MUSA KIRANLI

Ülkenin gerçek sahibi üretici iş gücü çiftçilerimizdir.

11 Eylül 2021 Cumartesi Saat: 17:16

Çiftçilerimiz üzerinden para kazanmak haksız kazançtır. Ülkemizin Milli ürünü, bölgemizin geçim kaynağı olan hele ki bu yıl çok çok zahmet ve alın teri dökülen, nasırlı elleri Çiftçimizin harmanında, sofrasında, çanağında gözü olanlara Devletimiz seyirci kalmamalı.   

Devleti gücü, sıcak eli İllerde Valilerimiz, ilçelerimizde Kaymakamlarımızdır. İlçemizde yaptığı görev süresinde çok önemli hizmetleri ile katkıları olan 35 yıllık hayalimiz Ünye OSB kuruluş ve çalışmaların gerçekleşmesinde büyük emeği olan Sayın Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney’e yeni görev yerinde başarılar diliyor, Ünye’mize yeni gelen Sayın Ayhan Işık’a hoş geldiniz diyorum.

Ünye’mizin gelişmesi için çalışan, üreten Yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluş amir ve yöneticilerine, Oda ve STK başkan ve temsilcilerine, Ünye Kent Konseyi,  iş adamı, sanayici, esnaf ve şehrine yapılanlara seyirci kalmayıp yanlışın karşısında durup, doğruyu takdir edenlere özelliklede çok kıymetli güzide basın temsilcilerimiz ile birlikte Teknikerler Derneği Başkanı olarak içinde bulunduğum şehrimizi sahiplenen çok yakında adını sıkça duyacağınız Ünye Sivil Toplum Platformu üyelerine teşekkür ediyor saygıyla selamlıyorum.

Ülkemiz ve bölgemizde katma değer üreten, istihdam sağlayan iş adamlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Durak Fındık, Uslu Fındık gibi Avrupa markası olma yolunda marka olan Çalıkoğlu Gıda işletmesini de tebrik ediyorum. Yolları açık olsun.

Yine teknolojik olarak bir ilke imza atan Ordulu hemşerimiz Makine Mühendisi Hakan Okur ve yeğeni Yüksek Makine Mühendisi Kuntay Yılmaz tarafından üretilen Ön Yıkama, Köpüklü, Tam Yıkama ve Cila ünitelerinden oluşan “self servis oto yıkama sistemleri” ile iş yapmak isteyenlere yeni bir iş imkanı sağladıkları için tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Yine gururlandığımız,  ENTECH “Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık” Fuarında Ordumuzu, özellikle de MÜNYETÜR ‘E eserleriyle Ünye’mizi temsil eden, Bir elin parmakların sayısını geçmeyen, Dünyanın sayılı sanatçılarından RÖLYEF Sanatçısı sayın İlker Çorbacı yı da tebrik ediyorum. Yaşattığı gurur için şükranlarımı sunuyorum.

Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.

Eğitim, toplumun her alanında ihtiyaç duyulan bir öğe olup bireyin ve toplumun gelişmesinde en önemli role sahiptir.

Eğitim ve öğretim, doğumdan ölüme kadar süren, aileden başlayan okul ve sonrasında kültürel, sosyal boyutlarıyla tüm yaşamımızda birlikte olduğumuz, ülkemizin ve geleceğimiz gençlerimizin şekillenmesinde önemli bir kavramdır.

Bu günlerde Ülkemizde konuşulan en önemli konulardan biri eğitimdir. Evet 2021/2022 Eğitim öğretim yılı örgün eğitim başladı. 1.2.3.4 sınıflar ile 5.6.7.8. sınıflar ve 9.10.11.12.sınıflar da örgün eğitime başladı. Sırada Yüksek Öğrenim var.

İlimizde ve ilçemizde açılmış ve 2021-2022 öğretim yılında öğre2021-2022 eğitim öğretim yılının ülkemize, milletimize, tüm öğrenci, veli ve öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarına hayırlı uğurlu ve sağlıklı olmasını temenni ediyorum.

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler bir ülkenin toplum yapısını her alanda derinden etkiler. Mesleki eğitim nitelikli elemana sahip olma açısından büyük önem teşkil etmektedir.

Nitelikli insanların oluşturduğu toplumların ulaşamayacağı hedef, çözemeyeceği sorun yoktur. Gelişmiş ve gelişmekte olan Ülkelere baktığımızda Mesleki ve teknik eğitim hükümetlerin çözülmesi gereken öncelikli politikaları arasında yer almaktadır.

Mesleki eğitimin ve mezunlarına sahip çıkan ise hiç ama hiç yok.

İyi öğrencileri, fen ve Anadolu liseleri ile kolejler seçsin, kalanlar da meslek lisesine gitsin mantığı ile bu okullarımızı uçuramayız.

Neredeyse tüm yetkiler lisans ve üstü düzeydeki diploma sahiplerine verilmiş durumda. Diğer eğitimlerin ve diplomaların kıymetinin olmadığı anlayışı maalesef topluma yerleştirilmiş durumda.

Bu nedenle toplumdaki mesleki teknik eğitime bakış açısı değiştirilmelidir.

Bu yıl eğiti ve öğretime başlayan (sınavsız % 100 Devlet Burslu)  TEKNOKENT KOLEJİ İlimize ve ilçemize hayırlı olsun. Kurucuları, emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Mesleki eğitim nedir?

Toplumun her alanında gerekli hizmetin sağlanması için sürdürülen işler için teknik elemanlar yetiştirmek için gerekli eğitimin verilmesidir. Mesleki eğitimin amacı topluma fayda sağlayacak bireyler yetiştirmektir. İnsan gücü yetiştirmeyi hedefler. Mesleki eğitim ile verimliliğin arttırılması sağlanır. Dünya düzeyindeki gelişime ve gelişime ayak uydurabilmek ekonomi alanında gerekli başarıyı sağlayabilmek için mesleki teknik eğitim ve öğretimin önemi büyüktür.

Neden Meslekî Eğitim

Bir ülkenin gelişmesi kalkınması için, milletin yaşam standartlarının yükselmesi için yüksek teknik öğrenimli nitelikli elemana ihtiyacı vardır.

Eğitim, ulusal ekonomide gelirin artması yoluyla ekonomik büyümeyi, gelir dağılımının daha adaletli olmasını ve toplumun iktisadi gelişiminin hızlanmasını sağlamaktadır.

Meslekî ve teknik eğitim, bireysel ve toplumsal açıdan ekonomiye doğrudan etki etmesi nedeniyle sosyal ve ekonomik yönden ülkenin gelişimini sağlayacak potansiyele sahiptir. Meslekî ve teknik eğitimin temel amacının ülkenin ve bireyin istihdam açısından beklentilerini uyumlu hale getirmekle birlikte öğrencileri iyi vatandaş olarak yetiştirmenin yanı sıra esnek bir yapı içinde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ortak bir genel kültür verilerek bir üst öğrenime ve iş hayatına hazırlamayı hedeflemektedir.

Ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan meslekî ve teknik eğitimde, bireylere ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını kazandırmak son derece önemlidir.

Meslekî ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine etkin katıldığı bir yapının kurulması amaçlanmaktadır.

Meslekî ve teknik eğitim sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası meslekî yeterliliğe, meslek ahlâkına ve meslekî değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Meslekî ve teknik eğitim ile bireylerin ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda uygun öğrenme fırsatlarının sunulduğu, iş ve meslek ahlakını merkeze alan yenilikçi, istihdama hazırlayan, iktisadi ve sosyal sektörlerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve paydaşlarla iş birliği içinde sürekli yenilenen bir meslekî ve teknik eğitim sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır.

Mesleki eğitimin faydaları

Birey mesleği ile ilgili gerekli disiplini kazanır.

Çırak öğrenciler hem eğitim alarak hem de para kazanarak hayatını devam ettirme şansına sahip olur.

Yapılan işlerde kalite ve verimlilik artar.

Çalışma hayatına uyum sağlar.

Çözüm odaklı olma becerisini bireye kazandırır.

Bilinçli elemanlar yetiştirmeye katkı sağlar.

 

Devlet Desteği

 

İşletmede beceri eğitimi ve staj faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve işletmelerin bu anlamda mali yükümlülüklerini azaltmak amacıyla 3308 sayılı kanuna eklenen geçici madde ile işletmelerin öğrencilere ödeyeceği ücrete devlet desteği getirilmiştir. İlgili kanun maddesine göre işletmeler tarafından öğrencilere ödenen asgari ücretin en az %30’unun 20 ve üzeri personel çalıştıran işletmelerde 1/3’ü, 20 altı personel çalıştıran işletmelerde ise 2/3’ü devlet desteği olarak ödenmesi ile ilgili çalışmalar yapılmış ve devlet desteği düzenli olarak ödenmeye devam etmektedir.

 

Toplum olarak; Okula başlayan her çocuğa doktor, mühendis, öğretmen, avukat olacaksın diyoruz. Kimi okuyor mühendis unvanı alıyor kimisi de okuldan kopup işçi oluyor. Teknisyen ve tekniker olanı ise yok gibi.

 

Oysa toplumun çoğunlukla beğenmediği teknisyenliğe teknikerliğe mühendisten daha çok ihtiyaç vardır. Hangi işverenle konuşsanız nitelikli eleman bulamamaktan şikayet etmektedir.

 

Bir Ülkeyi yok etmek için atom bombası veya uzun menzilli füzelere ihtiyaç yoktur. Bunun için eğitim seviyesini düşürmek yeterlidir.

Eğitim seviyesi düşerse; hastalar doktorların elinde can verir. Binalar mühendislerin elinde çöker. Para ekonomistlerin elinde kaybolur. İnsanlık dinci akademisyenlerin elinde ölür. Adalet hakimlerin elinde yok olur. Kısacası eğitimin çökmesi bir ulusun çökmesine neden olur.

 

Bizler Vatan, Bayrak dendiğinde gözleri dolan, söz konusu vatansa eğer, gerisi teferruattır diyen insanlarız. Bu memleket bizim.

Tüm okurlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.