ARİF TAKICI

Umutsuzluk

8 Haziran 2019 Cumartesi Saat: 08:45

Umutsuzluk ruhun kırılgan bir halidir. Kişi kırılganlığı gideremediğinde kronikleşir, artarak devam ettiğinde cam kemik hastalığı gibi karılmalar önü alınması sor merhaleye varır.

  İnsan hayatta aç olarak kırk gün, susuz olarak dört gün, havasız olarak dört dakika yaşar… Ama umutsuz olarak ise sadece dört saniye yaşar.

    Bizim huyumuz… Ülkemiz işgal edilmeye kalkışılınca silkelenip zihnimizden umutsuzluğumuzu atarak birlik olup var gücümüzle vatanımızı kahramanca savunmamız hususunda parlak tarihimiz var.

 Ancak normal hayata döndüğümüzde sabırsız, aceleci, erken bıkan ve umutlarımızı geliştirmekte başarısız olan bir yapımız da var.

  Bu bireyden aileye, sonrasında da devlet aklına yansıyan sorunlu bir tıkaç halidir.

 Bu hal kişilerin verimliliklerini artırmalarını engellediği ve çalışmalarını sıradanlaştırıp mutat hale bağladığı gibi, devletin üretime yaklaşımının temkinli ve heyecan yaratamayan bir politikaya endekslenmesine sebebiyet veriyor.

Cumhuriyet tarihinde Kurucu Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemalin devri hariç, sanayide ilerleyemememizin yegâne sebebi de budur. Bu zaafımızı çok iyi bilen gelişmiş ülkeler, siz araştırmayın yapmayın, biz size daha ucuza veririz kurnazlığıyla teknolojide gelişmemizi engellediler.

  Bizde, kronikleşen batı hayranlığıyla verilen morfini lüküs hayat ah ne rahat duygusuna tahvil edip modernlik zannettiğimiz algıların girdabında az gelişmiş halimizi şükür vesilesi sayarak sanayi devrimini erteledik… Osmanlının sanayi devrimini yakalayamamasını çokbilmiş edalarıyla eleştirmek hoşumuza giderken, aynaya bakarak biz Cumhuriyet tarihinde ne yaptık yahu deyip öz eleştiri yapmaktan kaçındık… Çünkü ete süte dokunmadan ayakta durma ve batıyı taklit etme politikası daha kolayımıza geliyordu.

    Kıbrıs savaşı sırasında Amerika’nın bize uyguladığı ambargo bir nebze aklımızı başımıza getirip Aselsan ve yan kuruluşlarının temelini atmamızı sağlamış olsa da,  sonraki yıllarda Amerika’nın ve Avrupa’nın, yine onların uzantısı olan Gladyo’nun içimizi karıştırması, yabancı istihbaratların savunma sanayinde önemli projeler üzerinde çalışan mühendislerimizi kaza ve intihar süsü vererek öldürmesi, savunma sanayimizde ilerleyişimizi yavaşlatmıştır.

    Ancak Ülkemiz artık kendisine lütfedildiğinde masaya oturan, söz dinleyen, biz veririz siz yapmayın telkinlerine aldırış etmeyen bir seviyeye gelmiştir. Türkiye artık savunma sanayide yerlilik oranını % 60 ‘şa çıkarma trendini yakalayabilmiş bir ülkedir. Onun için, bizden adam olmaz ağabey söylemlerini bir kenara bırakıp atılım yapmak, üretmek gerek… Genç nüfus potansiyelimizi iyi kullanmak, yurt dışındaki beyin gücümüzü ve göçümüzü tersine çevirmek gerek.

  Ve sadece ülkemizin tarım potansiyelini iyi değerlendirerek tohum bağımlılığından en kısa zamanda yüzde yüz oranında kurtulup tarımda güçlü bir olmakla kalmayıp, yüreklere de tohumlar atmak gerek…

  Yine böyle söylüyorum? Çünkü tuhum çok güçlü bir mücadeleyi usanmadan vererek hedefe ulaşan bir ibret, bir derstir bizim için. Toprağa bir tohum attığınız zaman o toprağın tek bir hedefi ve derdi vardır... Bir an evvel gün yüzüne çıkabilmek.  O aşkı ve ihtiyacı olan güneşe kavuşabilmek için kayayı, çakılı, toprağı yarar,  azimle mücadele eder ve çıkar, filizlenir… Derdi sıkıntısı, mücadelesi biter mi? Bitmez. Rüzgâr,  fırtına, doluyla boğuşur… Ama her karşılaştığı fırtına, onun azminin daha da güçlü olmasını sağlar. Bu bakımdan, eğilip büküldüğümüz, karşılaştığımızda oflayıp pufladığımız zorluklar esasen en büyük destekçilerimizdir. Bu bireyler içinde, şirketler ve kurumlar içinde, devletler içinde böyledir.