YOKSUL İRFANİ

Çöpleme Çöp-Çül

16 Şubat 2019 Cumartesi Saat: 08:36

Çöpleme, çöp-çül

Höpleme, höp-çül

Ne çöp isterim

Ne çöpçül sözlerini

Ne çöp isterim

Ne yalan sözlerini

Getirme bize çöp, çöpçül!

 

Cav diye cavlama

Cıv  diye cıvlama

Gav diye gavlama

Yalanla tavlama

Getirme bize çöp

 

Çöp çöp çöp

Başka şey yok mu

Yalana karnımız tok

Gerçekler yok mu

Doğrular ok mu

Kaçar durursun

 

Koklatma bize çöp

İşin gücün çöp

Bize yok mu başka şey

Hop

Höpleme höp

 

 Zehrinde zengerek

Çöp-akıl engerek

Kopmasın zemberek

Güzel çalışsın saat

Üstümüze çöp değil

Duru yağmur suları at 

Çoğaltalım ormanları

Bollaşsın dere suları

 

Olmasın Cevizdere’de çöp

Biz de insanız be ya

Yanlış anlama hâşa

İnsan yaşadığı yerde paşa

 

Bu ne? –Çöp!

Yoo! İstemem!

Ne isterim? –Yaşamak!

Doğa içre, insan gibi

Bizi yaşatma fare gibi

Akrep gibi

Çıyan gibi

-Çöpleme, çöp!

-Yo! Yo! Yo!

 

Çocuklardık, şendik o zaman

Çayırlardık, candık o zaman

Bir şarkı gibiydik

Futbol oynardık,

Çaykaralar vardı

Duru-temiz su

Yorulduk mu içerdik

Buz gibi su

Şimdi n’oldu?

Çimento, çöp, kömür karası

Ölüm gelince, n’olacak parası?

 

Derindir gönlümün yarası

Yok, yok, yok!

-Gelme üstüme!

İstemem çöp,-möp!

Yeşilimi getir, mavimi,

Toprağımı, havamı, suyumu,

Ormanımı ver bana

Tarlalarımı, bahçelerimi

Duru akan derelerimi

Envai çeşit meyvelerimi!

Ho! Ho! Ho!

Yo! Yo! Yo!

Hani nerde yeşilim?

Mavilerim nerede?

Nerede kavi gençliğim

Kavaklar, su gibi söğütler nerede?

 

-Hey! Hey! Heeeey!

Nerde şimdi balıklar?

-Çamaşır yıkanan ırmak nerde?

-Nerde yüzülen tertemiz ırmak

-Gözleri boncuk boncuk

-O çocuklar nerede?

-Yüzerdik masal gibi

O güzelim derede

-Gözlerin nerede

-Şimdi hayâl oldu Cevizdere’de

 

Cemekle balık avlanan dolunay

Davulla zurnayla gezen ay

Gündoğdularla düşen güneş

Buğdaylarla bilge başak nerede

Mest eden yeşil çimenler

Gözlerine yansıyan mavi nerede

Yaşanan gerçek masaldı

Vadi demek şaka oldu

Su bile masal oldu Cevizdere’de

 

Ben mahallenin delisi Yoksul İrfan

Yunus Emre’den aldım irfan

Haktan gelir bu garibe ilham

Sevdâ ile gezer rüzgâr nerede

Bir esinti bile kalmadı Cevizdere’de

Bin kere anlattım ki

Kimse duymadı

Gözleri boyamış Euro-Dolar

Dolar büyürse insan solar

Euro gibi bakarsan

Cevizdere söner

Çöp-çanı çalma tepemizde

Canımız yanar

Görmez misin?

 

Ünye’nin parlayan yıldızıydı

Mısırlar ki Venüs’ün kızıydı

Tan yeri ağarırken gülerdi güller

Şen kahkahayla öterdi bülbüller

Kanaryalar, muhabbet kuşları

Akar giderdi kanatları kekliğin

Bir gizemli üveyik vardı derede

Şimdi kaldı ölümde, yarada, berede

Bir gül kokusu kalmadı Cevizdere’de

 

Âh Yoksul İrfânî! Sen ki kimleri bilmezsin

Gönülden geçen dilleri mi bilmezsin

Cevizdere ölürken durabilmezsin

Bunca câhil, gaddar, hodbin olur mu bir kerede

Bunca kir-pas, zehir ne arar Cevizdere’de

Bunlar yapılırken susmak

Kime yarar Cevizdere’de

 

Ünye’nin incisi, suların birincisi, ormanın gelincisi

Acısuları, tatlı suları, özgür atları, cennet kuşları

Döküldü kara-zehirı-zift mürekkep üstüne

Ey zâlim,  Cevizdere yere batmasın

Ey çöp-çül, çöpün bize gelmesin

Zift, çamur,  kara-kötücül, kömür denizi

Çöp-çül, çöp-çül, çöp-çül

Çek şu çekilmezliği Cevizdere’den