HABER ARAMA
SON DAKİKA HABERLER
ukrayna nakliyat belarus nakliye Moldova Nakliyat ordu reklam ajansı

MİSAFİR KALEM

MİSAFİR KALEM

ÜNYE ŞEHRİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM OLABİLİR Mİ (Figen Taşkın)

29 Ekim 2021 Cuma Saat: 08:30

Ünye ismi size ne çağrıştırır? Ünye adı gurbette olana özlediği bir yer, yaşadığı tatlı günler gelir belki. Şehirde yaşayanlar, Ünye’nin çağrıştırdıklarını düşünmez bile belki. Çünkü şehirde yaşarken hayatının türlü zorluklarını da göğüslemiştir. Yaklaşık 10 küsur yıllık kentte yaşamaktan kaynaklı kendimi şehrin insanı olarak görüp haliyle şehir üzerine neler olabileceğini üzerine kafa yoruyorum. Ünyeli hemşehrilerimin daha müreffeh ve turizmden daha fazla yararlanmasını istediğimi özellikle belirtmeliyim. Her Ünyelinin şehri üzerine yapılmasını istediği projeleri veya istekleri vardır. Ben de şehirde Sürdürülebilir Turizm hedefine yönelik çalışmaların uygulamaya konmasını hem evrensel sürdürülebilir kalkınma ilkeleri açısından hem de kentin yararına olduğunu düşünmekteyim.

Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Turizm Politikası üzerine olan iki bölümlük yazımda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Hilmi Güler’in, Sürdürülebilir Turizm hedefine yönelik çalışmaları olduğunu bir basın toplantısında açıkladığını belirtmiştim. Sayın Güler’in düşüncesi doğrultusunda Ordu’nun en büyük ilçelerinden biri ve en uzun sahili olan Ünye’nin sürdürülebilir turizm hedefine odaklanması gerekmektedir. Dünya sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir turizm için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ünye’de sürdürülebilir turizm hedefine odaklı neler yapılabilir sorusuna cevap verme niyetindeyim. Deniz- kum- güneş üçgenine sıkıştırılmış turizm anlayışını, sürdürülebilir turizm anlayışına çevirmek amacıyla alternatif turizm ürünlerinin uygulandığını görmekteyiz. Bu ürünler ise kısaca eko turizm, yat ve kruvaziyer turizmi, gastronomi turizmi, kırsal turizm, Kongre turizmi, sağlık turizmi, Agro turizmi, Av turizmi, Gençlik turizmi, İnanç turizmi, Akarsu ve Yayla turizmi, Spor ve golf turizmi, kış turizmi, Mağara turizmi, Üçüncü Yaş turizmi, Macera turizmi ve Kültür turizmidir. Bu ürünler birbirinden kesin hatlarıyla ayrılamadığı ve bazen birbirlerinin içinde uygulandığı da görülmektedir. 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne (UNWTO) göre sürdürülebilir turizm ilkeleri şunlardır:

1) Ekonomik Süreklilik: Turizm güzergâhlarının ve girişimlerinin başarılarını sürdürebilmeleri, uzun vadede fayda sağlamaya devam edebilmeleri için tasarlanan politikaların yerelde uygulanabilirliğini ve işletmelerin ulusal ve uluslararası düzeyde ve tematik bağlamda rekabet edebilirliğini sağlamak.

2) Yerel Kalkınma: Ziyaretçilerin yerelde geceleme, yerel üretici ve hizmet sağlayıcı ile buluşma, yerelde harcama oranını çoğaltıcı önlemleri destekleyerek, turizmin ev sahibi destinasyona katkısını artırmak.

3) İstihdam Kalitesi: Irk, cinsiyet, engellilik gibi konularda ayrımcılık yapılmaksızın, mesleki uzmanlaşmayı desteklemek, ücret ve hizmet kalitesini iyileştirilerek turizm ile yaratılan yerel istihdamın sayısını ve kalitesini arttırmak.

4) Sosyal Katılım ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Turizm faaliyetlerinden elde edilen ekonomik ve sosyal faydaların, genele yaygın ve adil bir biçimde dağıtılmasına çalışmak, ekonomik ve sosyal olarak dezavantajlı kesime sağlanan fırsatları, gelir ve hizmetleri iyileştirmek.

5) Ziyaretçi Memnuniyeti: Irk, cinsiyet, engellilik hali, yaş veya başka bir ayrımcılık yapılmaksızın, ziyaretçilere güvenli, tatmin edici, sürdürülebilir ve yenilikçi bir deneyim sunmak, “sorumlu turist” olgusunu desteklemek.

6) Yerelden Kontrol: Yerel yönetimlerin planlama, yönetim ve uygulama aşamalarında turizmin diğer paydaşları ile istişare içerisinde olmasını sağlamak, bölgede turizmin gelişimi konularında bölge halkı/toplulukları ve sivil toplumu güçlendirmek ve süreçlere dâhil etmek.

7)  Toplumsal Refah: Sosyal bozulma ve istismara yol açmadan yöre halkının sosyal yapı ve kaynaklara, imkânlara ve yaşam destek sistemlerine erişimlerini sağlayarak, yaşam kalitelerini muhafaza etmek ve iyileştirmek.

8)  Kültürel Zenginlik: Tarihi mirasa, özgün kültüre, geleneklere ve yöre halkının ayırt edici özelliklerine saygı duymak ve bunların değerlerini artırmak.

9) Fiziki Bütünlük: Kentsel ve kırsal alanların kalitesini muhafaza etmek, iyileştirmek ve çevrenin fiziki ve görsel açıdan bozulmasını önlemek.

10) Biyolojik Çeşitlilik: Doğal alanların, yaşam alanlarının, yaban hayatının, türlerin ve endemizmin (yöreye özgü türlerin) korunmasını desteklemek ve bunlara verilen zararı asgari düzeye indirmek, bu uygulamalar süresince ve sonrasında koruma-kullanma dengesi gözeterek bunların bilinirliğini artırmak.

11) Kaynakların Verimli Kullanımı: Turizm tesislerinin ve hizmetlerinin gelişimi ve işletiminde, kısıtlı ve yenilenmeyen kaynakların kullanımını asgari düzeye indirmek, doğal, kültürel ve tarihi değerler söz konusu olduğunda yerel sahiplenmeyi ve ulusal ve uluslararası bilinirliği artırmak, bu uygulamalar süresince ve sonrasında koruma-kullanma dengesi gözeterek bunların bilinirliğini artırmak.

12) Çevresel Etki: Turizm işletmeleri ve ziyaretçilerden kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini ve atık üretimini asgari düzeye indirmek, yöre halkını, işletme çalışanlarını ve misafirleri çevresel etki bağlamında bilgilendirmek ve “sorumlu işletme”, “sorumlu turist” gibi kavramları yaygınlaştırmak.

            Ünye’de uygulamaya konabilecek sürdürülebilir turizm ürünlerinden en önemlisi Eko turizm. Eko turizm, gidilen bölgenin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi kaynakları anlayan, koruyan, turistlerin bölgede en az olumsuz etki oluşturduğu, yöre insanına özellikle sosyal açıdan kazanım sağlayan, sorumlu seyahatler olarak tanımlanmaktadır. Doğal çevrenin korunması amaç temelinde ortaya çıkan eko turizm faaliyetleri, daha küçük gruplar düzeyinde organize edilmektedir. Seyahat sürecinde gereksinimler yerel düzeyde faaliyet gösteren küçük işletmelerden sağlanmaktadır. Sürdürülebilir turizmin bir amacı doğanın korunması olduğu kadar yerel insanın refah düzeyinin artırılmasıdır.

Gastronomi turizmi, herhangi bir bölgeye ait özel bir yemeğin veya ürünün üreticisini, üretim sürecini yerinde incelemek amacıyla ve yine belirli bir bölgeye ait yiyecek veya içecek festivali ile o yörenin ün kazanmış restoranları ile özel alanlarını ziyaret etmek amacıyla yapılan gezilerdir. Ordu’nun yemeklerini tanıtan Aynur Zeren Tan’ın girişimleri sonucunda bu turizme yönelik işletmeler kurulabilir

Kırsal turizm en yalın haliyle kırsal alanlarda turizm faaliyetlerinin uygulanmasıdır. Kırsal turizm konusunun içeriğine dahil olabilecek konular arasında doğa tatilleri, macera aktiviteleri, yürüyüş, tırmanış, balıkçılık, tarihi, kültürel ve etnik seyahatler, rafting gezileri gibi faaliyetler bulunmaktadır. Ordu’nun ve Ünye’nin bu turizmi uygulayabilecek doğası ve kırsalı vardır.

Ünye’nin sorumluluk sahibi insanlarının Sürdürülebilir Turizm konusunda yapacakları atılımlar ve faaliyetler yöre insanına büyük katkı sağlayacaktır. Ünye’nin sadece Karadeniz turlarında bir gecelik konaklama yeri olmaktan çıkarılıp daha uzun konaklamayı sağlamak için otelden çıkan turistlerin şehir meydanında turlaması, tarihi evleri, sokakları gezmesi, fındık bahçelerinde fındık toplanmasından fındık işlenmesine kadarki süreci izleyebilmesi gerekmektedir. Karadeniz’in evlerinde pişen çeşitli yemekleri tattırmak önemli bir iş kanımca.

Üç bölümlük yazı dizimin sonuna geldiğimde Sürdürülebilir Kalkınma için Sürdürülebilir Turizmi uygulanmasının çok önemli bir iş olduğunu belirtmeliyim. Ünye’nin sürdürülebilir turizm potansiyeli bulunmaktadır. Bu konuda nasıl bir yol haritası izleneceğinin saptanması için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Hilmi Güler’in liderliğinde yapılacak bir çalıştay oluşturularak Ünyelilerin karar almasının gerektiğini düşünüyorum.  


Bu haber toplam 164 defa okunmuştur

Yazı Yorumları ( 0 Adet)

Adınız
E-mail Adresiniz
Güvenlik Kodu Lütfen Resimdeki kodu yazınız
Bu Yazıya Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Yazarın Diğer Yazıları