İSMAİL SARI

HASTA ZİYARETLERİ TARİHE Mİ KARIŞIYOR ?

26 Kasım 2021 Cuma Saat: 08:30

       Hem Milletimizin,  tarihin derinliklerinden gelen güzel örfü-adetlerinden olarak hem de dinimizin köklü öğretilerinden birisi olarak HASTA ZİYARETLERİ, terk edilemez, vaz geçilemez güzel uygulamalarımızdandır. Ancak, inançlar zsyıfladıkça hem örf ü adetlerde hem de dini bazı toplumsal uygulamalarda zayıflamaların olduğuna tanık oluyoruz. Halbuki toplumsal dayanışmaya güç katan, sosyal iletişimi  kolaylaştıran, dolaylı olarak devletin gücünü arttıran örfü-adetlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerekir.

       Eşimin rahatsızlığı nedeniyle,  yakın çevreden ve dostlarımdan hasta ziyareti beklentisi vardı. Bazı dostların serin durduğunu görünce nedenini araştırmaya koyuldum. Yakınlarımıza ve dostlarımıza karşı kusur mu işledik, hatalı davranışlarımız mı oldu, diye yoklama yaptım; altından korona- virüs çıktı. Yani bulaşma olur, mikrop taşınır gibi endişelere ulaştım. Elbet ki tedbirli olmak, önlem almak, kulun görevidir. Takdir, Allah'a aittir. Ancak, bütün bunlara karşın, HASTA ZİYARETİ  örfümüz de yaşatılmalı, köreltilmemelidir. Çünkü Cenâb-ı Hakk (C. C.), bir Hadis-i Kutside (sözü, Peygamberimize; manâsı Allah'a ait olan Hadis); "Hastalandım  da beni ziyarete gelmedin."  diyecek, kuluna. Kul, itiraz edecek: "Ey Allah'ım ! Sen Rabbımsın, Yücesin !  Ben Seni nasıl ziyaret edebilirdim ? " Allah, şöyle buyuracak : " Falanca kulum ( komşun, akraban,  hısımın, müslüman kardeşin) , hastalandı da onu ziyaret etmedin. Hasta kulumu ziyaret etseydin,  beni orada bulurdun. " Hasta olan veya hastası olanlar, elbetteki dostlarını yanlarında görmek isterler. Dost,  acı günde belli olur, demiş atalarımız. Hasta ziyaretleri hem çok sevaplı  hem de çok insani olan davranışlarımızdandır.

       Değerli  Okuyucularım  !

       Dinimizin güzelliklerini ve örfü-adetlerimizin güzel ve faydalı olanlarını hem yaşamalı hem de bizlerden sonraki nesillere aktararak yaşatmalıyız. 

       Saygı, sevgi ve selâmlarımla...