AHMET DERYA VARİLCİ

TOPYANI (İkinci Bölüm)

22 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 10:24

Osmanlı Arşivi ML.MSF.d. 2531 adlı belgede; Ünye tabyalarında bulunan topçuların maaş defteri bulunmaktadır. Osmanlı Arşivleri, Cumhuriyet öncesine ait durumu belgeleyen en önemli arşiv durumundadır.

1257. S. 19 / (12 Nisan 1841) tarihini taşıyan bu belgede Ünye tabyasındaki değişik rütbedeki askerin ne kadar maaş aldığının dökümü kayıtlıdır.

 Osmanlıca kaydın bire bir çözümü şu şekildedir:

 Bâ‘is-i defter-i oldur ki,

Ünye ve tevâbi‘i kazâlarında mevcûd olan topçu neferâtlarının defter-i müfredâtıdır. Ber-vech-i âti zikr olunur.

 

Osmanlı Arşivi ML.MSF.d. 2531 [3]

[Tabya topçularının maaş defterinde Top 5 de bulunan Seyis Hüseyin oğlu Ali, Şibil Hüseyin oğlu Ali olarak da okunabilir.]

 

16 Eylül 1890 Ertuğrul Firkateyni Olayı

Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid tarafından Japonya'ya gönderilen ve Türk-Japon ilişkilerinin başlamasında büyük etken olan Ertuğrul Fırkateyni dönüş yolunda batttı: Tarih 16 Eylül 1890.

Şubat 1891'de enkazdan çıkarılan 150 denizcinin cenazesi yeni kurulan bir mezarlığa gömüldü. Felaketin birinci yıldönümü olan 15 Eylül 1891'de Kushimoto Kashinozaki Deniz Feneri yakınlarında, kazanın meydana geldiği yere 400 m uzaklıkta bir anıt dikildi.

Bir başka dikilen anıt 14 Eylül 2014’te, facianın 124. yıldönümünde Japonya'nın Türkiye büyükelçisi, üst düzey yerel yetkililer ve Türk Deniz Kuvvetleri'ni temsilen TCG Oruçreis (F-245) fırkateynini mürettebatının katılımıyla Ünye’de açıldı.

Bu anıtın dikildiği Topyanı’nda, Ünye Türk-Japon Dostluk ve Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Derneği tarafından batık gemide bulunan denizciler anıldı.  

Ve bugün, 16 Eylül tarihi itibariyle olayın üzerinden 131 yıl geçti. Ertuğrul şehitlerini rahmet ve saygıyla anıyoruz.

 Devam edecek: Gelecek bölüm Karadeniz Tabyaları ve Ünye

 

ÜNYE TARİH ARAŞTIRMA GRUBU

Ahmet Kabayel-Ahmet Derya Varilci

 

 [3] Sabri Bacacı; Osmanlı Arşivi’nden bulup transkribe etmiştir, metnin orijinali (Osmanlıcası) ektedir.