YAHYA CUMHUR TAPÇI

SILAYI RAHİMİN TERKİ VE VEFASIZLIK

5 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 17:41

Vefasızlık, son zamanlarda sıkça kullanıldığını gördüğümüz ifadelerden biri… Bakıyorsunuz herkes birbirini vefasızlıkla suçluyor. Yani merkeze kendini oturtmuş diğerlerinin kendilerine karşı vefasızlığı üzerine yoğunlaşmış. Kendisinin diğerlerine karşı ne kadar vefalı olduğunu düşünme kabiliyetini kaybetmiş neredeyse…

Bu pandemi dönemi insanların biraz daha içine kapanmasına sebep olmuş. Kimseyle görüşmemeyi, başkalarını aramamak, hal hatır sormamak olarak algılamış… Teknolojinin her türlü mesafeyi ortadan kaldırdığı günümüzde insanlar birbirlerine ulaşamıyor, hal ve hatırını sormuyor, diğerlerinin kendisini aramasını, sıkıntısını paylaşmasını hatta gidermesini bekliyor.

Her zaman olduğu gibi söze, eskiden, diye başlamak zorundayım. Evet, eskiden iletişim araçlarının olmadığı, insanların akşama kadar günlük işlerini yaptıktan sonra eş, dost, arkadaş, hısım ve akrabalarını araması, ziyaret etmesi ve varsa sıkıntısının gidermeye çalışması hangi “vefa” türüne giriyordu bilmiyorum. Günümüzde, vefa, sevgi, hatır, hısım, akraba, dost, … gibi kavramlar nasıl bir anlam ifade ediyor bunu da pek bilemiyorum. Bildiğim bir şey varsa bu kavramların eski anlamlarında kullanılmadığıdır. Eğer, eski anlamlarını muhafaza ediyor olsaydı, insanlar birbirlerini sıkça arayıp sorar, sıkıntılarının farkına varır, yardım talep etmeden yardım etmeğe çalışırdı. Neredeyse herkesin altında bir arabası, uzak mesafeleri yakın eden iletişim araçlar var artık. Ama insanlar en yakınındaki tanıdığını arayıp sormaktan, ziyaretine gitmekten çok uzaklar. Herkes, aranıp sorulmak derdinde... Herkes kendini, arasınlar sorsunlar, penceresinde oturtmuş yolları gözlüyor. Kendisi gibi, kimsenin kendini arayıp sormaması bencilliği ile insanlara küsüveriyor.

Kaçımız, beni arayıp sormuyorlar da ben kaç kişiyi arayıp soruyorum, diye kendi kendimize soruyoruz?

Sılayı rahîm, İslam’ın önem verdiği sosyal bir ilişkidir. Her cuma hutbesinde, yakın akrabaya, yardım etmekten bahsedilir. “Ashabın sorularına cevap veren Resûlullah, sıla-i rahmi terk etmenin kötülüğüne işaret eden Muhammed sûresinin 22. âyetini okumalarını öğütlemiştir. Diğer bazı hadislerde de Allah’ın rahmân ismiyle sıla-i rahim arasında ilişki kurularak bu görevi yerine getirenlerin ilâhî rahmetten nasiplerini alacaklarına, ihmal edenlerin ise rahmetten yoksun kalacaklarına işaret edilir… Hadislerde sıla-i rahim konusunda karşılık beklenmemesi, ilişkiyi kesenlerle de akrabalık bağlarının sürdürülmesi gerektiği bildirilmektedir. Resûlullah, sıla-i rahmin Müslüman olmayan yakın akrabaya karşı da geçerli olduğunu ifade etmiş ve “Allah, din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz.” meâlindeki âyetin buna işaret ettiğini bildirmiş, hangi sadakanın daha faziletli olduğuna dair bir soruya da “Akrabaya verilendir, çünkü bunda bir sadaka, bir de sıla-i rahim sevabı var.” cevabını vermiştir. Bazı hadislerde sıla-i rahmin ömrü uzatacağı ifade edilir. Bu hadisler, “Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır” meâlindeki âyette, “Allah böylelerine arkasından dua edecek hayırlı nesiller verir.” şeklinde de açıklanmıştır.”(TDV İslam Ansiklopedisi)

Bu gün hiçbirimiz en yakınımızdaki komşumuzdan bile haberdar olmadan hayatımızı devam ettiriyorken başkalarına gönül koymamız, küsmemiz, kızmamız, vefasızlıkla suçlamamız ne kadar doğru…

Biz, çevremizdeki insanların olumsuzluklarına yoğunlaşacağımız yere kendi eksikliklerimize, yanlışlıklarımıza yoğunlaşmış olsak, başkalarında görmeye çalıştığımız olumsuzlukların aslında kendimizde olduğunun farkına varacağız. Bir güzel söz ve davranışın olumsuzlukları ortadan kaldıracağının farkına varıp bizi arayıp sormayan yakınlarımızı arayıp sorsak ve onlara neden arayıp sormadıklarını hatırlatmasak, örnek olsak, yaptığımız basit bir iyiliği, kusurlarını yüzlerine vurmasak ortada ne vefasızlık kalır ne de sosyal dağınıklık. Sılayı rahim, öncelikle akrabalık bağları olsa da eş, dost ve arkadaşlarımız hatta anne babamızın arkadaşları bu kavramın içinde yer alır. Son zamanlarda sılayı rahmi terk edişimizin perişanlığının yaşadığımızın farkına varıp vefasızlığımızı ortadan kaldırma girişiminde bulunsak nasıl olur? 05.07.2021