HABER ARAMA
SON DAKİKA HABERLER
ANKET
Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?
Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?
  • Gayet Güzel
  • Kullanışlı
  • Beğenmedim
  • Daha iyisi olabilirdi
HABER ARŞİVİ
Lütfen Bir Tarih Seçiniz
FINDIK BORSASI
28 Şubat 2020 Cuma
Fındık Fiyatı


19.50 TL - 20.00 TL
PUAN DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Ünye Nöbetçi Eczaneleri

AV. İRFAN YILDIZ BEŞLİOĞLU

AV. İRFAN YILDIZ BEŞLİOĞLU

ÜNYE’DE ÇÖP TARİH Mİ OLUYOR YOKSA ÜNYE ÇÖPLÜK YAPILARAK TARİHE Mİ KARIŞIYOR.

30 Temmuz 2019 Salı Saat: 08:52

Bu Çöp ve Çevre konusu, yazmakla bitmez. Ama bir yerden başlayalım, bir biçimde anlatalım:

 

Son günlerde,  Ünye’de Çöp Sorunu Tarihe Karışıyor başlığıyla, bir ikna çalışması yapılıyor. Acaba öyle mi? Yoksa Ünye, Ordu’nun çöplüğü yapılarak tarihe mi karıştırılıyor?

Ben fakir, bu konuyu yüzlerce kez dile getirdim, yanlışlıkları gerekçeleriyle ortaya koydum. Tarihe not düşmek adına,  konuyu toparlamaya, özetlemeye gayret edeyim:

1-  a)  Ordu Büyükşehir Belediyesinin; Ünye Cevizdere’ye Çöplük(Çöp Tesisi)  hemen, ivedilikle, kurulmaması/durdurulması gerekir.

     b) Ordu İdare Mahkemesinin 2017/488 esas-2018/149 karar sayılı kakarı, Samsun Bölge İdare Mahkemesi  2. İdari Dava Dairesinin 2018/712 esas-2019/569 karar sayılı ilamıyla onaylanmış, davalı Valiliğin İstinaf istemi ret edilmiştir. Buna göre, karar kesinleşmiştir.

Cevizdere Mahallesinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesinin Çöp Ayrıştırma vb. tesisindeki, çöp işlerine son verilmesi gerekir.  Bilindiği gibi, Anayasa gereğince, Mahkeme Kararları gerçek ve tüzel kişileri, Kurumları ve İdareyi bağlar.

     b) Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin; Ünye Cevizdere Vadisinde yapmış olduğu Çöp Toplama ve Ayrıştırma amaçlı yapısının, Cevizdere Mahallesi ve Çevre Mahalleler için Kültürevi, Spor Salonu, Toplantı Salonu, Halk-Eğitim Kurs Merkezi, gençler ve yaşlılar için Sosyal Tesis, dinlence alanı olarak dönüştürülmesi gerekir. Yatırım boşa gitmez. Toplumsal amaçla kullanılabilir.

2- a)  Ünye’nin; Günpınarı Mahallesi ve Cevizdere Mahallesindeki Ünye Çimento A.Ş. başta olmak üzere, tüm sanayi tesislerinin, işletmelerinin ve atölyelerinin Çevre Mevzuatı açısından, Çevre Sağlığı açısından etkin biçimde denetlenmesi, gerekir.

    b) Başta Ünye Çimento Sanayi A.Ş. olmak üzere, yöredeki tüm fabrikaların, irili ufaklı işletmelerin, atölyelerin, kömür depolarının; sıvı. gaz ve katı atıklarının, giderlerinin sıkı biçimde denetimden geçirilerek, filtrelerinin, süzgeçlerinin vb. mevzuatına uygun ve sürekli olarak, kesintisiz ve düzenli çalışıp çalışmadığının insan/toplum ve çevre sağlığı açısından, incelenmesi gerekir.

3-  Ünye Cevizdere’deki doğal su kaynaklarının, yer altı sularının korunması için,  zarar görmemesi için, sağlıklı ve güvenli bizimde geleceğe taşınabilmesi için,  gerekli önlemlerin özellikle alınması;  sanayi tesis ve işletmelerinin, atölyelerinin,  toprağa ve sulara sızmaması için, havaya zarar vermemesi için, gerekli önlemlerinin sıkı bir şekilde alınmasının sağlanması gerekir.

4- Ünye’nin; Günpınarı Mahallesi ve Cevizdere Mahallesindeki başta Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. olmak üzere, irili ufaklı tüm işletme, depo ve fabrikaların; sıvı, katı ve gaz unsurları taşırken, naklederken; çevreye, toprağa, havaya ve suya akıntı, dökündü, sızıntı yapmayacak şekilde, kapalı, sızdırmaz, akıtmaz, dökülmez, tozumaz şekilde, örtülü, kapalı, muhafazalı biçimde, rüzgârdan, yağmurdan v. etkilenerek açılmaz biçimde nakliye yapılması ve yine depolama yapılan noktalarda ve merkezlerde, aynı önem, dikkat ve duyarlılıkla,  kapalı, örtük, akıtmaz, sızdırmaz, tozumaz, yayılmaz, kokmaz, akmaz, dökülmez, zarar vermez tarzda ve usulde tutulmaları ve işlenmeleri hususunda, olabilen azami önlemlerin alınması ve insan ve çevre sağlığına zarar vermemesinin sağlanması gerekir. İlaveten,  bu tesis ve yapıların Cevizdere’den kaldırılıp götürülmesi gerekir.

5- Ünye’nin; Günpınarı ve Cevizdere Mahallelerinde,  başta Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. olmak üzere, irili ufaklı sanayi ve ticaret tesislerinin yaydıkları sıvı, gaz ve katı atıklarından kaynaklı olarak havada, toprakta ve suda, ASBEST, ARSENİK VE SİLİKOZİS Vb. zararlıların, kanserojenlerin vb. bulunduğu yönünde türlü bulgular ve/ya da önemsenmesi gereken duyumlar olduğu, bunlara karşı yasalar ve yönetmelikler gereği yeterli denetimin olmadığı nedenle, hemen inceleme yapılması gerekir.

6-Ünye’nin Cevizdere Mahallesi Boğazağzı/Ada mevkiinde bulunan –Ünye-OSKİ Doğu Arıtma Tesisinde, eski teknoloji kullanılması ve keza gereli ilaçların kullanılmamasından kaynaklı bulunan dayanılmaz kokunun önlenmesi için gerekli denetim ve gerekliliklerin yerine getirilmesi lâzım gelir. 

7-Ünye Cevizdere Irmağı’nda, (Devlet Karayolu/Asfalt) üzerindeki  Devlet Karayolu köprüsü  ile  Güney yönünde bulunan Cevizdere ve Çevresi Mahallelerin Grup yollarının geçtiği Sarı Köprü arasındaki alanda, ırmakta akan suyun yoğun kimyasal atıklar nedeniyle zehirli bulunduğu nedenle… Cevizdere Irmağı’nın döküldüğü Karadeniz’den başlayarak Akkuş İlçesindeki kaynağına dek, tümüyle ıslah planına alınarak, insan, balık kültürü, canlılık ve çevre sağlığı açısından elverişli duruma getirilerek rehabilete ve ıslah edilmesi için gerekli denetim ve işlemlerin ivedi olarak yerine getirilmesi gerekir.

8-Ünye Limanı içinde, arsenik ve asbest dâhil olmak üzere;  liman içindeki tesisler, atölyeler denetlenerek, deniz suyundan da numune alınarak, liman havasından ve toprağından da örnekler alınarak, gerekli denetimin ve incelemenin yapılmasını; insan ve çevre, denizdeki canlılık, balıkçılık vb. açısından mahsurların önlenmesi, doğanın korunması adına gerekir.

9- balıkçıların ve Balıkçılığın önemle korunması, yaşatılması gerekir.

10-Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 7. Bölge Müdürlüğünün; “11.05.2017 Üst Yazı Tarihli, 319318 Sayılı  taşkından korunma ve kontrol  Konulu, 07.11.2016 Tarihli, bilâ sayılı dilekçeniz ilgi’li,  yazısı ve eklerinde açıkça  Çöp Ayrıştırma Tesisi Alanında Kalıcı Tesis İnşa Edilmemelidir!”Biçiminde net olarak olmaz görüş(ü) karşısında, bunu defalarca bildirmemize rağmen, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin anlaşılmaz biçimde  ve inatla, bu yazıyı dikkate almamıştır.

11- Gerek Ordu Büyükşehir Belediyesinin kurduğu Ünye Cevizdere Mahallesindeki Çöp Tesisi, gerek Ünye Çimento Fabrikasının  sürekli çöp yakması ve yakın gelecekte de çok yoğun ve yüksek kapasiteyle, daha çok çöp yakacak olması (böyle amaçlanmış ve tasarlanmış olması) nedeniyle; Cevizdere Irmağının ve Cevizdere Vadisindeki yer altı sularıyla tüm kaynak sularının yaşamsal tehlike altında olduğu nedenle, korumaya alınması ve buna zarar verici unsurların toprak yüzeyinden tümüyle kaldırılması gerekir.

12- Ünye Cevizdere Vadisinin, Karadeniz’den başlayarak, Güney yönündeki Akkuş İlçesine kadar ulaştığı ve vadi içinde 10 bin  ila 15 bin civarında insan yaşadığı; 19 İlçenin ve çevre 3 vilayetin, toplam 4 vilayetin çöpünün; Cevizdere’de biriktirilmesi, ayrıştırılması, Ünye Çimento Fabrikasında yakılması vb. amaçlandığı ve tasarlandığı için, keza şu anki durumda da Altınordu’dan taşınarak, Çimento Fabrikasında çöp yakıldığı için; ( hâlen de) mevcut ve etkin olan kanserojen yayılımın daha da kitleselleşeceği, bu işin çok âcil olarak durdurulması gerektiği açık olup; insan, toplum ve çevre sağlığının, her türlü ekonomik getiriden çok daha değeri olduğu, insan ve toplum sağlığına hizmet etmeyen tüm ekonomik etkinliklerin geçersiz ve yersiz olduğu dikkate alınarak, konuya, bu açıdan bakılması gerekir. 

13- Ünye Günpınarı Mahallesinde bulunan Tozkoparan Mağarasının ve Kral Mezarının çöp kokusu ve etkisi altında kalarak değerini yitireceği ve korunamayacağı ve Ünye Çimento Fabrikasının  hemen bitişikte bulunan taş ocağında attığı (patlattığı)  galeriler ve bunun gibi işlemleri nedeniyle, insanlığın en eski yerleşim noktalarından biri olan Tozkoporan Mağarası-Kral Mezarı ve Yerleşiminin, çok yüksek risk altında bulunduğu, hem  Cevizdere’deki çöp tesisisin, hem Çimento’nun kendi bünyesindeki çöp depolama ve yakma işinin hem de Çimento’nun galeri/patlatma faaliyetinin,  hemen durdurmak gerektiği, açıktır.

14-Çöplük Tesisi kurulan Cevizdere sahası ve çöp yakılacak/yakılmakta olan Çimento Fabrikası’ndaki oluşan/olaşacak sıvı, gaz ve katı atıklar nedeniyle, yalnız Ünye ilçesinin değil, Akkuş, İkizce, Çaybaşı, Kumru, Korgan ve Fatsa ilçelerinde de olumsuz fiziksel ve kimyasal etki alacağı nedenle, tüm bu geniş alanda risk oluşturduğu, açıktır. Bu kapsamda,  Ünye nüfusunun ve çevre ilçeler olan İkizce, Çaybaşı, Akkuş, Kumru, Korgan ve Fatsa ilçeleri nüfusunun da kimyevî/kanserojen etki alanında bulunduğu;  tehlikenin daha da büyümemesi için hemen durdurulması gerektiği, açıktır.

Konuya, bilim,  eko-denge, insan/toplum ve çevre sağlığı açısından bakılırsa,  insaf, izan ve vicdanla bakılırsa,  iyiniyet ve dürüstlükle, samimiyetle bakılırsa,  öze ve gerçeğe uygun davranılır.

Konuyu, sonraki yazılarımızda boyutlandırmaya ve açmaya çalışacağız. Şimdilik, kalın sağlıcakla!

 


Bu haber toplam 927 defa okunmuştur

Yazı Yorumları ( 0 Adet)

Adınız
E-mail Adresiniz
Güvenlik Kodu Lütfen Resimdeki kodu yazınız
Bu Yazıya Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Yazarın Diğer Yazıları