-Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’  yazısı,  imalatların yapıldığı Türk firmaları;  Maksam ve UHS.’nin adları ve adresleri yazılı. Türkiye, daha önceki günlerde de  İtalya, İspanya Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, İngiltere, Fransa ve Somali…vb. gibi   ülkelere de benzer   yardımlar göndermiş   bulunmakta..

Türkiye, bu tür yardımları her zaman yapmıştır ve yapacaktır. Taa Atatürk zamanından bir örnek verelim.  Belge-Kaynak; Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi. Mühür. T.C. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti. Ankara. Öz. Çin Sıhhat Dairesi’nce istenilen Kolera aşısı H.

“Yüksek Başvekâlete, Çin Sıhhat Dairesi, Cenevre’de Milletler Cemiyeti Hıfzı Sıhha Şubesi Direktörlüğü’ne,  Çin’deki Kolera Epidemisi sebebiyle memleketi için kolera aşısı tedarikine tavassut etmesi hususunda müracaatta bulunması ve adı geçen Direktörlükten de Çin için kolera aşısı göndermek mümkün olup olmayacağı Vekâletimizden sorulması üzerine Hıfzı Sıhha Müessesemizden Bir Milyon Santimetre mik’abı-cm küp- aşı’nın gönderilebileceği hakkında tavassutta bulunulmuş olduğunu, saygılarımla arz ederim. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili . Dr.H.Alataş. 27.7.938. Arzedilmiştir.”

 

 

Ve o günlerden bir gazete haberi. Başlık. Çin’deki Kolera Salgını’na karşı aşı gönderdik. Bizden başka Yugoslavya, Çekoslavya ve Polonya’da göndermiş.

        Çin insanı, Çin Hükümeti unutmamıştır.  Seksen yıl sonra, Çin’de patlayıp dünyayı saran Corona salgın ı Türkiye’ye de bulaştığında, virüs bulaşımını kontrol etmek için kullanılan,  ellerindeki test çiplerinden ilk yardım olarak yolladıkları ülkelerden biri de Türkiye’dir. İlk yardımımıza koşan ve daha önemlisi de bilgi, tecrübe ve test malzemelerini bizimle paylaşan ülke Çin olmuştur.    

          Çinliler, gönderdikleri malzemenin ilk postasından ücret istemediklerini, Mustafa Kemal Atatürk’ün o zaman kendilerine yolladığı yardımın bir karşılığı olduğunu belirtmişlerdir.

           Ey, büyük Atatürk, hala senin ekmeğini yiyoruz.

          Sayın Cumhurbaşkanımız’ın öncülüğünde,  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve gönlü yüce Türk Milleti’nin katkılarıyla başlatılan bu yardım hareketi son derece isabetli bir harekettir.  Somali gibi birçok yoksul ülkenin yaralarına merhem olabilecek,  Kosova, Bosna-Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan gibi dost –kardeş ülkelerle bağlarımızı güçlendirecek ve Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika gibi gelişmiş birçok ülkeyle de aramızdaki buzları eritebilecek,  kamuoylarında olumlu etkiler yaratacak böyle bir girişimin,  yararları olabileceği düşünülebilir.  Dünya politikalarına yön veren   bir çok ülkeyle  sorunlarımız var..  En önemli konulardan biri,  mesela, F-35 uçaklarımız Amerika’da kaldı.  Almanya’yla Altay tank motorlarında sıkıntı var.  Arayı düzeltmek lazım. Bu tür bir davranış, uluslar arası arenalarda sayısız yararlar getirebilir.

           Bunlar ince politikalardır. Türkiye ile belli konularda uzlaşmak, orta yol bulmak için fırsat arayan birçok batı liderinin ellerini,  rakiplerine, parlamentolarına,  kamuoylarına karşı rahatlatabilir.  Mutlaka, hükümetimiz bu tür bir adımla kilitli birçok kapıyı aralayabileceğimizi- açabileceğimizi düşünmektedir. Sonuçlarını ilerleyen günlerde görebileceğimizi umut ediyorum.

           Gün ola, harman ola...  Saygılarımla.